Mars op Mariakerke

Submitted by ACOD UGent on ma, 09/25/2006 - 14:25

Op donderdag 5 oktober organiseren studenten met betaald eductief verlof (BEV) een mars op Mariakerke. De MaMa is bedoeld als protest tegen de terugschroeving van het BEV door de regering, tegen het advies van vakbonden en adviesorganen in. De regering heeft door te snoeien in het aantal uren Betaald Educatief Verlof het verkeerde (was)programma gebruikt waardoor de opleidingsmogelijkheden voor werknemers gekrompen zijn ! Het wordt hoog tijd dat regering en werkgevers opleiding en vorming niet enkel met woorden, maar ook met daden ondersteunen. Vorming is een investering, geen kost.

CAO II Hoger Onderwijs

Submitted by ACOD UGent on di, 09/19/2006 - 14:25

Verleden week werden de onderhandelingen rond de CAO II HO afgesloten. ACOD stelde dat ze de CAO bij de leden zal verdedigen. Voor het ATP van de universiteiten werd er 1% opslag beloofd. Vanaf 1/1/2006 voor niveau C en D, vanaf 1/1/2007 voor B en A. Hierbij vind je ook een Europees handvest voor het aanwerven van onderzoekers, waarover in de CAO sprake is.