De ACOD-verlofkalender 2024 is beschikbaar!

Submitted by ACOD UGent on wo, 11/15/2023 - 10:56

Ook dit jaar opnieuw bezorgen we je onze traditionele ACOD UGent verlofkalender. Een geplastificeerd exemplaar van de vakantiekalender 2024 wordt met de binnenpost naar al onze leden opgestuurd. Ook de verschillende vakgroepen en diensten krijgen een verlofkalender toegestuurd.

Een digitale versie van de kalender kan je downloaden via de link onderaan dit bericht.

Op deze overzichtelijke kalender zijn alle vastgelegde vakantiedagen, feestdagen en andere vrije dagen aangeduid. Alle personeelsleden (ATP, AAP, ZAP, en bursalen, ook van FWO, IWT, …) hebben recht op verlof volgens de regeling zoals ze hieronder beschreven is. Voor personeelsleden in het integratiekader, blijft de daar geldende specifieke vakantieregeling van toepassing (zie artikel 33 tot en met 38 van het integratiekaderreglement).

Wie het volledige jaar 2024 voltijds werkt, heeft recht op 39 vakantiedagen (36 dagen plus 3 extra dagen ter compensatie van de brugdagen). Als je deeltijds werkt of je werkt slechts gedurende een deel van het jaar, wordt het aantal vakantiedagen pro rata verminderd. Het aantal dagen waar je recht op hebt, hangt niet af van je tewerkstelling in 2023. Zodra je aan de UGent begint te werken, heb je recht op vakantiedagen in verhouding tot het aantal dagen dat je gedurende dat jaar normaal aan de UGent tewerkgesteld zal zijn.

In 2024 zijn de volgende 6 dagen vast opgelegd:

  • Vrijdag 10 mei 2024 (vrijdag na Hemelvaart)
  • Maandag 22 juli tot vrijdag 26 juli 2024 (Gentse Feesten)

Op deze dagen is de UGent gesloten. Je bent verplicht om een vakantiedag te nemen. Deze dagen gaan af van de vakantiedagen waar je recht op hebt.

Daarnaast valt de traditionele halve dag dienstvrijstelling na Nieuwjaar in 2024 op dinsdag 2 januari.

Merk op: de tijdelijke wijziging van de regels rond overdracht van vakantiedagen naar aanleiding van de coronacrisis die in 2020 werd ingevoerd, is niet meer van toepassing. Dit betekent dat van 2023 naar 2024 slechts het normale aantal van 10 niet opgenomen vakantiedagen kunnen worden overgedragen.

Heb je vragen bij de vakantieregeling, aarzel dan niet om ons te contacteren via ACOD@UGent.be