Tijdelijke aanpassingen aan de personeelsregelgeving ten gevolge van de coronacrisis

Submitted by ACOD UGent on di, 05/19/2020 - 15:50

Op donderdag 14 mei 2020 werden een aantal tijdelijke wijzigingen onderhandeld aan de personeelsreglementering naar aanleiding van de coronacrisis. In dit artikel lichten we de verschillende voorgestelde wijzigingen kort toe.

Deze onderhandelde uitzonderingsmaatregelen dienen nu nog finaal te worden goedgekeurd door het bestuur.

Is een van de in dit artikel vermelde bepalingen op jou van toepassing en heb je verdere vragen hierover? Aarzel niet om ons te contacteren via ACOD@UGent.be

Ook aan UGent kan corona-ouderschapsverlof worden opgenomen

Submitted by ACOD UGent on ma, 05/18/2020 - 08:54

Ook aan UGent werd intussen de invoering van het specifieke corona-ouderschapsverlof onderhandeld en goedgekeurd. In dit artikel geven we je een uitgebreide toelichting over de modaliteiten van deze tijdelijke nieuwe vorm van gedeeltelijke loopbaanonderbreking.

Heb je na het lezen van dit artikel nog verdere vragen? Aarzel niet om ons te contacteren via ACOD@UGent.be

ACOD informeert over het lopende sociaal overleg (Subcomité PBW 04/05/2020, Informeel overleg 07/05/2020 en POC 11/05/2020)

Submitted by ACOD UGent on wo, 05/13/2020 - 17:05

De afgelopen weken was er heel wat sociaal overleg: er was een extra subcomité Preventie en Bescherming op het Werk op maandag 4 mei, waarop de modaliteiten en werkwijze rond de organisatie van de examens en de heropstart van andere activiteiten binnen de gebouwen aan de UGent werden besproken, rekening houdend met de coronamaatregelen.

Daarnaast was er een informeel overleg op donderdag 7 mei, waar de coronamaatregelen aan de UGent uiteraard ook op de agenda stonden, en tenslotte een extra PersoneelsOnderhandelingsComité (POC) op maandag 11 mei, om de personeelsinzet rond “on campus” examens af te ronden.

In dit artikel brengen we verslag uit van de drie genoemde overlegmomenten. Wil je meer weten over één van deze onderwerpen, of heb je zelf vragen of suggesties, laat het ons weten via acod@ugent.be

Donderdag 30 april 2020: sociaal overleg over de ATP-functieclassificatie

Submitted by ACOD UGent on ma, 04/27/2020 - 15:25

Op donderdag 30 april 2020 vindt het volgende overlegmoment plaats tussen de vakorganisaties en het universiteitsbestuur. Dit keer staan de ATP-functieclassificatie op de agenda.

ACOD maakte ondertussen haar standpunten in dit dossier over als voorbereiding voor dit overleg. Je kan ze terugvinden in dit artikel.

ACOD informeert over het lopende sociaal overleg (POC 22/04/2020)

Submitted by ACOD UGent on vr, 04/24/2020 - 19:16

Nadat eerder al tweemaal een “digitale” versie van het informeel sociaal overleg plaatsvond, werd op woensdag 22/04/2020 ook het eerste digitale formele sociaal overleg georganiseerd, het Personeelsonderhandelingscomité of POC.

Op de agenda stonden een aantal punten die formeel onderhandeld moesten worden. In de varia werd uiteraard uitgebreid ingegaan op de huidige corona-maatregelen, maar ook op de eisen rond de UGent Fight for 14€-campagne. In dit artikel brengen we verslag uit.

Wil je meer weten over één van deze onderwerpen, of heb je zelf vragen of suggesties, laat het ons weten via acod@ugent.be

ACOD informeert over het lopende sociaal overleg (16/04/2020)

Submitted by ACOD UGent on vr, 04/17/2020 - 12:04

Ook het tweede “digitale” sociaal overleg stond uiteraard vooral in het teken van de corona-maatregelen aan de Universiteit Gent, naast de voorbereiding van het formele onderhandelingscomité van volgende week. Tot slot werd er ook een toelichting gegeven over een aantal wijzigingen aan de werkwijze voor de potentieelinschattingen 2020 voor het ATP naar aanleiding van de coronacrisis.

In dit artikel geven we kort de standpunten die we daarover als ACOD hebben ingenomen, en het antwoord dat we hierover kregen vanuit het universiteitsbestuur.

Wil je meer weten over één van deze onderwerpen, of heb je zelf vragen of suggesties, laat het ons weten via acod@ugent.be

ACOD informeert over het lopende sociaal overleg (02/04/2020)

Submitted by ACOD UGent on vr, 04/03/2020 - 12:28

Ook tijdens deze Corona-tijden is er nood aan sociaal overleg, in het bijzonder over de manier waarop de maatregelen die de UGent neemt worden toegepast. ACOD vroeg het bestuur daarom om het geplande sociaal overleg opnieuw op te starten, en in digitale vorm verder te zetten tijdens de periode waarin fysiek samenkomen niet mogelijk is.

Tegelijk willen we tijdens deze moeilijke periode ook beginnen met het systematischer informeren van het UGent-personeel over de standpunten die wij als vakbond innemen tijdens het sociaal overleg, en wat de reactie van het universiteitsbestuur hierop is. In dit artikel vind je alvast een eerste berichtgeving over het informeel sociaal overleg van 2 april 2020.

Uitbetaling syndicale premie 2019: belangrijke info wegens de huidige coronacrisis

Submitted by ACOD UGent on di, 03/31/2020 - 09:48

Begin deze week, eind maart 2020, bezorgde de Universiteit Gent het aanvraagformulier voor de syndicale premie 2019 aan iedereen die in de loop van 2019 voor de UGent heeft gewerkt. Zoals ieder jaar dien je als ACOD-lid dit formulier in te vullen en aan ons terug te bezorgen.

Merk op:

Sinds dit jaar bezorgt UGent de aanvraagformulieren per mail. Deze mail werd verstuurd in de loop van maandag 30 maart 2020, had als afzender "noreply_vakbondspremie@ugent.be" en als onderwerp "Vakbondspremie". (Check zeker ook even je spam-map mocht je de mail niet meteen terugvinden.)

De overgang naar het digitaal bezorgen van de aanvraagformulieren is vergelijkbaar met de werkwijze die reeds enige jaren wordt toegepast bij het personeel van de Vlaamse overheid en het leerplichtonderwijs. Deze overstap werd reeds enige tijd geleden opgestart, nog voor er sprake was van de huidige coronacrisis. Ook was er geen realistische mogelijkheid meer om voor de wettelijke deadline van eind maart dit alsnog terug te wijzigen naar de oude werkwijze met papieren formulier.

ACOD heeft de vraag gesteld aan de bevoegde overheid (kanselarij eerste minister) of, gezien de huidige uitzonderlijke situatie tijdens de coronacrisis, ook digitaal ingestuurde aanvragen voor de syndicale premie mochten worden aanvaard. Dit werd echter categoriek geweigerd. Bijgevolg zijn de vakbonden nog steeds verplicht om een papieren ingevulde en ondertekende versie van het aanvraagformulier op te vragen alvorens een syndicale premie kan worden uitbetaald.

De wijziging naar digitale bezorging van het formulier samen met de weigering vanuit de kanselarij om digitaal ingestuurde aanvragen te aanvaarden zorgt voor een uitzonderlijk moeilijke situatie, aangezien zeker niet alle betrokken personeelsleden thuis over een printer beschikken, en er momenteel ook niet meteen andere printmogelijkheden beschikbaar zijn.

Gezien de moeilijke en uitzonderlijke omstandigheden stellen wij voorlopig volgende werkwijze voor:

  • De medewerkers van DSV niveau C en D ontvingen het aanvraagformulier niet per mail maar krijgen sowieso een papieren exemplaar per post opgestuurd door UGent. Dit was vroeger al zo afgesproken, voorafgaand aan de huidige crisis. Hetzelfde geldt voor de UGent-personeelsleden die hun loonbrieven op eigen vraag nog op papier ontvingen.
  • De leden die de mogelijkheid hebben om het formulier af te drukken, kunnen dit reeds ingevuld en ondertekend per (gewone) post terugbezorgen naar ACOD Oost-Vlaanderen (aanvraag syndicale premie), Bagattenstraat 158, 9000 Gent
  • Aan de andere leden wordt voorlopig gevraagd om in de mate van het mogelijke dit aanvraagformulier momenteel bij te houden en dit af te drukken en ingevuld en ondertekend terug te bezorgen eens de huidige coronamaatregelen zijn afgelopen, waarna de premie dan zo spoedig mogelijk zal worden uitbetaald. Vanuit ACOD zullen wij op dat moment ook nog een herinnering sturen naar al onze leden zodat u de aanvraag zeker niet vergeet in te dienen.
  • Indien het voor u niet haalbaar is om te wachten tot na afloop van de huidige coronamaatregelen, vragen wij om ons te contacteren via ACOD@UGent.be zodat we samen naar een praktische oplossing kunnen zoeken voor uw situatie.

Wij zijn er ons van bewust dat dit een verre van ideale situatie is en doen dan ook ons uiterste best om samen met het universiteitsbestuur nog een andere oplossing te vinden, maar hopen ondertussen op uw begrip gezien de uitzonderlijke en niet te voorziene omstandigheden.

Daarnaast vindt u in dit artikel ook nog de nodige verdere info over het invullen en terugbezorgen van het aanvraagformulier (klik op de titel van dit bericht).

ACOD vraagt het universiteitsbestuur om de collega’s in de schoonmaak niet op economische werkloosheid te laten plaatsen, maar hen dienstvrijstelling te geven wanneer het schoonmaakprogramma wordt afgebouwd

Submitted by ACOD UGent on wo, 03/18/2020 - 16:41

Gisteren brachten we jullie al bericht over hoe we ons als vakbond engageren om ervoor te zorgen dat alle beschermingsmaatregelen rond Corona die worden genomen op een sociaal correcte manier worden uitgevoerd, zodat ook diegenen die het zwakst staan in deze maatschappij de bescherming krijgen die ze nodig hebben. Dat bericht vind je hier.

Vandaag kregen we het bericht dat schoonmaakbedrijf ISS zich klaarmaakt om ook voor het poetspersoneel van ISS economische werkloosheid aan te vragen. Zij wachten daarvoor op een beslissing van de UGent over wat er moet gebeuren met de schoonmaak binnen onze gebouwen.

Als vakbond verzetten we ons heel duidelijk tegen het op economische werkloosheid plaatsen van de collega’s in de schoonmaak.

Op het moment dat heel wat collega’s de mogelijkheid kregen om thuis te werken, werd aan deze mensen gevraagd om er extra veel aandacht aan te besteden dat onze gebouwen proper gemaakt werden, en gedesinfecteerd werden. Zij zorgden daarmee voor de veiligheid van ons allemaal.

Economische werkloosheid zou betekenen dat zij nu een inkomensverlies van 30% zouden lijden, terwijl het hier gaat om enkele van de minst betaalde jobs aan de UGent. Voor velen zou dit een grote financiële kater zijn.

Telewerken is voor deze mensen uiteraard geen optie. UGent-personeelsleden die in deze situatie zitten (bvb. het personeel van de studentenresto’s) kregen daarom ook dienstvrijstelling.

Wij willen dat de UGent ook haar sociale verantwoordelijkheid opneemt tegenover de collega’s die elke dag onze lokalen kuisen, en ook hen dienstvrijstelling geeft. Dit betekent geen meerkost voor de UGent: zij zou gewoon de onderaannemer kunnen doorbetalen, ook als er geen diensten kunnen geleverd worden.

Deze mensen toch op economische werkloosheid plaatsen zou in de feiten betekenen dat de UGent naar aanleiding van deze coronacrisis bespaart op deze personeelsleden. Dit is voor ons onaanvaardbaar.

Wij herhalen daarom onze dringende vraag om ook deze collega’s dienstvrijstelling te geven, indien het schoonmaakprogramma de komende dagen zou worden afgebouwd.

ACOD UGent wenst iedereen veel moed en solidariteit voor de komende weken

Submitted by ACOD UGent on di, 03/17/2020 - 18:00

De gebeurtenissen van de afgelopen dagen zijn voor iedereen een beproeving geweest. We hebben ons op korte tijd radicaal anders moeten organiseren: zowel op het werk als in ons privéleven.

Velen van ons zitten met bezorgdheden, maar tegelijkertijd hebben we gezien hoe velen zich op een positieve en solidaire manier organiseren om er het beste van te maken. We willen dan ook beginnen met iedereen veel moed te wensen voor de komende weken. Bescherm jezelf en je naasten en volg de noodzakelijke richtlijnen op.

Mocht je de komende dagen met vragen of problemen zitten, kan je ook bij ons terecht als vakbond. Onze lokalen blijven voorlopig gesloten, maar je kan ons bereiken via acod@ugent.be of telefonisch op het nummer 0494 99 10 49.

Ondertussen hebben we als vakbond niet stilgezeten, en engageren we ons om ervoor te zorgen dat alle maatregelen die worden genomen op een sociaal correcte manier worden uitgevoerd, zodat ook diegenen die het zwakst staan in deze maatschappij de bescherming krijgen die ze nodig hebben. Lees er meer over in dit artikel.