Djamel en Flip Kowlier

Submitted by ACOD UGent on ma, 04/18/2005 - 14:25

Gezien de schitterende samenwerking in het humanitaire project Gentse bedden voor Cuba,waardoor het mogelijk was om reeds de derde container met ziekenhuismateriaal van het UZ-Gent te versturen, is er door De vzw De Verenigde Muze / Edad de Oro beslist om het concert van DJAMEL & FLIP KOWLIER dat doorgaat op 4 mei in de Bijlokesite (ten goede voor het project) aan alle ACOD-leden uitzonderlijk aan te bieden aan 5 euro i.p.v 15 euro.
Gezien dit uitzonderlijke aanbod en wetende dat de drie concerten in het verleden reeds lang voordien waren uitverkocht,is het geen luxe om ASAP te bestellen,mocht U er nog willen bijhoren.
In ieder geval hopen wij U talrijk te mogen ontmoeten.

Interne vacatures: ACOD helpt je!

Submitted by ACOD UGent on wo, 04/13/2005 - 14:25

Sinds de invoering van de functieclassificatie krijgen werknemers van de universiteit de kans om deel te nemen aan de interne vacatures. Voor iedere arbeidsplaats die vrijkomt wordt in principe eerst een selectieronde onder de eigen werknemers georganiseerd. Voor velen onder ons is het echter al een hele tijd geleden dat we nog gesolliciteerd hebben en soms is het moeilijk in te schatten welke vragen men op zo’n gesprek mag verwachten.

Historisch ACOD congres verwerpt Europese grondwet

Submitted by ACOD UGent on do, 03/24/2005 - 14:25

Het federaal congres van 23 maart heeft unaniem het voorstel voor een Europese grondwet in zijn huidige vorm verworpen. Het ontwerp zoals het nu voorligt is een zuiver neoliberaal brouwsel, dat enkel de econimische belangen en de patroons dient. De ACOD wil een sociaal, solidair Europa met respect voor alle burgers. Verder werd op het congres een democratisering geëist van de grote internationale instellingen, zoals de WHO. Ook worden sterke openbare diensten gevraagd, vrij van elke vrije markt invloed. De ACOD zal ook strijden voor het behoud van het staatspensioen en collectieve arbeidsduurvermindering (4 x 8 uur/week) met compenserende aanwervingen en loonbehoud.

Actie kinderdagverblijf opgeschort

Submitted by ACOD UGent on vr, 03/11/2005 - 14:25

Er werd een oplossing gevonden voor de parkeerproblemen aan het kinderdagverblijf in de Isabellakaai. UGent stelt een aantal parkeertickets voor kortparkeren ter beschikking van de ouders die hun kroost komen afzetten en ophalen. De ACOD schort de acties die voorzien waren op. We blijven echter streven naar een vooruitstrevend kinderopvang-beleid voor personeel en studenten van de associatie UGent en omwonenden.

Euromanifestatie

Submitted by ACOD UGent on di, 03/08/2005 - 14:25

De Europese Top van 22 en 23 maart 2005 in Brussel is zeer belangrijk voor de toekomst van Europa en het welslagen van de strategie van Lissabon. Die stelt zich als doel om van Europa tegen 2010 de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld te maken, in staat tot duurzame economische groei met meer en betere banen en een hechtere sociale samenhang. Met de manifestatie van 19 maart 2005 willen wij een duidelijk signaal geven tegen de afbouw van de sociale rechten en eveneens het neoliberalisme een halt toeroepen en opkomen voor een toekomstgericht sociaal Europa. Meer informatie over het vervoer naar Brussel volgt later.

ABVV pagina over de euromanif en de jongerenmars

Syndicale premie 2003 en 2004

Submitted by ACOD UGent on ma, 03/07/2005 - 14:25

Dit jaar zal je twee formulieren ontvangen voor de syndicale premie van de jaren 2003 en 2004, mede dankzij de actie van 2 februari. Het is belangrijk dat je beide formulieren zo vlug mogelijk terugstuurt naar de ACOD, Peter De Keyzer, Blandijnberg 2, 9000 Gent. Vanaf volgend jaar wordt de syndicale premie jaarlijks uitbetaald.