ACOD UGent

Type Title Author Comments Last updated
Article Voor een open en democratische debatcultuur aan onze universiteit! ACOD UGent 0 1 month ago
Article Durf denken maar hou vooral je mond? Schaamteloze aanval op ATP-vertegenwoordiger en ACOD-afgevaardigde ACOD UGent 0 1 month 2 weeks ago
Article ACOD UGent roept op tot geweldloze dialoog, en verzet zich tegen plannen tot ontruiming van het UFO door de rector ACOD UGent 0 1 month 4 weeks ago
Basic page Information in English for international colleagues ACOD UGent 0 1 month 4 weeks ago
Article ACOD UGent calls for non-violent dialogue and opposes plans of rector to evacuate the UFO ACOD UGent 0 1 month 4 weeks ago
Article ACOD organiseert online personeelsvergadering op dinsdagmiddag 29 mei 2024: infosessie over hervormingsplannen Centrale Administratie + impact op faculteiten ACOD UGent 0 2 months ago
Article ACOD UGent neemt deel aan de onderwijsbetoging op woensdag 15 mei 2024 in Gent ACOD UGent 0 2 months 1 week ago
Article ACOD UGent supports the call for UGent employees to join students in their occupation of the UFO ACOD UGent 0 2 months 1 week ago
Article ACOD UGent calls on university management to follow the advice of its own Human Rights Policy Committee and to sever ties with Israeli universities that support the IDF or the far-right government in Israel ACOD UGent 0 2 months 1 week ago
Article ACOD UGent roept universiteitsbestuur op om advies van eigen Commissie Mensenrechtenbeleid te volgen en banden met Israëlische universiteiten die steun verlenen aan het IDF of aan de extreemrechtse regering in Israël te verbreken ACOD UGent 0 2 months 1 week ago
Article ACOD UGent steunt oproep UGent medewerkers om studenten te vervoegen in hun bezettingsactie ACOD UGent 0 2 months 1 week ago
Article ACOD UGent will participate in the education demonstration on Wednesday, May 15, 2024 in Ghent ACOD UGent 0 2 months 1 week ago
Article ACOD offers assistance to its members for completing the tax return in 2024 ACOD UGent 0 2 months 2 weeks ago
Article ACOD belastingservice 2024 ACOD UGent 0 2 months 2 weeks ago
Article Uitbetaling syndicale premie 2022 ACOD UGent 0 3 months ago
Article Welzijnsbevraging 2023 “Hoe voel jij je op het werk?”: toch niet zo positief als het lijkt ACOD UGent 0 3 months ago
Article Well-being not a priority at our university? Ghent University unions jointly approach the social inspection ACOD UGent 0 3 months ago
Article Budget cutbacks at Ghent University: a look at the figures in the annual accounts. Are the cutbacks as necessary as they make out? ACOD UGent 0 3 months ago
Article Onderwijsbetoging 23 april Brussel – stakingsaanzegging ACOD + actieweek 7-15 mei ACOD UGent 0 3 months ago
Article Demonstration of the education sector on April 23rd in Brussels – strike notice by ACOD + week of trade union actions May 7th - May 15th ACOD UGent 0 3 months ago
Article Welzijn geen prioriteit aan onze universiteit? UGent-vakbonden stappen gezamenlijk naar de sociale inspectie ACOD UGent 0 3 months ago
Article Besparingen UGent: een blik op de cijfers in de jaarrekening. Zijn de besparingen zo nodig als men doet uitschijnen? ACOD UGent 0 3 months ago
Basic page Contact ACOD UGent 0 3 months 4 weeks ago
Article Uitbetaling syndicale premie 2023 ACOD UGent 0 4 months 1 week ago
Article Submitting your application to receive the trade union premium for 2023 ACOD UGent 0 4 months 1 week ago