De ACOD-verlofkalender 2019 is beschikbaar!

Submitted by ACOD UGent on di, 12/11/2018 - 11:12

Een geplastificeerd exemplaar wordt met de binnenpost naar al onze leden opgestuurd. Ook de verschillende vakgroepen en diensten krijgen een verlofkalender toegestuurd. Een digitale versie van de kalender kan je downloaden via de link onderaan dit bericht.

Op deze overzichtelijke kalender zijn alle vastgelegde vakantiedagen, feestdagen en andere vrije dagen aangeduid. Alle personeelsleden (ATP, AAP, ZAP, en bursalen, ook van FWO, IWT, …) hebben recht op verlof volgens de regeling zoals ze hieronder beschreven is. Voor personeelsleden in het integratiekader, blijft de daar geldende specifieke vakantieregeling van toepassing (zie artikel 33 tot en met 38 van het integratiekaderreglement).

Wie het volledige jaar 2019 voltijds werkt, heeft recht op 38 vakantiedagen (35 dagen plus 3 extra dagen ter compensatie van de brugdagen). Als je deeltijds werkt of je werkt slechts gedurende een deel van het jaar, wordt het aantal vakantiedagen pro rata verminderd. Het aantal dagen waar je recht op hebt, hangt niet af van je tewerkstelling in 2018. Zodra je aan de UGent begint te werken, heb je recht op vakantiedagen in verhouding tot het aantal dagen dat je gedurende dat jaar normaal aan de UGent tewerkgesteld zal zijn.

In 2019 zijn de volgende 8 dagen vast opgelegd:

  • Vrijdag 31 mei 2019 (vrijdag na Hemelvaart)
  • Vrijdag 12 juli 2019
  • Maandag 22 juli 2019 tot vrijdag 26 juli 2019 (Gentse Feesten)
  • Vrijdag 16 augustus 2019

Op deze dagen is de UGent gesloten. Je bent verplicht om een vakantiedag te nemen. Deze dagen gaan af van de vakantiedagen waar je recht op hebt.

Daarnaast valt de traditionele halve dag dienstvrijstelling na Nieuwjaar in 2019 op woensdag 2 januari.

Heb je vragen bij de vakantieregeling, aarzel dan niet om ons te contacteren via ACOD@UGent.be