Breng opnieuw je stem uit in de eerste ronde van de tweede stemcyclus voor de rectorverkiezingen

Submitted by ACOD UGent on wo, 06/14/2017 - 16:55

Komende maandag vindt de eerste ronde van de tweede stemcyclus van de rectorverkiezingen plaats.

In deze cyclus is er slechts 1 kandidatenduo: Rik Van de Walle (kandidaat-rector) en Mieke Van Herreweghe (kandidaat-vicerector), die in de vijf ronden van de vorige cyclus telkens een ruime meerderheid van ongeveer 58 procent van de stemmen behaalden. Bovendien behaalden zij ook steeds een duidelijke meerderheid bij alle kiezersgroepen: ZAP, AAP, ATP, en studenten.

De vorige stemrondes heeft ook ACOD opgeroepen om voor dit duo te stemmen. We deden dit op basis van een analyse van de antwoorden die dit duo heeft gegeven op onze eigen eisenbundel voor de rectorverkiezingen.

Naar aanleiding van deze tweede stemcyclus werd het programma door de kandidaten bijgewerkt. Ook van dit bijgewerkte programma publiceerden we ondertussen een analyse.

ACOD blijft overtuigd dat dit programma nauw aansluit bij de prioriteiten die we als vakbond zelf naar voren brachten, en als een goede basis kan dienen voor de toekomst van onze universiteit. We willen iedereen aanraden om dit programma na te lezen (zie link onderaan de mail), om een geïnformeerde keuze te kunnen maken.

Tegelijkertijd blijft ACOD absoluut gekant tegen de creatie van extra vicerectorposities. Er dienen geen posities te worden toegewezen op basis van een politiek akkoord. Daarnaast is het niet opportuun om hiervoor extra middelen te voorzien in tijden van besparing. Tenslotte ziet ACOD geen soelaas in het toevoegen van 4 extra vicerectoren aan de bestaande 2 beheerders en 10 directeurs. We zullen ons hier ten sterkste tegen blijven verzetten.

Wijzigingen in het bestuursmodel van de UGent moeten uitgaan van een totaalvisie, en resulteren in een betere werking van de universiteit. Een nieuw model kan maar ingevoerd worden als hiervoor een brede consensus bestaat. ACOD stelt echter vast dat er voor dit voorstel van de extra vicerectoren geen draagvlak is binnen de universiteit.

Het kandidatenduo heeft in recente stellingnames en infosessies te kennen gegeven dat zij niet van plan zijn om een dergelijk voorstel door te drukken tegen de wil van de universitaire gemeenschap in. ACOD beschouwt dit als een belangrijk signaal.

Op basis van al deze afwegingen wil ACOD toch het vertrouwen geven aan dit kandidatenduo. Daarom roept ACOD op om een stem uit te brengen voor Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe zodat zij de vereiste 2/3 meerderheid kunnen behalen die nodig is om voorgedragen te worden om onze instelling gedurende de komende 4 jaar te leiden. Enkel op deze manier kunnen we uit de huidige impasse geraken en verder werken aan een sociale toekomst voor onze universiteit.

Net als tijdens de vorige rondes kan u stemmen via de verkiezingsapplicatie op https://verkiezingen.ugent.be (u dient hiervoor in te loggen met uw UGent-account).
Stemmen kan van maandagochtend 19 juni 2017 om 8u tot dinsdagochtend 20 juni 2017 om 8u.