Belastingsaangifte 2004

Submitted by ACOD UGent on wo, 05/26/2004 - 14:25

De leden van ACOD krijgen de kans om hun belastingsaangifte 2004 te laten invullen en uitrekenen op volgende data:
Maandag 7 juni 2004
Maandag 14 juni 2004
Maandag 21 juni 2004
Maandag 28 juni 2004
Maandag 5 juli 2004
tussen 9u00 en 12u00 en tussen 13u30 en 16u00 in het ACOD gebouw, Bagattenstraat 160 (4e verdiep), 9000 Gent. Gelieve alle nodige documenten mee te brengen (bv dubbel van de aangifte 2003). Enkel de aangifte van ACOD leden worden ingevuld.

Betoging Bolkestein

Submitted by ACOD UGent on di, 05/25/2004 - 14:25

Op 13 januari 2004 heeft de ultraliberale Europese commissaris Frits Bolkestein een voorstel van richtlijn inzake de diensten in de interne markt voorgelegd. Alleen al de titel van dit voorstel wijst op een doorgedreven liberalisering en deregulering van alle dienstenactiviteiten in Europa. De richtlijn is onder andere van toepassing op de openbare diensten. Zo zullen ook gezondheid, onderwijs, cultuur, audiovisuele media, de diensten van de plaatselijke overheden,… als pure koopwaar beschouwd worden die volledig afhankelijk zijn van de marktwetten, zonder dat rekening gehouden wordt met hun specifieke karakter en hun sociale doelstelling. Het is onaanvaardbaar dat zulke uiteenlopende diensten als architectenbureaus en een ziekenhuizen op dezelfde manier behandeld worden. Vervoer wordt geregeld per trein, mail voor meer info.

5 juni om 14 uur
Brussel (noordstation)

Uitleg over de richtlijn Bolkestein op de ABVV site

Individuele bepaling van de functieklassen

Submitted by ACOD UGent on do, 11/06/2003 - 14:25

Na hierover vergaderd te hebben op 24 september en op 30 oktober, besliste het bestuurscollege op 6 november 2003 de functieklasse individueel vast te leggen van het overgrote merendeel van het ATP van de afdeling I (Werking) en van de afdeling III (studentenvoorzieningen). Voor die afdelingen geldt de functieclassificatie zowel voor het statutair als voor het contractueel personeel. De functieclassificatie en loopbaan van het ATP van de andere afdelingen is niet bij deze besluiten en uitvoering betrokken maar kan nu eindelijk van start gaan of verder gezet worden.

Verlofkalender 2004

Submitted by ACOD UGent on wo, 11/05/2003 - 14:25

Het is belangrijk te weten wanneer je op het werk moet zijn, maar het is nog belangrijker te weten wanneer je er niet moet zijn. De leukste en gezelligste dagen van het jaar, samen, overzichtelijk en in kleur vind je op onze verlofkalender.

Staking voorlopig opgeschort

Submitted by ACOD UGent on ma, 10/13/2003 - 14:25

Deze namiddag hadden wij onmiddellijk na de actie aan het rectoraat ‘soepbedeling’ een gesprek met rector De Leenheer, pas terug uit Cuba. Hierbij is het voorstel uit de bus gekomen om de hulp van een bemiddelaar in te roepen die de verschillende standpunten (ACOD tov universiteitsbestuur) moet onderzoeken en nader tot mekaar brengen.