8 maart 2019: ACOD roept op tot deelname aan de derde UGent Walkout ter gelegenheid van de International Women's Strike

Submitted by ACOD UGent on wo, 02/20/2019 - 07:49

Reeds voor het derde jaar op rij zal er ook op 8 maart 2019 een Walkout zijn ter gelegenheid van de International Women's Strike. ACOD roept alle personeelsleden en studenten van de UGent die willen opkomen tegen seksisme en discriminatie van vrouwen en kansengroepen aan onze universiteit op om vanaf 12u aan het rectoraat deel te nemen aan deze walkout. Lees meer hierover in dit bericht.

Dossier ATP-vlinders eindelijk geland

Submitted by ACOD UGent on wo, 02/20/2019 - 07:45

Dankzij de voortdurend aanhoudende druk door ACOD werd tijdens het PersoneelsOnderhandelingsComité (POC) van de UGent van 14 februari 2019 een akkoord bereikt over het zogenaamde “vlindersysteem”, een systeem van vaste vervangers voor ATP-leden die langere tijd afwezig zijn wegens ziekte, zwangerschap of een verlofstelsel. Lees meer hierover in dit bericht.

AFGELAST: links-progressief@ugent: 'Sociale impact van klimaatbeleid: wie betaalt de groene rekening?' (Natalie Eggermont)

Submitted by ACOD UGent on zo, 02/17/2019 - 12:53

Door omstandigheden zal deze spreker toch niet kunnen aanwezig zijn op de voorziene datum. Er wordt gezocht naar een ander moment. De middaglezing op vrijdag 22 februari 2019 zal bijgevolg niet doorgaan.

Op vrijdag 22 februari 2019 geeft Natalie Eggermont een lezing met de titel “Sociale impact van klimaatbeleid: wie betaalt de groene rekening?”

Het evenement vindt plaats in de Foyer van de Vooruit (Sint-Pietersnieuwstraat 23 – 9000 Gent). De lezing start om 12u00 – einde rond 14u00.

De toegang is gratis. Iedereen die zich aangesproken voelt is welkom. Om organisatorische redenen wordt wel gevraagd om je komst te melden via progressief_links@outlook.com

Deze activiteit wordt georganiseerd door "links-progressief @ ugent" i.s.m. Samenleving en Politiek (Sampol), het August Vermeylenfonds, en het Masereelfonds.

"links-progressief @ ugent" is ook te vinden op Facebook

ACOD UGent roept iedereen op om deel te nemen aan de algemene staking op woensdag 13 februari 2019

Submitted by ACOD UGent on wo, 02/06/2019 - 17:57

Op woensdag 13 februari 2019 organiseren de drie nationale vakbonden een algemene 24u-staking in België. Ook ACOD UGent roept alle personeelsleden op om deel te nemen aan deze staking.
Samen met de collega's van ACV en VSOA zullen wij vanaf 8u een stakerspiket plaatsen aan de ingang van het rectoraat. Wij verwelkomen u daar graag met een warm drankje en/of een koffiekoek!

Lees meer over deze staking in dit artikel.

ACOD organiseert personeelsvergadering rond concrete modaliteiten van nieuw loopbaanbeleid voor WP aan UGent

Submitted by ACOD UGent on vr, 02/01/2019 - 16:51

(English here)

Begin juli 2018 informeerde ACOD reeds over de algemene principes van het nieuwe WP-beleid aan de UGent die toen door de Raad van Bestuur waren goedgekeurd. Ondertussen werden in het najaar 2018 de concrete modaliteiten van dit nieuwe beleid verder uitgewerkt. Het intense en constructieve overleg hierover tussen het universiteitsbestuur en de vakorganisaties heeft geleid tot een unaniem akkoord rond het nieuw WP-reglement dat, zoals ons in het Personeelsonderhandelingscomité werd bevestigd, door de Raad van Bestuur werd goedgekeurd op vrijdag 1 februari 2019.

Naar aanleiding hiervan organiseert ACOD een personeelsvergadering op vrijdagmiddag 8 februari 2019 om toelichting te geven bij de precieze modaliteiten van het nieuwe WP-beleid en bij de concrete afspraken die werden gemaakt rond de omzetting van de huidige WP-leden naar dit nieuwe beleid. Deze infosessie begint om 12u en gaat door op de Campus Sterre, gebouw S9, Leslokaal 3.1.

Lees meer hierover in dit artikel.

UGent zet de praktijkassistenten van de taalopleidingen en de lerarenopleiding om naar contractueel ATP (taallector of onderwijsdidacticus)

Submitted by ACOD UGent on vr, 01/11/2019 - 18:52

In de loop van 2018 werd de keuze gemaakt om een aantal bestaande posities van praktijkassistent binnen de taalopleidingen en de lerarenopleiding aan UGent om te zetten naar een tewerkstelling als contractueel ATP. Het gaat hier om een afwijking op de nieuwe aanpak die in 2014 werd ingevoerd waarbij structureel nodige onderwijsondersteunende functies voortaan zouden worden ingevuld als vast benoemd onderwijsbegeleider, met slechts nog een mogelijkheid tot het inzetten van praktijkassistentschappen voor kleinere percentages (hoogstens 30%). In dit artikel lees je meer over wat er precies is gebeurd.

links-progressief@ugent: 'Mijmeringen van een afscheidnemende burgemeester' (Daniël Termont)

Submitted by ACOD UGent on vr, 01/11/2019 - 15:12

Op maandag 28 januari 2019 geeft Daniël Termont een lezing met de titel "Mijmeringen van een afscheidnemende burgemeester"

Het evenement, gevolgd door een nieuwjaarsdrink, vindt plaats in het vernieuwde AMSAB (Bagattenstraat 174 – 9000 Gent). De lezing start om 17u00.

De toegang is gratis. Iedereen die zich aangesproken voelt is welkom. Om organisatorische redenen wordt wel gevraagd om je komst te melden via progressief_links@outlook.com

Deze activiteit wordt georganiseerd door "links-progressief @ ugent" i.s.m. Samenleving en Politiek (Sampol), het August Vermeylenfonds, en het Masereelfonds.

"links-progressief @ ugent" is ook te vinden op Facebook

ACOD organiseert personeelsvergadering rond het nieuwe ZAP-loopbaanmodel

Submitted by ACOD UGent on vr, 12/07/2018 - 19:11

ACOD organiseert een personeelsvergadering waar uitgebreid zal worden ingegaan op het nieuwe ZAP-loopbaanmodel dat werd goedgekeurd door de Rad van Bestuur op 7 december 2018.

Deze personeelsvergadering gaat door op woensdag 16 januari 2019 om 13u in Auditorium 4 Jaap Kruithof in de Blandijn

Ondertussen kan u reeds een gedetailleerde uiteenzetting in vraag en antwoord terugvinden op onze website via deze link.

Mocht u ondertussen nog specifieke vragen hebben mag u ook steeds contact opnemen met ons via acod@ugent.be.