Nieuwe universiteitsbrede enquête rond psychosociaal welzijn op het werk

Submitted by ACOD UGent on wo, 05/09/2018 - 08:37

Op donderdag 3 mei stuurde Pulso naar alle personeelsleden van de UGent per mail een uitnodiging om de enquête ‘Hoe voel jij je op het werk?’ in te vullen.

(Merk op: omdat door technische problemen niet iedereen de eerste uitnodigingsmail had ontvangen en omdat het uit die eerste mail ook niet voor iedereen duidelijk was dat het wel degelijk gaat om een bevraging in opdracht van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk van de UGent , werd op maandag 7 mei een nieuwe uitnodiging verstuurd waarin dit laatste duidelijker is aangegeven.)

Het gaat hier om een uitnodiging om deel te nemen aan de periodieke algemene bevraging rond psychosociaal welzijn op het werk. De vorige bevraging vond plaats in 2013. Deze werd destijds afgenomen door ISW-limits, dat ondertussen is overgegaan in Pulso.

Via dit onderzoek zal opnieuw worden nagegaan welke tekorten er zijn op het vlak van psychosociaal welzijn aan de UGent, en zal ook worden bekeken hoe de situatie is geëvolueerd sinds de vorige bevraging in 2013. Aan de hand van de resultaten zullen actieplannen worden uitgewerkt om de vastgestelde pijnpunten aan te pakken. De doelstelling blijft om de risico’s op psychosociale belasting te verminderen voor iedereen die aan de UGent aan het werk is.

Wij roepen iedereen op om, mocht je dit nog niet hebben gedaan, alsnog een kwartiertje van je tijd vrij te maken om deze enquête in te vullen.

De vragenlijst invullen kan met behulp van de link in de mail van Pulso. Merk op: je kan geen gebruik maken van de link in de mail van iemand anders, maar enkel van de link in de mail die je zelf hebt ontvangen. Aan de hand van deze link weet Pulso of je de enquête al dan niet hebt ingevuld. De antwoorden zelf worden echter volledig anoniem verwerkt. Niemand zal kunnen nagaan wat jij op de vragen geantwoord hebt. Gegeven het doel van deze enquête is het uitermate belangrijk dat je alle vragen zo waarheidsgetrouw mogelijk beantwoordt!

Aanvullende info over deze bevraging kan je terugvinden op het UGent-portaal.

Deelnemen aan de online enquête kan nog tot en met vrijdag 1 juni 2018.