CAO II Hoger Onderwijs

Submitted by ACOD UGent on di, 09/19/2006 - 14:25

Verleden week werden de onderhandelingen rond de CAO II HO afgesloten. ACOD stelde dat ze de CAO bij de leden zal verdedigen. Voor het ATP van de universiteiten werd er 1% opslag beloofd. Vanaf 1/1/2006 voor niveau C en D, vanaf 1/1/2007 voor B en A. Hierbij vind je ook een Europees handvest voor het aanwerven van onderzoekers, waarover in de CAO sprake is.

Internationale actiedag tegen Toyota

Submitted by ACOD UGent on do, 08/24/2006 - 14:25

Toyota Filippijnen weigert om 136 illegaal ontslagen werknemers terug in dienst te nemen. Hiermee gaan ze in tegen uitspraken van het Filippijnse Hooggerechtshof en de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). De werknemers eisen dat de ontslagen werknemers terug in dienst worden genomen en dat Toyota het recht op het vormen van een vakbond en op collectief onderhandelen erkent.

Stop discriminatie van de werklozen

Submitted by ACOD UGent on do, 08/24/2006 - 14:25

Iedereen met een uitkering en een laag gezinsinkomen betaalt, ook voor zijn kinderen, minder voor gezondheidszorg, behalve de meeste werklozen! De laagste of de oudste uitkeringen werden een beetje verbeterd…, behalve voor de werklozen ! Alle Belgen genieten van de decumul (= aparte berekening belastingvermindering) ..., behalve de werklozen !

Wij willen dat werklozen niet langer uitgesloten worden!
Wij willen jobs!

Teken de petitie van het ABVV

Belastingsaangifte 2006

Submitted by ACOD UGent on di, 05/09/2006 - 14:25

Naar jaarlijkse gewoonte kunnen de leden van ACOD hun belastingsbrief laten invullen door de professionele afgevaardigden van de FOD financiën, op volgende data:

Maandag 12 juni 2006 van 9u00 tot 11u30 en van 13u30 tot 15u30
Maandag 19 juni 2006 van 9u00 tot 11u30 en van 13u30 tot 15u30
Maandag 26 juni 2006 van 9u00 tot 11u30 en van 13u30 tot 15u30
Maandag 3 juli 2006 van 9u00 tot 11u30 en van 13u30 tot 15u30
Maandag 10 juli 2006 van 9u00 tot 11u30 en van 13u30 tot 15u30

Alle sessies gaan door in het ACOD gebouw, Bagattenstraat 158, Gent 4de verdieping