Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte - Register for our newsletter and stay informed

Submitted by ACOD UGent on di, 11/08/2022 - 19:48

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte over belangrijk syndicaal UGent-nieuws (o.a. rond personeelsbeleid, arbeidsvoorwaarden, welzijn op het werk, het huidige asociale besparingsbeleid van het universiteitsbestuur, ...), en over toekomstige syndicale acties aan UGent.

Inschrijven op onze nieuwsbrief kan via deze link of door ons een mailtje te sturen naar ACOD@UGent.be
---
Register for our newsletter and stay informed on important UGent trade union news (e.g. on staff policy, labor conditions, wellbeing at work, the current antisocial budget reduction measures by university management, ...), and on future trade union actions at UGent.

You can register for our newsletter through this link or by sending us an e-mail at ACOD@UGent.be

De ACOD-verlofkalender 2024 is beschikbaar!

Submitted by ACOD UGent on wo, 11/15/2023 - 10:56

Ook dit jaar opnieuw bezorgen we je onze traditionele ACOD UGent verlofkalender. Een geplastificeerd exemplaar van de vakantiekalender 2024 wordt met de binnenpost naar al onze leden opgestuurd. Ook de verschillende vakgroepen en diensten krijgen een verlofkalender toegestuurd. De digitale versie kan je hier downloaden.

Lees meer over de verlofregeling 2024 in dit artikel.

Presentatie en stream personeelsvergadering beschikbaar

Submitted by ACOD UGent on di, 10/24/2023 - 11:49

Zoals afgesproken op de gezamenlijke personeelsvergadering van de drie vakorganisaties op donderdagmiddag 19 oktober 2023 is de presentatie terug te vinden in bijlage bij dit artikel.

De stream van het presentatiegedeelte van de personeelsvergadering is toegankelijk via deze link.

Het vragengedeelte van de bijeenkomst werd niet opgenomen om alle aanwezigen de mogelijkheid te geven om vrijuit te spreken.

UGent vakbonden verlaten onderhandelingstafel

Submitted by ACOD UGent on do, 10/12/2023 - 18:54

(Read English version here)

Op donderdagvoormiddag 12 oktober 2023 hebben de drie UGent-vakorganisaties gezamenlijk de onderhandelingstafel verlaten. Lees in dit artikel wat er precies aan de hand is.

Tot slot willen wij jullie langs deze weg alvast ook uitnodigen voor een hybride personeelsvergadering op donderdagmiddag 19 oktober 2023 om 12u. Meer details hierover kan je eveneens terugvinden in dit artikel.

Beleidsplannen Centrale Administratie - geschrapte posities: jouw dringende input is nodig + stand van zaken onderhandelingen besparingen

Submitted by ACOD UGent on vr, 09/15/2023 - 14:53

Na het zomerreces willen we jullie namens de drie vakbonden aan de Universiteit Gent (ACOD, ACV en VSOA) graag op de hoogte brengen van de recente ontwikkelingen in onze lopende onderhandelingen met het bestuur. We vragen ook jouw dringende input over de voorstellen van het bestuur rond geschrapte posities in jullie directie voor het beleidsplan 2024. Tenslotte geven we jullie kort mee wat onze voorstellen zijn rond de nieuwe structuur van de centrale administratie, en vragen we ook daarover graag jouw mening.

Lees meer in dit artikel

Vul zeker ook de universiteitsbrede welzijnsbevraging in, ten laatste op vrijdag 14 juli 2023!

Submitted by ACOD UGent on wo, 07/12/2023 - 08:52

Vijfjaarlijks wordt een universiteitsbrede welzijnsbevraging georganiseerd aan UGent. Via dit onderzoek wordt nagegaan welke tekorten er zijn op het vlak van psychosociaal welzijn aan de UGent. Het is de bedoeling dat deze resultaten vervolgens worden gebruikt om een beleid uit te werken dat deze pijnpunten moet aanpakken, en dat de risico’s op psychosociale belasting moet verminderen voor iedereen die aan de UGent aan het werk is.

Wij roepen al onze leden op om, mocht je dit nog niet hebben gedaan, alsnog een kwartiertje van je tijd vrij te maken om deze enquête in te vullen. Dit kan nog tot en met deze vrijdag 14 juli 2023!

Lees meer over deze welzijnsbevraging in dit artikel.

Raad van Bestuur brengt belangrijke wijzigingen aan in beslissing rond “Blauwdruk Centrale Administratie”

Submitted by ACOD UGent on wo, 07/12/2023 - 08:49

Naast het dossier van de kinderdagverblijven keurde de Raad van Bestuur op vrijdag 7 juli 2023 ook de nota “Blauwdruk Centrale Administratie” goed, waarin een grondige hervorming van de centrale administratie werd uitgetekend. Lees meer hierover in dit artikel.

Kinderdagverblijven blijven in eigen beheer en de jobs in de kinderdagverblijven worden gestatutariseerd

Submitted by ACOD UGent on wo, 07/12/2023 - 08:47

De Raad van Bestuur van 7 juli 2023 is akkoord gegaan met het scenario waarin de kinderdagverblijven in eigen beheer blijven van de Universiteit Gent, waarbij ook wordt voorzien in het statutariseren van de collega’s die werken in de kinderdagverblijven van de UGent. Dit laatste leidde tot een omvangrijke discussie in de Raad, maar werd uiteindelijk toch met een ruime meerderheid goedgekeurd.

Met deze beslissing wordt een doorstart genomen met onze kinderdagverblijven. Meteen werden er ook al 10 nieuwe vacatures gepubliceerd voor nieuwe kindbegeleiders, na de wervingsstop van de voorbije jaren. Deze nieuwe aanwervingen zullen het mogelijk maken de werkdruk te verlagen, en te voorzien in een betere pedagogische begeleiding van de kinderen in het kinderdagverblijf.

Tenslotte zal er onderzocht worden hoe de kinderdagverblijven van de UGent terug kunnen keren naar hun oorspronkelijke dubbele bedoeling: niet enkel het voorzien van kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van studenten en personeel, maar ook te werken aan een integratie van wetenschappelijk onderzoek rond kinderzorg. Bij de opstart van onze crèches begin jaren ’70 waren zij internationaal toonaangevend in de kwaliteit van de zorg en pedagogische omkadering: dit is waar we hopelijk terug naar kunnen keren.

Deze beslissing is een belangrijke overwinning voor het personeel van het kinderdagverblijf, dat sinds eind 2021 in de onzekerheid zat over hun toekomst. De collega’s van het kinderdagverblijf waren de eersten die in strijd gingen tegen het eerste besparingsplan van begin 2022, en ze speelden een centrale rol in deze strijd tegen de besparingen.

Het feit dat hun eisen nu worden binnengehaald is daarom heel belangrijk: het toont aan dat strijd loont: door ons te organiseren kunnen we besparingen tegenhouden en zelfs omkeren. Dit is een belangrijke les, ook in de context van de nieuwe besparingsplannen die nu nog op tafel liggen.