8 maart 2019: ACOD roept op tot deelname aan de derde UGent Walkout ter gelegenheid van de International Women's Strike

Submitted by ACOD UGent on wo, 02/20/2019 - 07:49

Reeds voor het derde jaar op rij zal er ook op 8 maart 2019 een Walkout zijn ter gelegenheid van de International Women's Strike. ACOD roept alle personeelsleden en studenten van de UGent die willen opkomen tegen seksisme en discriminatie van vrouwen en kansengroepen aan onze universiteit op om vanaf 12u aan het rectoraat deel te nemen aan deze walkout.

Ook dit jaar zijn er voor alle categorieën personeel en studenten relevante eisen geformuleerd, die we graag zouden verwezenlijkt zien. Zo wordt gepleit voor een betere instroom van studenten uit kansenmilieus: in die groepen zitten nog steeds te veel jongeren die alle capaciteiten hebben om te slagen in het universitair onderwijs, maar die er door omstandigheden niet geraken. De universiteit moet meer inspanningen leveren om die jongeren aan te trekken, én om ze te begeleiden zodat ze evenveel slaagkansen hebben dan anderen.

Tegelijk willen we dat de universiteit vrij is van haat, racisme, seksisme en homofobie. Zeker met de recente gebeurtenissen rond Schild en Vrienden aan onze universiteit heeft deze boodschap een nieuwe relevantie gekregen. Iedereen moet zich kunnen thuis voelen aan deze instelling, ongeacht de achtergrond, seksuele identiteit of voorkeur.

Ook bij onderzoekers zien we dat vrouwen en minderheidsgroepen minder kansen krijgen dan anderen. Hoewel bij de doctoraatsstudenten er ongeveer een 50/50 verdeling is tussen man en vrouw, wijzigt die verhouding er bij elke stap in de carrière. Zo is uiteindelijk slechts minder dan 1 op 4 hoogleraren vrouw. Er moet aandacht zijn voor de valkuilen in de carrière van onderzoekers die maken dat vrouwen en minderheidsgroepen steeds minder aan de bak komen bij elke carrièrestap.

Bij het ATP zien we dat vrouwen oververtegenwoordigd zijn in de minst betaalde jobs aan onze universiteit: de schoonmaak, die georganiseerd wordt door een onderaannemer, of in de resto's van de UGent. De lonen die deze mensen verdienen zijn niet voldoende om een stabiel en kwaliteitsvol leven te leiden. Tegelijk zien we dat steeds meer collega's deeltijds werken, bijvoorbeeld om de combinatie werk en gezin te vergemakkelijken. Dit is niet altijd een evidente keuze: het loonverlies en het verlies van pensioenrechten maakt dat dit voor collega's die het financieel minder ruim hebben een zeer moeilijke keuze is. We eisen dan ook dat de schoonmaak terug in eigen beheer van de UGent wordt genomen, dat de laagste loonschalen (schalen 2) worden opgetrokken naar een minimum van 14€/uur, en dat maatregelen worden genomen om deeltijds werken makkelijker te maken: bijvoorbeeld door een arbeidsduurvermindering naar 30 uur per week.

Deze eisen tonen aan dat een universiteit zonder seksisme en discriminatie in de eerste plaats een sociale universiteit is, een ideaal waar we ons als vakbond voluit kunnen achter scharen. We roepen alle personeelsleden van de UGent dan ook op om deel te nemen aan deze walkout: 8 maart 2019 om 12u aan het Rectoraat.

Het volledige eisenpakket van de Women's Strike vind je hier.

Wil je aanwezig zijn? Laat het weten op het facebookevenement van de Walkout 2019, en deel het met collega's!