ACOD UGent steunt de studentenbezetting van het UFO in solidariteit met de hongerstakers

Submitted by ACOD UGent on di, 07/13/2021 - 15:36

Als socialistische vakbond hebben wij al jaren kritiek op het onmenselijke vluchtelingenbeleid dat steeds absurder wordt. Vandaag is de regering bereid om via een ‘unieke vergunning’ buitenlandse werknemers een job te geven om op die manier het tekort aan arbeidskrachten in de knelpuntberoepen te compenseren. Tezelfdertijd weigert de regering om duidelijke regularisatiecriteria vast te stellen voor de 150.000 mensen die al jaren zonder papieren op Belgisch grondgebied wonen en werken en wiens kinderen hier naar school gaan en ingeburgerd zijn. Aangezien zij illegaal moeten werken krijgen zij een uurloon uitbetaald dat ver beneden het wettelijke minimum ligt. Zij hebben geen recht op ziekteverzekering noch pensioen.

Dit is de uitzichtloze context waarin zo’n 475 mensen zonder papieren reeds op 23 mei besloten om in hongerstaking te gaan en de VUB, ULB en de Begijnhofkerk in Brussel te bezetten. Ook in Gent hebben studenten in solidariteit met de Union des sans papiers pour la Regularisation (USPR) het UFO-gebouw bezet. Zij eisen dat de rector en vice-rector de actie van de USPR ondersteunen en druk zetten om tot een humane en duurzame oplossing te komen voor de hongerstakers en mensen zonder papieren in het algemeen.

Als socialistische vakbond onderschrijven wij deze eis. De universiteit heeft een belangrijke rol te spelen, niet alleen door het algemene debat te voeren over een menselijk vluchtelingenbeleid, maar ook door mee te denken aan concrete oplossingen voor de positie van de hongerstakers en de overheid een humaan kompas aan te bieden.

Tot slot vragen wij als socialistische vakbond aan de progressieve partijen in de meerderheid om druk te zetten en werk te maken voor een snelle afhandeling van de dossiers van de hongerstakers, die immers in levensgevaar verkeren. Samen met de werkgevers eisen wij concreet dat mensen zonder papieren toegang krijgen tot een ‘unieke vergunning’ zodanig dat zij kunnen werken in knelpuntberoepen. Daarenboven ijveren wij voor een menswaardig vluchtelingenbeleid gebaseerd op duidelijke en objectieve criteria voor individuele regularisatie die ook bij wet worden vastgelegd; de oprichting van een onafhankelijke regularisatiecommissie; en controle op de eerbiediging van de mensenrechten, met bijzondere aandacht voor de rechten van kinderen zonder papieren.

(Lees hier ook de analoge oproep van onze ABVV-vakbondskoepel)

Wij roepen het personeel van de UGent ook warm op om hun solidariteit met de hongerstakers te tonen via de fietsmanifestatie van station Gent-Sint-Pieters naar het UFO die deze zaterdag 17 juli 2021 plaatsvindt. Alle informatie hierover kan je terugvinden op deze deze facebookpagina