Online aansluitingsformulier ACOD Universiteit Gent

Personalia:
Naam:
Voornaam:
Geslacht: man
  vrouw
Geboortedatum:
Rijksregisternummer:
Burgerlijke staat:


Contactgegevens:
Straat en huisnummer (en bus indien van toepassing):
Postnummer en gemeente:
Land:
E-mail privé:
Telefoon privé:
Gsm privé:


Historiek lidmaatschap:
Was je voordien al lid van de ACOD, het ABVV of een andere vakbond? Dan kan je dat hieronder ingeven.
ACOD van startdatum
tot einddatum
in het gewest (provincie)
 

ABVV van startdatum
tot einddatum
in het gewest (provincie)
 

Andere vakbond:
van startdatum
tot einddatum
in het gewest (provincie)
 

Nergens aangesloten  
 

Laatste betalingen deze gebeurden op volgende datum


Aansluiting:
Werkgever (huidige of laatste):
Werkplaats (= naam faculteit + naam vakgroep/dienst, of naam directie + naam afdeling/dienst):
  Centrale Administratie (uitgezonderd DSV)
  Directe Studentenvoorzieningen (DSV)
  faculteit of vakgroep
Graad en functie:
Straat en huisnummer (en bus indien van toepassing) van de werkplaats:
Postnummer en gemeente van de werkplaats:
Land:
Telefoon werk:
E-mail werk:
Bij deze werkgever sinds:

Tewerkstellingsstatuut:

Vul hier uw statuut in indien u hierboven de optie -andere- heeft aangeduid:


Tewerkstellingscontract: voltijds
  tien maanden/jaar
  deeltijds:
%
  gepensioneerd
  werkzoekend
  andere:

Startdatum lidmaatschap:

Betalingswijze van de bijdragen: SEPA-domiciliëring (maandelijks terugkerende betaling)
  overschrijving (driemaandelijks)
IBAN-bankrekeningnummer:
BIC-code:
Naam van de rekeninghouder(s) van het bankrekeningnummer:
Naam van de bank:

Opmerkingen:

Merk op: nadat u dit formulier via onderstaande knop heeft ingediend, zal u op uw thuisadres nog een aantal formele documenten ontvangen, die u ingevuld en ondertekend dient terug te bezorgen op het adres dat op deze documenten vermeld staat. Pas daarna is uw lidmaatschap volledig in orde.