Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte - Register for our newsletter and stay informed

Submitted by ACOD UGent on di, 11/08/2022 - 19:48

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte over belangrijk syndicaal UGent-nieuws (o.a. rond personeelsbeleid, arbeidsvoorwaarden, welzijn op het werk, het huidige asociale besparingsbeleid van het universiteitsbestuur, ...), en over toekomstige syndicale acties aan UGent.

Inschrijven op onze nieuwsbrief kan via deze link of door ons een mailtje te sturen naar ACOD@UGent.be
---
Register for our newsletter and stay informed on important UGent trade union news (e.g. on staff policy, labor conditions, wellbeing at work, the current antisocial budget reduction measures by university management, ...), and on future trade union actions at UGent.

You can register for our newsletter through this link or by sending us an e-mail at ACOD@UGent.be

Koopkrachtverlies voor het UGent-personeel onder het mom van de toekenning van maaltijdcheques

Submitted by ACOD UGent on do, 01/26/2023 - 15:39

Op donderdag 19 januari 2023 werd op het personeelsonderhandelingscomité (POC) van UGent onderhandeld over een sociale correctie op de hogere maaltijdprijzen die het bestuur wil doorvoeren voor de UGent-personeelsleden.

ACOD heeft een niet akkoord gegeven op het voorliggende voorstel omdat dit voorstel voor ons een aantal zware negatieven gevolgen heeft zowel voor de vele collega's die momenteel gebruik maken van de UGent-maaltijden als voor de collega's binnen de Maaltijdvoorzieningen zelf: de prijzen in de resto’s zullen voor personeel nóg meer stijgen dan de 50% die al is aangekondigd, en de compensatie in maaltijdcheques is maar een fractie van het verlies. In de praktijk betekent dit voorstel een verdere afbouw van de maaltijdvoorzieningen, met negatieve gevolgen voor de collega’s die hier tewerkgesteld zijn.
Lees meer hierover in dit artikel.

Aanpassing ledenbijdragen vanaf januari 2023

Submitted by ACOD UGent on wo, 01/04/2023 - 13:42

De algemene forse prijsstijgingen van de voorbije periode laten zich overal voelen. Ook ACOD ziet zich genoodzaakt om haar ledenbijdragen aan te passen om zo de toegenomen kosten op te vangen en onze nationale en lokale vakbondswerking te vrijwaren. De nieuwe ledenbijdragen die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2023 kan je terugvinden via deze link.

Ondertussen proberen onze nationale onderhandelaars om bij de federale eerste minister te bekomen dat de jaarlijkse syndicale premie - een door de werkgever toegekende compensatie voor de syndicale ledenbijdrage - eindelijk ook fors zou worden opgetrokken. Deze jaarlijkse syndicale premie - die voor het onderwijs en bij de overheid wordt vastgelegd in de wetgeving - zit immers al jarenlang geblokkeerd op 90 euro (voor een voltijds jaar lidmaatschap), terwijl deze bij andere werkgevers kan oplopen tot 145 euro. Voorlopig is het nog niet duidelijk of de overheid zal ingaan op deze eis. Wanneer het bedrag van de syndicale premie wordt opgetrokken brengen we onze leden zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Tot slot werd sinds de actie van 9 november 2022 de stakingsvergoeding voor een volledige dag loonverlies wegens stakingsdeelname opgetrokken van 30 euro naar 40 euro, om zo ook de toenemende impact van het inkomensverlies van onze leden die deelnemen aan een staking te beperken.

Neem samen met ACOD deel aan de nationale betoging op vrijdag 16 december 2022

Submitted by ACOD UGent on di, 12/13/2022 - 08:14

Op vrijdag 16 december 2022 gaan de drie vakbonden ABVV, ACLVB en ACV de straat op om een aantal heel actuele en prangende eisen onder de aandacht te brengen, o.a. de vraag naar een bevriezing van de energieprijzen, en het absolute behoud van de automatische loonindexering.

Ook ACOD neemt deel aan deze nationale actie voor de bescherming van onze koopkracht. Wij roepen iedereen op om samen met ons mee te stappen in deze betoging en zo onze stem te laten horen!

Lees meer over deze actie in dit artikel.

Laat je niet in de kou zetten aan UGent

Submitted by ACOD UGent on wo, 12/07/2022 - 18:11

Begin deze week kregen wij verschillende berichten van collega's die 's ochtends vaststelden dat het ondraaglijk koud was op de werkplek, soms zelfs maar 10° C, ver beneden de wettelijke minimumtemperatuur voor kantoorwerk die 18° C bedraagt (en het UGent-minimum van 19° C). Velen vroegen zich hierbij af of dit het gevolg was van de energiebesparingsmaatregelen die de rector eind september heeft aangekondigd.

ACOD heeft onmiddellijk contact opgenomen met de verantwoordelijken binnen het universiteitsbestuur om deze onaanvaardbare situatie aan de kaak te stellen opdat dit dringend zou worden opgelost. Uiteindelijk diende men te erkennen dat de situatie deels te wijten was aan technische problemen, maar ook door de aangepaste instellingen ten gevolge van de energiemaatregelen. Men heeft daarop ook laten weten dat de stooklijnen worden bijgesteld, de opstarttijden worden vervroegd en de nachtregimes verhoogd.

Ondertussen vernamen we van een aantal collega's dat de werktemperaturen sinds gisteren dinsdag 7 december minstens al op een aantal plaatsen terug aanzienlijk zijn verbeterd.
Is dit bij jou nog niet het geval? Laat het ons dan zeker weten per mail naar ACOD@UGent.be of bel ons op het nummer 0494 99 10 49

ACOD heeft gezien de bredere maatschappelijke actualiteit begrip dat er maatregelen worden genomen om waar mogelijk energie te besparen. Dit mag echter niet ten koste gaan van correcte en veilige werk- en studeeromstandigheden voor alle UGent-medewerkers en -studenten. Dat de energiemaatregelen eenzijdig werden aangekondigd door de rector eind september zonder dat hier ook maar enig sociaal overleg aan was voorafgegaan, is dan ook zeker te betreuren.

Op het overleg dat uiteindelijk na aandringen dan toch nog werd georganiseerd in de loop van oktober, hebben wij de vraag gesteld naar de mogelijke problemen die zich zouden kunnen stellen, en hoe deze zouden worden aangepakt. Ook vroegen wij om een duidelijke proactieve communicatie naar alle personeelsleden hoe problemen konden worden gesignaleerd.

Helaas bleek de aanpak door het universiteitsbestuur zelfs niet voorzien op een eenvoudige en te verwachten jaarlijkse winterprik, en blijft ook de gevraagde communicatie nog steeds uit (ondertussen liet men weten dat deze laatste "heel spoedig" via een aparte mail aan de medewerkers zou worden verspreid).

"Degelijk onderzoek vergt degelijke middelen": neem deel aan het ACOD webinar rond de nood aan indexering van de onderzoeksmiddelen

Submitted by ACOD UGent on ma, 12/05/2022 - 20:12

Slechts een gedeelte van alle onderzoeksmiddelen die de universiteiten ontvangen wordt mee verhoogd met de sterk stijgende kosten door de huidige torenhoge inflatie. In het bijzonder de lopende onderzoeksprojecten en -overeenkomsten volgen deze stijgingen niet. Met het oorspronkelijke voorziene budget dienen de sterk toegenomen uitgaven te worden opgevangen, en dienen de afgesproken onderzoeksdoelstellingen nog steeds onverkort te worden behaald.

Deze situatie houdt in sommige omstandigheden een risico in voor de tewerkstelling en de onderzoeksloopbaan van de betrokken onderzoekers, bijvoorbeeld wanneer hierdoor de budgetten sneller op zijn dan voorzien, of wanneer het onderzoek niet kan worden verder gezet zoals aanvankelijk gepland.

ACOD lanceert daarom Vlaanderenbreed de actie "Indexering onderzoeksmiddelen".

Meer weten over de actie?

Neem dan deel aan onze webinar (in het Engels) op dinsdag 13 december 2022 van 12u30 tot 14u.
Onze sprekers:

  • Maïka De Keyzer (KU Leuven)
  • Lorenzo Eecloo (UGent)
  • Jo Coulier (VUB)

Voor deelname, scan de QR-code op de flyer in bijlage bij dit artikel, of klik op deze link

De ACOD-verlofkalender 2023 is beschikbaar!

Submitted by ACOD UGent on wo, 11/30/2022 - 17:40

Ook dit jaar opnieuw bezorgen we je onze traditionele ACOD UGent verlofkalender. Een geplastificeerd exemplaar van de vakantiekalender 2023 wordt met de binnenpost naar al onze leden opgestuurd. Ook de verschillende vakgroepen en diensten krijgen een verlofkalender toegestuurd. De digitale versie kan je hier downloaden.

Lees meer over de verlofregeling 2023 in dit artikel.

Oproep: voer mee actie tegen de komst van Filip Dewinter - geen plaats voor haat en racisme aan de UGent!

Submitted by ACOD UGent on wo, 11/23/2022 - 09:46

Op donderdag 1 december is Filip Dewinter uitgenodigd door KVHV (Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond) om aan de UGent zijn boek over “omvolking” voor te stellen.

De omvolkingstheorie is een extreemrechtse en nazistische complottheorie, die beweert dat er een doelbewuste vervanging plaatsvindt van de Westerse autochtone bevolking door migranten met een niet-westerse cultuur. De theorie heeft geen enkele wetenschappelijke grond, en inspireerde zelfs extremistische moorden.

Ondertussen werden reeds verschillende initiatieven genomen om hiertegen te protesteren: zo was er een open brief (zie ook hier), en recent ook een oproep door een grote groep UGent-academici.

Op basis van de aangekondigde protesten werd reeds aangekondigd dat de meeting niet zal doorgaan op de campus Blandijn; ze werd verplaatst naar de Universiteitsstraat. Dit is een eerste overwinning: voor extreemrechts zou het organiseren van een dergelijke meeting op deze campus een grote symbolische overwinning zijn geweest.

Toch blijft de aanwezigheid van Dewinter aan onze instelling een groot probleem. Daarom werd er opgeroepen voor twee protestacties.

Een eerste op donderdag 24 november, om 12u30 aan het rectoraat.

Een tweede actie zal plaatsvinden op 1 december zelf. We verzamelen vanaf 17u30 voor een korte betoging door de studentenbuurt, en eindigen rond 19u aan de Vooruit. Daar zal een grote meeting tegen haat en racisme plaatsvinden. Meer info vind je hier en hier.

Wij roepen alle leden van ACOD UGent op om deel te nemen aan deze activiteiten.

Ook aan UGent is het meer dan ooit nodig dat personeel en studenten in actie komen!

Submitted by ACOD UGent on ma, 11/07/2022 - 17:33

De maat is meer dan vol met de talrijke absurde en asociale beslissingen van het universiteitsbestuur. Zo besliste het Bestuurscollege op vrijdag 28 oktober 2022 bijvoorbeeld om de maaltijdprijzen in de resto’s en cafetaria’s voor het UGent-personeel met de helft te verhogen vanaf 1 januari 2023. En dit is lang niet de enige aanval die door het bestuur en door het rectoraal team wordt ingezet op het personeel en de studenten van onze universiteit. Lees meer in dit artikel.

Mocht je dat nog niet gedaan hebben, schrijf je dan alvast in op onze nieuwsbrief via deze link en blijf op de hoogte van de komende acties! (ACOD-leden zijn automatisch ingeschreven)

ACOD kiest voor een sociaal UGent-beleid als prioriteit

Submitted by ACOD UGent on zo, 11/06/2022 - 17:39

Vorig jaar duwde het universiteitsbestuur een streng besparingsplan door: er zou geschrapt worden in een heel aantal ondersteunende diensten, de maaltijdprijzen zouden fors omhoog gaan, en de inschrijvingsgelden voor doctorandi zouden worden verdubbeld. Hoewel de vakorganisaties in de maanden daarop verschillende alternatieve voorstellen deden om te vermijden dat deze besparingen op kap van het personeel er zouden komen, hield het bestuur vast aan haar intenties. Er kwam enkel een toegeving naar de collega’s van de kinderdagverblijven: zij zouden hun job aan de UGent kunnen behouden aan dezelfde voorwaarden.

Er kan geen enkele besparingsmaatregel geschrapt worden …, of toch wel?

Het grote argument voor het bestuur om niets te wijzigen was dat “er geen geld was”. Onlangs besloot de VLIR echter om de overheadpercentages die de UGent op externe middelen kan heffen op te trekken: de UGent zou op die manier jaarlijks tot zo’n 2 miljoen euro extra inkomsten krijgen uit overhead.

Toch wil het universiteitsbestuur niet nadenken over het schrappen van besparingsmaatregelen op personeel, in plaats daarvan besloot de rector om de geplande bijdrage vanuit de kassen aan de bibliotheekkosten te schrappen. Op die fameuze kassen staat immers zo’n 180 miljoen euro geparkeerd, een bedrag dat ook elk jaar sterk toeneemt.

Het idee was om een klein deel van die middelen te gebruiken om de sterk stijgende kosten voor de bibliotheken te betalen. De aanrekening zou gebeuren naar draagkracht van de kas, dwz de grootste kassen – met het meeste financiële buffer - zouden ook het grootste deel van deze kosten dragen. Zo kan ook worden vermeden dat bijvoorbeeld de bestaande tewerkstelling op kassen met beperkte middelen en weinig financiële buffer op die manier in gevaar zou komen.

Dit zou neerkomen op een heffing van minder dan 1% van het globale saldo van al die kassen samen. Het is die maatregel die de rector nu geschrapt wil zien.
Voor ACOD is dit voorstel totaal onaanvaardbaar.

Lees meer hierover in dit artikel.