Sociaal overleg over besparingsplannen: eerste stap gezet

Submitted by ACOD UGent on vr, 05/12/2023 - 13:26

Donderdag 11 mei 2023 was er een vergadering van het Personeelsonderhandelingscomité (POC), het orgaan voor formeel sociaal overleg aan de UGent. Hoewel er een andere agenda was voorzien, hebben de drie vakorganisaties er bij het management op aangedrongen dat eerst een grondige en diepgaande discussie zou gevoerd worden over de aanpak van het sociaal overleg over de besparingsplannen die het bestuur de voorbije maanden lanceerde. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een gesprek van meer dan 5 uur, waarbij de vakorganisaties meerdere voorstellen hebben gedaan om het sociaal overleg op een ernstige en grondige manier op te starten.

Op basis van die discussie hebben de vakorganisaties het management er van kunnen overtuigen alvast een eerste stap te zetten. De lijst met besparingen die tot nu toe werd aangekondigd wordt tijdelijk on hold gezet. Op die manier kan een overleg plaatsvinden om te bepalen welke besparingsmaatregelen ter discussie staan bij de sociale partners, en welke niet. Die maatregelen die niet worden gecontesteerd kunnen verder worden uitgewerkt door het management, over de andere zal een traject van sociaal overleg worden opgestart dat hopelijk zal leiden tot een globaal akkoord. Voor de vakorganisaties is het daarbij cruciaal dat jobs en loon- en arbeidsvoorwaarden voor alle personeelsleden worden beschermd, en dat we alternatieven zoeken voor die besparingsmaatregelen die sociaal niet aanvaardbaar zijn.

Tenslotte nog dit: tijdens het gesprek moesten ook wij vaststellen dat de weg naar een herstel van een goed sociaal overleg aan onze instelling nog lang is. De manier waarop het management de voorbije periode is omgegaan met de besparingsplannen heeft haar sporen nagelaten, niet alleen bij de vakorganisaties, maar ook bij de UGent-gemeenschap in haar geheel. Wij stellen ook vast dat de communicatie die het management gisteren verspreidde over dit sociaal overleg op enkele punten verschilt met de werkwijze die werd besproken. We zullen dit echter in alle sereniteit opnemen met de vertegenwoordigers van het management tijdens de eerste besprekingen, en drukken onze hoop uit dat dit kan worden rechtgezet.

De vakorganisaties zullen tijdens het komende overleg duidelijke lijnen uitzetten over het behoud van jobs, en het verdedigen van de werkomstandigheden van het personeel. We zullen dit echter doen vanuit een constructieve houding, met het oog op het herstellen van het vertrouwen in een goed werkend sociaal overleg. We rekenen er op dat het management met dezelfde houding naar het overleg zal gaan.

Tenslotte willen we alle collega’s bedanken die de voorbije weken samen met ons actie voerden om dit mogelijk te maken. Jullie werk en inzet heeft effectief een verschil gemaakt. Wij hebben de voorbije weken ook beloftes gedaan over het betrekken van alle personeelsleden in de stappen die wij zetten in dit hele verhaal. We zullen dit blijven doen, en komen binnenkort naar jullie terug om een stand van zaken te geven over het verloop van het sociaal overleg. Wij zijn er immers van overtuigd dat inspraak en betrokkenheid van een zo groot mogelijke groep personeelsleden essentieel zal zijn om vooruit te gaan.

De UGent-vakorganisaties

ACOD - ACV - VSOA