Euromanifestatie

Submitted by ACOD UGent on di, 03/08/2005 - 14:25

De Europese Top van 22 en 23 maart 2005 in Brussel is zeer belangrijk voor de toekomst van Europa en het welslagen van de strategie van Lissabon. Die stelt zich als doel om van Europa tegen 2010 de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld te maken, in staat tot duurzame economische groei met meer en betere banen en een hechtere sociale samenhang. Met de manifestatie van 19 maart 2005 willen wij een duidelijk signaal geven tegen de afbouw van de sociale rechten en eveneens het neoliberalisme een halt toeroepen en opkomen voor een toekomstgericht sociaal Europa. Meer informatie over het vervoer naar Brussel volgt later.

ABVV pagina over de euromanif en de jongerenmars

Syndicale premie 2003 en 2004

Submitted by ACOD UGent on ma, 03/07/2005 - 14:25

Dit jaar zal je twee formulieren ontvangen voor de syndicale premie van de jaren 2003 en 2004, mede dankzij de actie van 2 februari. Het is belangrijk dat je beide formulieren zo vlug mogelijk terugstuurt naar de ACOD, Peter De Keyzer, Blandijnberg 2, 9000 Gent. Vanaf volgend jaar wordt de syndicale premie jaarlijks uitbetaald.

Kiss and Ride

Submitted by ACOD UGent on ma, 03/07/2005 - 14:25

De Universiteit Gent heeft er geen problemen mee dat het personeel en studenten voor het brengen en ophalen van hun kinderen de ene boete na de andere krijgen. De vakbonden aan de UGent plannen op 15 maart 2005 de actie ’Kiss and Ride’.

Belastingsaangifte 2004

Submitted by ACOD UGent on wo, 05/26/2004 - 14:25

De leden van ACOD krijgen de kans om hun belastingsaangifte 2004 te laten invullen en uitrekenen op volgende data:
Maandag 7 juni 2004
Maandag 14 juni 2004
Maandag 21 juni 2004
Maandag 28 juni 2004
Maandag 5 juli 2004
tussen 9u00 en 12u00 en tussen 13u30 en 16u00 in het ACOD gebouw, Bagattenstraat 160 (4e verdiep), 9000 Gent. Gelieve alle nodige documenten mee te brengen (bv dubbel van de aangifte 2003). Enkel de aangifte van ACOD leden worden ingevuld.

Betoging Bolkestein

Submitted by ACOD UGent on di, 05/25/2004 - 14:25

Op 13 januari 2004 heeft de ultraliberale Europese commissaris Frits Bolkestein een voorstel van richtlijn inzake de diensten in de interne markt voorgelegd. Alleen al de titel van dit voorstel wijst op een doorgedreven liberalisering en deregulering van alle dienstenactiviteiten in Europa. De richtlijn is onder andere van toepassing op de openbare diensten. Zo zullen ook gezondheid, onderwijs, cultuur, audiovisuele media, de diensten van de plaatselijke overheden,… als pure koopwaar beschouwd worden die volledig afhankelijk zijn van de marktwetten, zonder dat rekening gehouden wordt met hun specifieke karakter en hun sociale doelstelling. Het is onaanvaardbaar dat zulke uiteenlopende diensten als architectenbureaus en een ziekenhuizen op dezelfde manier behandeld worden. Vervoer wordt geregeld per trein, mail voor meer info.

5 juni om 14 uur
Brussel (noordstation)

Uitleg over de richtlijn Bolkestein op de ABVV site