Individuele bepaling van de functieklassen

Submitted by ACOD UGent on do, 11/06/2003 - 14:25

Na hierover vergaderd te hebben op 24 september en op 30 oktober, besliste het bestuurscollege op 6 november 2003 de functieklasse individueel vast te leggen van het overgrote merendeel van het ATP van de afdeling I (Werking) en van de afdeling III (studentenvoorzieningen). Voor die afdelingen geldt de functieclassificatie zowel voor het statutair als voor het contractueel personeel. De functieclassificatie en loopbaan van het ATP van de andere afdelingen is niet bij deze besluiten en uitvoering betrokken maar kan nu eindelijk van start gaan of verder gezet worden.

Verlofkalender 2004

Submitted by ACOD UGent on wo, 11/05/2003 - 14:25

Het is belangrijk te weten wanneer je op het werk moet zijn, maar het is nog belangrijker te weten wanneer je er niet moet zijn. De leukste en gezelligste dagen van het jaar, samen, overzichtelijk en in kleur vind je op onze verlofkalender.

Staking voorlopig opgeschort

Submitted by ACOD UGent on ma, 10/13/2003 - 14:25

Deze namiddag hadden wij onmiddellijk na de actie aan het rectoraat ‘soepbedeling’ een gesprek met rector De Leenheer, pas terug uit Cuba. Hierbij is het voorstel uit de bus gekomen om de hulp van een bemiddelaar in te roepen die de verschillende standpunten (ACOD tov universiteitsbestuur) moet onderzoeken en nader tot mekaar brengen.

Beurtstakingen resto’s

Submitted by ACOD UGent on vr, 09/26/2003 - 14:25

Zonder enige verwijzing naar de geschiedenis van de maaltijdvoorziening op de campus Ardoyen of naar het bedrijfsplan dat door vakbonden en raad van bestuur werd goedgekeurd, behandelt een agendapunt van het bestuurscollege van 11 september 2003 het voorstel om een onderhandelingsprocedure te starten voor het aannemen van diensten voor het ontwerp, de bouw, de exploitatie en de financiering van een restaurant-appartementsgebouw op de campus Ardoyen.

Opleidingscheques

Submitted by ACOD UGent on wo, 09/17/2003 - 14:25

Volg je een ’s avonds nog een cursus: dan is dit iets voor jou. Alle werknemers, die wonen in Vlaanderen of in het Brussels gewest, kunnen vanaf 1 september 2003 gebruik maken van de opleidingscheques van de Vlaamse overheid.

Acod Informeert: de loopbaanonderbreking

Submitted by ACOD UGent on vr, 06/13/2003 - 14:25

Het heeft jàren geduurd vóór we enige vernieuwing kunnen melden in verband met loopbaanonderbreking. De universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap waren in 1985 de eersten die een halftijdse loopbaanonderbreking konden invoeren en dat na grondige onderhandelingen in het sectorcomité X. Sindsdien kregen wij, ondanks aandringen van overal, in het bijzonder voor de statutaire personeelsleden weinig kansen om de intussen vooral in de privé-sector geëvolueerde loopbaanonderbreking voor ons personeel van toepassing te maken.

Belastingsaangifte 2003

Submitted by ACOD UGent on di, 05/20/2003 - 14:25

Het algemeen gewestelijk secretariaat zal op volgende dagen de leden van ACOD de kans geven hun belastingsaangifte (inkomsten 2002) te laten invullen en uitrekenen.

Maandag 2 juni 2003
Maandag 16 juni 2003
Maandag 23 juni 2003
Maandag 30 juni 2003
Maandag 14 juli 2003

Telkens van 9u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 16u00 in het ACOD gebouw, 4e verdieping, Bagattenstraat, Gent. Gelieve U te voorzien van alle nodige documenten!