Eindeloopbaandebat: komt er een staking?

Submitted by ACOD UGent on wo, 09/28/2005 - 14:25

Er is een oproep tot 24-uren staking tegen de vage maar gevaarlijke plannen i.v.m. de eindeloopbaanproblematiek. De datum van deze dag is nog niet met zekerheid bepaald. Vermoedelijk is er volgende week meer nieuws over de datum van de staking. Ondertussen kun je op deze site lezen waarom de ACOD en het ABVV gekant zijn tegen de plannen voor de eindeloopbaan.

Tarara

Submitted by ACOD UGent on ma, 09/05/2005 - 14:25

Na het grote succes vorig jaar met het humanitaire project Gentse ziekenhuisbedden voor Cuba , waarbij het voorop gestelde doel (250 bedden) méér dan bereikt werd, zal er dit jaar op algemeen verzoek een nieuw project worden opgestart in Gent.

CAO I Hoger Onderwijs

Submitted by ACOD UGent on wo, 07/06/2005 - 14:25

Na vele onderhandelingen is het akkoord voor de sector hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap voor de jaren 2003 en 2004 eindelijk getekend. De CAO biedt onder andere oplossingen voor de werkdruk, recht op vorming, optrekken van de salarisschalen voor niveaus C en D en nog veel meer ...