Functieklassen en functionele loopbaan aan de UGent: vragen en antwoorden

Submitted by ACOD UGent on do, 10/06/2016 - 14:14

Wat is de functionele loopbaan?

Aan de Universiteit Gent zitten alle statutaire ATP-leden en alle ATP-leden met een contract van onbepaalde duur in één van de 5 functieklassen die de UGent kent. Aan elke functieklasse is een bepaalde loopbaan gekoppeld, waarbij ATP-leden om de vier jaar stijgen in graad of salarisschaal, tot ze de eindgraad en eindsalarisschaal van hun functieklasse terechtkomen. Personeelsleden die een contract van bepaalde duur hadden kregen geen functieklasse, en hadden daardoor geen loopbaan. Stijgingen in graad waren voor hen enkel mogelijk als hun diensthoofd daar expliciet om vroeg, in veel gevallen gebeurde dat niet.

Hoe verloopt de functionele loopbaan per functieklasse?

Er zijn in totaal 11 graden binnen het ATP-loopbaanmodel van de UGent. Elke graad is opgedeeld in meerdere salarisschalen. Aan elke functieklasse zijn een aantal graden en salarisschalen toegekend. Elke vier jaar volgt een bevordering naar een volgende salarisschaal of graad. We geven hieronder een schematisch overzicht van de functieklassen, en de graden en salarisschalen.

 • Functieklasse A+: van graad 9 tot 11 (schalen: 9.1, 9.2, 10.1, 10.2 en 11)
 • Functieklasse A: van graad 7 tot 9 (schalen: 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1 en 9.2)
 • Functieklasse B: van graad 4 tot 6 (schalen: 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1 en 6.2)
 • Functieklasse C: van graad 3 tot 4 (schalen: 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 en 4.3)
 • Functieklasse D: van graad 2 tot 3 (schalen: 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4)

Bron: https://www.ugent.be/intranet/nl/loopbaan/loopbaanontwikkeling/loopbaanpad/atp/functieclassificatie

Bijvoorbeeld: een personeelslid in functieklasse B start in salarisschaal 4.1. Na 4 jaar dienst krijgt hij/zij schaal 4.2, na 8 jaar is dat schaal 4.3. Na 28 jaar wordt de eindsalarisschaal 6.2 bereikt.

Wat zal er gebeuren bij de omzetting van contracten van bepaalde duur naar onbepaalde duur?

Op het moment dat de huidige ATP-leden met een contract van bepaalde duur een contract van onbepaalde duur zullen krijgen, worden zij ingeschaald in de salarisschaal die ze zouden gekregen hebben indien het loopbaanmodel van het begin van hun tewerkstelling aan de UGent gevolgd zou zijn dat voor statutaire personeelsleden van toepassing is. Een personeelslid dat begonnen is in salarisschaal 4.1, en al 12 jaar aan de Universiteit Gent werkt, zal bvb. meteen salarisschaal 5.1 krijgen: per 4 jaar anciënniteit aan de UGent wordt één schaal gesprongen. Ook de jaren binnen de sprong van 4 jaar ben je niet kwijt: werk je al 7 jaar aan de UGent binnen functieklasse B, dan krijg je salarisschaal 4.2, maar zal je volgend jaar, wanneer je aan 8 jaar anciënniteit aan de UGent zit overgaan naar schaal 4.3.

Hoe wordt bepaald welke functieklasse ik krijg?

De functieklasse (A+, A, B, C of D) wordt bepaald door de inhoud van de functie die je uitoefent. Het gaat hierbij om een combinatie van voorkennis en ervaring die een personeelslid zou moeten hebben om de functie uit te oefenen, én om het soort taken dat het personeelslid binnen zijn/haar functie uitoefent. Volgende criteria worden gebruikt om de functie te evalueren:

 • Het vereiste studieniveau (diploma)
 • De tijd die nodig is om zich in te werken in de functie
 • De complexiteit van de taken
 • De vereiste zelfstandigheid
 • De impact van de taken op de universiteit als organisatie
 • Het leidinggevende aspect (moet je leiding geven, en over hoeveel mensen)
 • De werkomstandigheden die storend zijn of risico inhouden

Bron

Belangrijk hierbij is dat het bij de voorkennis en ervaring (bvb. diploma, werkervaring,…) niét kijkt naar de persoon die de functie nu uitoefent, maar naar wat men zou verwachten dat nodig is om de functie goed uit te voeren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat jij géén masterdiploma hebt, maar dat men er bij het evalueren van de functie wél van uitgaat dat de functie wel op masterdiploma moet gerangschikt worden.

Aan elk criterium wordt een bepaald gewicht toegekend, en de som van al deze gewichten wordt uitgedrukt in punten. Het aantal punten dat aan een functie wordt toegekend bepaalt de functieklasse. Op deze pagina vind je alle informatie. Je vind er onder meer een link naar het document "Puntenverdeling functie(sub)criteria en schalen" waarin het puntengewicht voor elk criterium staat, en de manier waarop de eindscore wordt berekend. Daarnaast is er het document "Functie(sub)criteria en schalen", waarbij je kan zien wat al deze criteria precies inhouden.

Het inschalen van functies is dus een ingewikkeld en zeer omvangrijk werk. Heb je vragen over jouw specifieke functie, dan raden we je zeker aan om je vakbond te contacteren.

Hoe kan ik uitmaken of ik in een juiste functieklasse wordt geplaatst?

De functieklassificatie is zoals gezegd een ingewikkeld en omvangrijk werk. Toch zijn er een aantal mogelijkheden om snel te kijken of je in de juiste functieklasse wordt geplaatst. Zo kan je jouw functie-inhoud en functieklasse vergelijken met die van je collega's. Voeren jullie ongeveer dezelfde taken uit, maar wordt jij in een lagere functieklasse ingeschaald dan bijvoorbeeld je statutaire collega's, dan heb je zeker een aanleiding om via de beroepsprocedure (zie hieronder) een hogere functieklasse te vragen. Heb je geen directe collega's waarmee je je functie kan vergelijken? Kijk dan zeker eens op de vacaturesite van de UGent: de inhoud van nieuwe functies staat daar telkens in het vacaturebericht. Opgelet: het gaat hier dan om de functiebericht uit het vacaturebericht in haar geheel: het kan immers zijn dat een paar van de opgenoemde taken overeenkomen met wat jij zelf ook doet, maar dat er ook verschillen zijn. Worden vacatures voor functies die in het geheel sterk op de jouwe lijken vaak ingeschaald in een hogere functieklasse, dan ben je mogelijks te laag ingeschaald.

Je kan uiteraard ook altijd zelf proberen om via de criteria en de puntenschalen een inschatting te maken van je eigen functie. Ook hierbij raden we je aan om je vakbond te contacteren voor ondersteuning: zij hebben ervaring met deze materie, en weten hoe de inschaling concreet wordt toegepast aan de UGent.

Bij het tekenen van mijn nieuw contract van onbepaalde duur bij DPO merk ik dat ik niet in de juiste salarisschaal binnen mijn functieklasse ingeschaald werd. Wat moet ik doen?

Maak thuis voor jezelf de berekening in welke salarisschaal je zou moeten zitten, op basis van het aantal jaren dat je al aan de UGent werkt. Werk je al 12 jaar aan de UGent, en kreeg je functieklasse B, dan zou je intussen schaal 5.1 moeten krijgen. Staat er een lagere schaal in je contract, dan is er mogelijks een vergissing gebeurd bij de berekening. Teken je contract niet, en vraag om het mee te mogen nemen. Vraag DPO om de berekening van je salarisschaal te herbekijken. Je kan ook altijd contact opnemen met je vakbond om hierbij ondersteuning te krijgen.

Wat moet ik doen als ik meen dat de functieklasse in mijn contract niet correct is?

Ben je er op basis van je functie-inhoud van overtuigd dat je in een hogere functieklasse zou moeten zitten dan de functieklasse die in je contract staat (bijvoorbeeld, je meent dat je functieklasse B zou moeten krijgen, maar in je contract is er sprake van functieklasse C), is het geen probleem om je nieuwe contract toch al te ondertekenen. Je kan de beroepsprocedure tegen je te lage functieklasse nog steeds starten, ook als je het contract al getekend hebt. Neem zeker contact op met je vakbond voor ondersteuning bij de beroepsprocedure.

Hoe verloopt de beroepsprocedure voor de initiële functieklassificatie voor ATP-leden die worden overgezet naar een contract van onbepaalde duur?

Indien je niet akkoord gaat met de functieklasse die je gekregen hebt, kan je in beroep gaan. De eerste stap is daarbij is dat je een hoorzitting vraagt bij de functie-evaluatiecommissie van jouw faculteit of administratie. Je kan voor deze commissie uitleggen waarom je meent dat de functieklasse die je gekregen hebt te laag is. Indien de functie-evaluatiecommissie jou volgt, zal je in de hogere functieklasse worden ingeschaald, en dit vanaf de startdatum van de omzetting naar een contract van onbepaalde duur.

Als de functie-evaluatiecommissie jou niet volgt, kan je ook tegen die beslissing in beroep gaan bij de ATP-beroepscommissie. Deze commissie zal samengesteld zijn uit andere mensen dan de oorspronkelijke functie-evaluatiecommissie, dus je krijgt een nieuwe kans om je verhaal te doen. Indien de beroepscommissie jou volgt, zal je in de hogere functieklasse worden ingeschaald, en dit vanaf de startdatum van de omzetting naar een contract van onbepaalde duur. Volgt de beroepscommissie jou niet, is er binnen de UGent geen verder beroep mogelijk.

Ben je van plan om beroep aan te tekenen tegen je initiële functieklassificatie, raden we je zeker aan contact op te nemen met je vakbond. Je kan je in elke stap van de procedure laten bijstaan door een vertegenwoordiger van je vakbond, hij/zij heeft meestal meer ervaring met deze procedures.

Ik wil ondersteuning van ACOD. Hoe kan ik jullie contacteren?

Als je lid bent van ACOD, kan je rekenen op ondersteuning door één van onze afgevaardigden in elke hierboven beschreven stap. Je kan ons contacteren via ons contactformulier. Je kan ook contact opnemen met één van onze afgevaardigden, de gegevens vind je op diezelfde pagina.

Ben je nog geen lid van ACOD? Alle informatie over lidmaatschap kan je vinden op deze pagina. Leden hebben recht op individuele bijstand bij de procedures die hierboven beschreven staan.