ACOD organiseert personeelsvergadering rond concrete modaliteiten van nieuw loopbaanbeleid voor WP aan UGent

Submitted by ACOD UGent on vr, 02/01/2019 - 16:51

(English here)

Begin juli 2018 informeerde ACOD reeds over de algemene principes van het nieuwe WP-beleid aan de UGent die toen door de Raad van Bestuur waren goedgekeurd. Ondertussen werden in het najaar 2018 de concrete modaliteiten van dit nieuwe beleid verder uitgewerkt. Het intense en constructieve overleg hierover tussen het universiteitsbestuur en de vakorganisaties heeft geleid tot een unaniem akkoord rond het nieuw WP-reglement dat, zoals ons in het Personeelsonderhandelingscomité werd bevestigd, door de Raad van Bestuur werd goedgekeurd op vrijdag 1 februari 2019.

Naar aanleiding hiervan organiseert ACOD een personeelsvergadering op vrijdagmiddag 8 februari 2019 om toelichting te geven bij de precieze modaliteiten van het nieuwe WP-beleid en bij de concrete afspraken die werden gemaakt rond de omzetting van de huidige WP-leden naar dit nieuwe beleid. Deze infosessie begint om 12u en gaat door op de Campus Sterre, gebouw S9, Leslokaal 3.1.

Hoewel we ons specifiek richten op het WP, is iedereen die werkzaam is aan de UGent welkom op deze infosessies. Ook voor wie momenteel bursaal of AAP-lid is of in een ander statuut is tewerkgesteld kan deze infosessie nuttig zijn, bvb indien men later contractueel WP zou worden. Iedereen heeft ook het recht om deze infovergadering bij te wonen, uw leidinggevende kan dit niet verbieden, en kan u ook niet vragen die uren later in te halen. Uw aanwezigheid op de vergadering én de reistijd van en naar de vergadering geldt als dienstvrijstelling.

Om praktische redenen vragen we u om in te schrijven via deze link

Als u ingeschreven bent, voorzien we ook een broodje.
Mocht het aantal beschikbare plaatsen reeds volzet zijn dan mag u zich desgewenst inschrijven op de wachtlijst (eveneens via bovenstaande link). Wij contacteren u daarna zo spoedig mogelijk met de gegevens voor een bijkomende infosessie, of in voorkomend geval voor een individuele afspraak.
Indien u specifieke vragen heeft die u wilt beantwoord zien op de vergadering kan u altijd een mailtje sturen naar acod@ugent.be. U mag de vragen ook ter plaatse mondeling stellen.

Van zodra de finale versie van het goedgekeurde WP-reglement beschikbaar is zal dit terug te vinden zijn op onze website samen met een gedetailleerde uiteenzetting van het loopbaanverloop en de concrete modaliteiten per WP-categorie uit het nieuwe beleid. Hou deze pagina dus zeker in het oog!

Indien u verdere vragen heeft, kan u ons altijd contacteren via acod@ugent.be