Reactie op het bericht “Over kerntaken en meerjarenfinanciering: extra duiding / About core tasks and multi-year financing: additional explanation” van vrijdag 21 januari 2022

Submitted by ACOD UGent on ma, 01/24/2022 - 12:33

De rector en vicerector stuurden op vrijdag 21 januari 2022 een mail naar alle personeelsleden met “extra duiding” rond de “kerntaken en meerjarenfinanciering”.

In dit bericht en op de bijhorende webpagina wordt beweerd dat er een aantal onjuistheden tot zelfs “desinformatie” zouden zijn verspreid over de beslissing die op dinsdag 11 januari door de raad van bestuur werd genomen in dit dossier.

De drie UGent-vakorganisaties ACOD, ACV en VSOA hebben op woensdag 19 januari 2022 hun actieplan publiek gemaakt in reactie op de besparingsmaatregelen op kap van het personeel die die uitmaken van deze beslissing van de raad van bestuur. Hierbij werd ook kort ingegaan op de maatregelen in kwestie.

Het is ons niet duidelijk of de “extra duiding” van de rector en vicerector al dan niet een reactie is op deze communicatie van de vakorganisaties of niet. Mocht dit inderdaad zo zijn, dan werden in deze reactie ieder geval een aantal zaken verkeerd weergegeven. Zo insinueert de tekst van rector en vicerector dat gezegd zou worden dat wie met pensioen gaat alle rechten op een  hospitalisatieverzekering zou verliezen: dit is nergens in onze communicatie naar voren gebracht, wij spraken enkel over een sterke prijsverhoging voor deze groep.  Ook worden vragen die gesteld werden over de uitbesteding van de postdiensten, plots voorgesteld als een zekere bewering. 

Maar belangrijker nog dan deze vaststellingen, is wat de inhoud van deze boodschap van rector en vicerector net wél zegt over de beslissingen die werden genomen door de raad van bestuur. Deze boodschap blijkt op heel vele vlakken absoluut géén geruststelling.

Tenslotte stellen we ook vast dat de rector een oproep doet om te spreken over de “feiten”, en geen verkeerde informatie te verspreiden. Toch blijft de rector halsstarrig weigeren open kaart te spelen over de besparingsvoorstellen, opnieuw wordt de beslissing van de Raad van Bestuur hierover niet meegegeven zodat de lezer zelf kan nagaan wat erin staat. Wie dat toch nog wil doen – en zich dus wil baseren op de “feiten” - kan de hele tekst echter nalezen op deze webpagina.

In de pdf-bijlage bij dit artikel gaan we in op de verschillende onderdelen van de boodschap van de rector en vicerector. De volledige versie van hun tekst is terug te vinden op de UGent-portaalsite. De actuele versie van maandagmiddag 24 januari 2022 werd ook als pdf toegevoegd in bijlage bij dit artikel.