ACOD UGent

Type Title Author Comments Last updated
Webform Lid worden van ACOD UGent ACOD UGent 0 3 months ago
Article Neem samen met ACOD UGent deel aan de nationale betoging voor meer loon op maandag 20 juni 2022 ACOD UGent 0 3 months 2 weeks ago
Article ACOD belastingservice 2022 ACOD UGent 0 3 months 2 weeks ago
Article ACOD UGent roept op tot deelname aan de nationale actiedag van de openbare diensten op dinsdag 31 mei 2022 ACOD UGent 0 3 months 4 weeks ago
Article UGent-panelgesprek rond "Labour Solidarities and the Question of Anticolonial Struggle in Palestine" ACOD UGent 0 6 months ago
Basic page How can you join ACOD Universiteit Gent? ACOD UGent 0 6 months 1 week ago
Article Uitbetaling syndicale premie 2021 ACOD UGent 0 6 months 1 week ago
Article Submitting your application to receive the trade union premium for 2021 ACOD UGent 0 6 months 1 week ago
Basic page Information in English for international colleagues ACOD UGent 0 6 months 1 week ago
Article ACOD UGent reageert op de Pano-reportage over machtsmisbruik aan de universiteiten, en komt met 6 concrete voorstellen om dit aan te pakken ACOD UGent 0 6 months 1 week ago
Article ACOD UGent reacts to the Pano-report on abuse of power at universities and puts forward 6 concrete proposals to tackle this ACOD UGent 0 6 months 1 week ago
Article Start of social dialogue on budget reductions, trade unions suspend their actions for the time being ACOD UGent 0 6 months 2 weeks ago
Article Opstart sociaal overleg over besparingen, vakbonden schorten actieplan voorlopig op ACOD UGent 0 6 months 2 weeks ago
Article Besparingsplannen aan de UGent: een alternatief is mogelijk ACOD UGent 0 7 months 1 week ago
Article Een warme oproep om samen mee actie te voren tegen de besparingsmaatregelen aan UGent ACOD UGent 0 8 months ago
Article Reactie op het bericht “Over kerntaken en meerjarenfinanciering: extra duiding / About core tasks and multi-year financing: additional explanation” van vrijdag 21 januari 2022 ACOD UGent 0 8 months ago
Article ACOD UGent dient een stakingsaanzegging in voor donderdag 13 januari 2022 voor de personeelsleden van de UGent-kinderdagverblijven ACOD UGent 0 8 months 2 weeks ago
Article Aan UGent geen degelijke telewerkvergoeding maar slechts een beperkte connectievergoeding van 20 euro ... en ook dat opnieuw niet voor iedereen ACOD UGent 0 9 months 3 weeks ago
Article No proper telework allowance at UGent but only a limited connection fee of 20 euros ... and this, again, not for everyone ACOD UGent 0 9 months 3 weeks ago
Article Uitgesteld: links-progressief@ugent: Middaglezing van Miranda Ulens ACOD UGent 0 9 months 3 weeks ago
Article Reactie van rector en vicerector op de vragen van de vakorganisaties nav de besparingsdiscussie aan UGent ACOD UGent 0 9 months 3 weeks ago
Article Programma ACOD voor rectorverkiezingen 2021: antwoord van de kandidaten - Thema: De toekomst van het personeelsbeleid aan de UGent, zowel voor ZAP, AAP, ATP als bursalen ACOD UGent 0 9 months 3 weeks ago
Article Programma ACOD voor rectorverkiezingen 2021: antwoord van de kandidaten - Thema: De toekomst van het personeelsbeleid aan de UGent: statutarisering, insourcing, en telewerkvergoeding ACOD UGent 0 9 months 3 weeks ago
Article Programma ACOD voor rectorverkiezingen 2021: antwoord van de kandidaten - Thema: Structuur en organisatie van de Universiteit Gent ACOD UGent 0 9 months 3 weeks ago
Article Programma ACOD voor rectorverkiezingen 2021: antwoord van de kandidaten - Thema: Welzijn op het werk ACOD UGent 0 9 months 3 weeks ago