Besparingen UGent: een blik op de cijfers in de jaarrekening. Zijn de besparingen zo nodig als men doet uitschijnen?

Submitted by ACOD UGent on wo, 04/17/2024 - 11:07

De voorbije jaren viel er niet te ontsnappen aan de discussie over de besparingen aan de UGent. Door het management worden deze besparingen systematisch als noodzakelijk bestempeld, en worden alle alternatieven afgedaan als onrealistisch. ACOD UGent heeft dit altijd betwist, en we maakten ook reeds een lijst met alternatieven op.

Recent, bij het bekendmaken van de jaarrekening 2023 van de UGent, bleek opnieuw dat onze kritieken terecht zijn: opnieuw blijkt dat de financiële toestand die blijkt uit de jaarrekening er heel anders uit ziet dan wat het management ons wil doen geloven. In dit artikel geven we een overzicht van de feiten.

Onderwijsbetoging 23 april Brussel – stakingsaanzegging ACOD + actieweek 7-15 mei

Submitted by ACOD UGent on wo, 04/17/2024 - 11:01

Op 23 april 2024 zal er in Brussel een onderwijsbetoging doorgaan. Voor de eerste keer sinds 1996 zal het om een nationale betoging gaan: zowel de Nederlandstalig als de Franstalig onderwijsvakbonden roepen gezamenlijk op om op straat te komen. De bedoeling is om ons als sector éénsluidend te laten horen voor de verkiezingen van juni. Want de problemen in het onderwijs lopen in grote lijnen gelijk, over de taalgrens, en over de grenzen van de onderwijsniveaus heen: een structurele onderfinanciering, een hoge werkdruk, en een hele reeks hervormingen waarbij het personeel in het onderwijs niet wordt gehoord.

Ook aan de UGent merken we dit: de voorbije jaren stonden in het teken van zware besparingen en top-downhervormingen. Uit de recente welzijnsenquête bleek dat de werkdruk voor alle personeelscategorieën erg hoog ligt, en dat er weinig perspectief is op verbetering. Het is daarom belangrijk dat ook wij onze stem laten horen in Brussel, samen met de collega’s van het leerplichtonderwijs, en onze collega’s van over de taalgrens.

ACOD UGent roept dan ook op om deel te nemen aan deze betoging!

Praktisch

Er geldt een stakingsaanzegging voor alle personeelsleden aan de UGent. Let op: deze stakingsaanzegging is wel specifiek bedoeld om naar de betoging te gaan. Leden van ACOD die staken en deelnemen aan de betoging, kunnen een stakingsvergoeding aanvragen indien de UGent je loon voor die dag heeft ingehouden. Hiervoor mag je ons per mail naar ACOD@UGent.be de loonbrief bezorgen waarop de inhouding van loon wegens staking staat aangerekend. De stakingsvergoeding voor een volledige dag loonverlies bedraagt 40 euro.

De betoging vertrekt om 10u aan het Centraal Station in Brussel, en zal kort voor 11u eindigen aan het Surlet de Chokierplein (op 10-15min te voet van Brussel-Centraal, en vlak naast Metro Madou waar je de metro naar Brussel-Zuid kan nemen). Hier zullen vervolgens een aantal toespraken worden gehouden.

Met ACOD vertrekken verzamelen we aan het station Gent Sint-Pieters om 9u, vanwaar we de trein nemen naar Brussel om 9u23. Wil je graag mee met ons: geef ons een seintje!

Wat betreft het treinvervoer: koop zelf je treinticket aan, wij zorgen achteraf voor de terugbetaling. Stuur ons na de actie per mail naar ACOD@UGent.be een scan door van je treinticket, en vermeld hierbij ook je naam, je rijksregisternummer, en je bankrekeningnummer.

Noteer alvast ook: van 7 tot 15 mei volgen er nog regionale acties. De actie in Oost-Vlaanderen is voorzien op 15 mei in Gent. We houden jullie verder op de hoogte, maar noteer die datum alvast in je actie-agenda!

Uitbetaling syndicale premie 2023

Submitted by ACOD UGent on wo, 03/13/2024 - 12:47

(Read this article in English)

Halverwege de maand maart 2024 bezorgde de Universiteit Gent het aanvraagformulier voor de syndicale premie 2023 aan iedereen die in de loop van 2023 voor de UGent heeft gewerkt. Zoals ieder jaar dien je als ACOD-lid dit formulier in te vullen en aan ons terug te bezorgen.

In dit artikel kan je meer info terugvinden over hoe je als lid van ACOD dit formulier ingevuld en ondertekend aan ons kan terugbezorgen om zo de syndicale premie voor het referentiejaar 2023 te ontvangen.

Goed nieuws!

Sinds vorig jaar kregen de vakorganisaties de toestemming van de bevoegde instanties dat de ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren syndicale premie eindelijk ook digitaal mogen worden ingediend.
Let op: het dient te gaan om een bestand in pdf-formaat, bvb een scan of een digitaal ingevuld en digitaal ondertekend formulier. Een foto nemen met de smartphone van het formulier en dit zo doormailen is niet toegestaan, daar bij formulieren op een foto de QR codes niet kunnen gelezen worden bij de automatische verwerking.

Leden van ACOD mogen dit aanvraagformulier doormailen naar ACOD@UGent.be

Belangrijke informatie voor UGent-onderzoekers met een FWO aspirantenmandaat of een FWO postdoctoraal mandaat:
Als u aan UGent bent tewerkgesteld als onderzoeker met een aspirantenmandaat of postdoctoraal mandaat van het FWO, dan zal u geen aanvraagformulier hebben ontvangen.
Bent u lid van ACOD en bevindt u zich in deze situatie, stuur ons zo spoedig mogelijk een mail naar ACOD@UGent.be. Vermeld in deze mail dat u een FWO aspirantenmandaat of FWO postdoctoraal mandaat heeft en geen aanvraagformulier syndicale premie heeft ontvangen. Vermeld eveneens uw naam, rijksregisternummer en bankrekeningnummer. We doen daarna het nodige opdat u alsnog een premie ontvangt.

Ondersteun samen met ACOD UGent de acties op Internationale Vrouwendag op vrijdag 8 maart 2024

Submitted by ACOD UGent on wo, 03/06/2024 - 14:05

Op vrijdag 8 maart 2024 vindt Internationale Vrouwendag plaats. Zoals elk jaar organiseert UGent Feminist Strike (tot vorig jaar gekend als UGent Vrouwenstaking) die dag een actie aan onze universiteit, met steun van ACOD UGent.

Daarnaast wordt die avond ook een Betoging voor vrouwen*rechten gehouden.

In dit artikel vind je de gegevens van deze beide acties.

Zoals steeds roepen we alle UGent-ers warm op om samen met ons deze acties te komen ondersteunen!

Heb je vragen over deelname aan deze actiedag? Contacteer ons op ACOD@UGent.be

Welzijnsbevraging 2023 “Hoe voel jij je op het werk?”: toch niet zo positief als het lijkt

Submitted by ACOD UGent on ma, 02/26/2024 - 11:49

Als UGent vakorganisaties hebben wij kennis genomen van de communicatie die het universiteitsbestuur op vrijdag 23 februari 2024 heeft uitgestuurd over de resultaten van de welzijnsbevraging uit 2023. 

Vooreerst: wij hebben respect voor het werk dat door UGent-collega’s in deze tekst werd gestoken. We begrijpen en beamen dat het belangrijk is dat er in deze communicatie aandacht gaat naar die positieve elementen waar UGent-ers sterk op scoren, want die zijn er zeker. Ook komen een aantal belangrijke probleempunten aan bod in de tekst.

Wij delen echter niet de algemene positieve indruk die het bestuur lijkt te hebben over de resultaten van deze bevraging. 

Onze voorlopige conclusies zijn de volgende:

  • De vastgestelde probleempunten blijven dezelfde: een andere aanpak is nodig om eindelijk een effectieve vooruitgang te boeken
  • Er is nood aan meer transparantie over de verschillen in resultaten tussen de groepen deelnemers
  • Het (geanonimiseerde) cijfermateriaal en de daarop gemaakte analyses moeten ter beschikking worden gesteld van de personeelsvertegenwoordigers in het subcomité voor Preventie en Bescherming op het Werk (*)

(*) Update: Ondertussen werd toegang bezorgd tot een online dashboard op woensdag 28 februari 2024. Momenteel nemen we deze gegevens door.

In dit artikel gaan we dieper in op deze conclusies.

De ACOD-verlofkalender 2024 is beschikbaar!

Submitted by ACOD UGent on wo, 11/15/2023 - 10:56

Ook dit jaar opnieuw bezorgen we je onze traditionele ACOD UGent verlofkalender. Een geplastificeerd exemplaar van de vakantiekalender 2024 wordt met de binnenpost naar al onze leden opgestuurd. Ook de verschillende vakgroepen en diensten krijgen een verlofkalender toegestuurd. De digitale versie kan je hier downloaden.

Lees meer over de verlofregeling 2024 in dit artikel.

Presentatie en stream personeelsvergadering beschikbaar

Submitted by ACOD UGent on di, 10/24/2023 - 11:49

Zoals afgesproken op de gezamenlijke personeelsvergadering van de drie vakorganisaties op donderdagmiddag 19 oktober 2023 is de presentatie terug te vinden in bijlage bij dit artikel.

De stream van het presentatiegedeelte van de personeelsvergadering is toegankelijk via deze link.

Het vragengedeelte van de bijeenkomst werd niet opgenomen om alle aanwezigen de mogelijkheid te geven om vrijuit te spreken.

UGent vakbonden verlaten onderhandelingstafel

Submitted by ACOD UGent on do, 10/12/2023 - 18:54

(Read English version here)

Op donderdagvoormiddag 12 oktober 2023 hebben de drie UGent-vakorganisaties gezamenlijk de onderhandelingstafel verlaten. Lees in dit artikel wat er precies aan de hand is.

Tot slot willen wij jullie langs deze weg alvast ook uitnodigen voor een hybride personeelsvergadering op donderdagmiddag 19 oktober 2023 om 12u. Meer details hierover kan je eveneens terugvinden in dit artikel.