Uitbetaling syndicale premie 2018

Submitted by ACOD UGent on vr, 03/15/2019 - 17:42

Begin april 2019 bezorgt de Universiteit Gent het aanvraagformulier voor de syndicale premie 2018 per post aan iedereen die in de loop van 2018 voor de UGent heeft gewerkt. Zoals ieder jaar dien je als ACOD-lid dit formulier in te vullen en aan ons terug te bezorgen.

Het aanvraagformulier bestaat uit vier delen. Controleer in deel A ’Vak bestemd voor de afgiftedienst’ of de gegevens juist zijn.

Het deel B ’Vak aan te vullen door het bovenvermeld personeelslid enkel indien er onvolledigheden en/of fouten werden vastgesteld in vak A’ moet enkel worden ingevuld als er bepaalde gegevens in deel A niet correct zijn weergegeven.

In het deel C 'Vak in te vullen door het bovenvermeld personeelslid' moet verplicht het IBAN bankrekeningnummer worden ingevuld. Daarnaast is er ook nog een vak waar u uw ACOD-lidnummer kan invullen, maar dit is niet verplicht.

Vergeet tot slot niet om deel D aan te vullen met, in de daarvoor bestemde vakken, de vermelding "gelezen en goedgekeurd", de datum en je handtekening!

Stuur het ingevulde en ondertekende originele formulier per binnenpost op naar ACOD - Universiteit Gent, Technicum Blok 3, Sint-Pietersnieuwstraat 41, 9000 Gent of geef het af aan een ACOD-afgevaardigde (zie hiervoor de lijst met afgevaardigden in het kadertje aan de rechterkant van deze pagina).

Heb je het formulier per vergissing opgestuurd naar een ander adres, laat het ons dan weten via ACOD@UGent.be zodat we ervoor kunnen zorgen dat het zeker terecht komt.

Bezorg ons het formulier zo snel mogelijk, maar zeker vóór 1 juli 2019! Hoe sneller het formulier in ons bezit is, hoe sneller de premie 2018 wordt uitbetaald.

De volle premie bedraagt 90 euro. De premie kan lager zijn voor wie pas in de loop van 2018 lid is geworden, en daardoor in dat jaar een lager totaalbedrag aan lidgelden heeft betaald.

Ter herinnering: voor eenzelfde refertejaar mag je slechts één aanvraagformulier indienen, ook al heb je meerdere formulieren ontvangen (bijvoorbeeld van verschillende werkgevers). De syndicale premie wordt slechts 1 maal uitbetaald.

Belangrijk:

De Directie Personeel en Organisatie kan je geen kopie bezorgen van het formulier, zelfs niet wanneer je het formulier kwijtgeraakt bent, je het nooit ontvangen hebt of het structurele vergissingen bevat. In dit geval meld je dit zo snel mogelijk per mail naar ACOD@UGent.be of rechtstreeks aan een van onze afgevaardigden. Je dient hierbij je naam, rijksregisternummer en bankrekeningnummer door te geven. We vragen dan zo spoedig mogelijk een vervangingsformulier voor je aan bij de bevoegde diensten. Dit vervangingsformulier, dat je op je thuisadres zal worden toegestuurd, dien je vervolgens ingevuld en ondertekend aan ons terug te bezorgen. Wij zorgen er vervolgens voor dat de premie kan worden betaald.

links-progressief@ugent: 'Voorbeschouwing op de Europese parlementsverkiezingen' (Ferdi De Ville)

Submitted by ACOD UGent on ma, 03/11/2019 - 08:19

Op vrijdag 29 maart 2019 geeft Ferdi De Ville een lezing met de titel “Voorbeschouwing op de Europese parlementsverkiezingen”

Het evenement vindt plaats in de Foyer van de Vooruit (Sint-Pietersnieuwstraat 23 – 9000 Gent). De lezing start om 12u15 – einde rond 14u00.

De toegang is gratis. Iedereen die zich aangesproken voelt is welkom. Om organisatorische redenen wordt wel gevraagd om je komst te melden via progressief_links@outlook.com

Deze activiteit wordt georganiseerd door "links-progressief @ ugent" i.s.m. Samenleving en Politiek (Sampol), het August Vermeylenfonds, en het Masereelfonds.

"links-progressief @ ugent" is ook te vinden op Facebook

ACOD vraagt dienstvrijstelling voor de klimaatactie op 15 maart 2019 en roept alle personeelsleden op tot deelname aan de betoging in Gent

Submitted by ACOD UGent on do, 02/28/2019 - 18:24

(Version in English is available on this page)

Sinds enkele weken worden er in ons land elke donderdag betogingen georganiseerd door scholieren die zich mobiliseren rond de eis van een ambitieus plan om het hoofd te kunnen bieden aan de klimaatcrisis. Na ook enkele succesvolle acties tijdens het weekend, roepen zij nu op tot een “Global Strike for Future” op 15 maart 2019. Ook ACOD UGent engageert zich binnen dit debat, formuleert een aantal concrete voorstellen voor een plan dat zowel efficiënt als sociaal rechtvaardig is, en roept alle personeelsleden en studenten van de UGent op om deel te nemen aan de betoging die gepland wordt in Gent, op 15 maart 2019 om 10u aan de Stadshal.

Lees er meer over in dit artikel.

24 februari 2019: ACOD roept op tot deelname aan de klimaatbetoging in Gent

Submitted by ACOD UGent on do, 02/21/2019 - 08:27

Op zondag 24 februari 2019 om 15 uur organiseren verschillende milieu-organisaties een grote klimaatbetoging in Gent. De deelnemers verzamelen om 15u aan het Sint-Pietersplein vanwaar er te voet naar de Stadshal wordt gewandeld.

Meer informatie over deze betoging en over de standpunten die naar voor worden gebracht door de organisatoren kan je terugvinden op https://www.facebook.com/events/346971722696505/

Naast de eis voor een ambitieus klimaatbeleid wordt hierbij ook benadrukt dat de klimaattransitie op een rechtvaardige manier dient te gebeuren:

  • met aandacht voor mensen in het globale Zuiden. Niet alleen dienen we te vermijden dat er nog meer klimaatmigranten gevormd worden, ook dienen degenen die onvermijdelijk gevormd worden erkend te worden als vluchteling
  • met aandacht voor mensen hier die nu al moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen: verhoogde taxaties zijn geen oplossing zonder alternatieven te voorzien
  • met aandacht voor vrouwe die wereldwijd zowel de eerste slachtoffers als de grootste voorvechters zijn
  • met aandacht voor de werknemers die momenteel werken in de sectoren die zouden worden afgebouwd: er dienen maatregelen genomen te worden zodat zij in andere sectoren terecht kunnen

ACOD roept iedereen op om deel te nemen aan deze betoging.

8 maart 2019: ACOD roept op tot deelname aan de derde UGent Walkout ter gelegenheid van de International Women's Strike

Submitted by ACOD UGent on wo, 02/20/2019 - 07:49

Reeds voor het derde jaar op rij zal er ook op 8 maart 2019 een Walkout zijn ter gelegenheid van de International Women's Strike. ACOD roept alle personeelsleden en studenten van de UGent die willen opkomen tegen seksisme en discriminatie van vrouwen en kansengroepen aan onze universiteit op om vanaf 12u aan het rectoraat deel te nemen aan deze walkout. Lees meer hierover in dit bericht.

Dossier ATP-vlinders eindelijk geland

Submitted by ACOD UGent on wo, 02/20/2019 - 07:45

Dankzij de voortdurend aanhoudende druk door ACOD werd tijdens het PersoneelsOnderhandelingsComité (POC) van de UGent van 14 februari 2019 een akkoord bereikt over het zogenaamde “vlindersysteem”, een systeem van vaste vervangers voor ATP-leden die langere tijd afwezig zijn wegens ziekte, zwangerschap of een verlofstelsel. Lees meer hierover in dit bericht.

AFGELAST: links-progressief@ugent: 'Sociale impact van klimaatbeleid: wie betaalt de groene rekening?' (Natalie Eggermont)

Submitted by ACOD UGent on zo, 02/17/2019 - 12:53

Door omstandigheden zal deze spreker toch niet kunnen aanwezig zijn op de voorziene datum. Er wordt gezocht naar een ander moment. De middaglezing op vrijdag 22 februari 2019 zal bijgevolg niet doorgaan.

Op vrijdag 22 februari 2019 geeft Natalie Eggermont een lezing met de titel “Sociale impact van klimaatbeleid: wie betaalt de groene rekening?”

Het evenement vindt plaats in de Foyer van de Vooruit (Sint-Pietersnieuwstraat 23 – 9000 Gent). De lezing start om 12u00 – einde rond 14u00.

De toegang is gratis. Iedereen die zich aangesproken voelt is welkom. Om organisatorische redenen wordt wel gevraagd om je komst te melden via progressief_links@outlook.com

Deze activiteit wordt georganiseerd door "links-progressief @ ugent" i.s.m. Samenleving en Politiek (Sampol), het August Vermeylenfonds, en het Masereelfonds.

"links-progressief @ ugent" is ook te vinden op Facebook

ACOD UGent roept iedereen op om deel te nemen aan de algemene staking op woensdag 13 februari 2019

Submitted by ACOD UGent on wo, 02/06/2019 - 17:57

Op woensdag 13 februari 2019 organiseren de drie nationale vakbonden een algemene 24u-staking in België. Ook ACOD UGent roept alle personeelsleden op om deel te nemen aan deze staking.
Samen met de collega's van ACV en VSOA zullen wij vanaf 8u een stakerspiket plaatsen aan de ingang van het rectoraat. Wij verwelkomen u daar graag met een warm drankje en/of een koffiekoek!

Lees meer over deze staking in dit artikel.

ACOD organiseert personeelsvergadering rond concrete modaliteiten van nieuw loopbaanbeleid voor WP aan UGent

Submitted by ACOD UGent on vr, 02/01/2019 - 16:51

(English here)

Begin juli 2018 informeerde ACOD reeds over de algemene principes van het nieuwe WP-beleid aan de UGent die toen door de Raad van Bestuur waren goedgekeurd. Ondertussen werden in het najaar 2018 de concrete modaliteiten van dit nieuwe beleid verder uitgewerkt. Het intense en constructieve overleg hierover tussen het universiteitsbestuur en de vakorganisaties heeft geleid tot een unaniem akkoord rond het nieuw WP-reglement dat, zoals ons in het Personeelsonderhandelingscomité werd bevestigd, door de Raad van Bestuur werd goedgekeurd op vrijdag 1 februari 2019.

Naar aanleiding hiervan organiseert ACOD een personeelsvergadering op vrijdagmiddag 8 februari 2019 om toelichting te geven bij de precieze modaliteiten van het nieuwe WP-beleid en bij de concrete afspraken die werden gemaakt rond de omzetting van de huidige WP-leden naar dit nieuwe beleid. Deze infosessie begint om 12u en gaat door op de Campus Sterre, gebouw S9, Leslokaal 3.1.

Lees meer hierover in dit artikel.

UGent zet de praktijkassistenten van de taalopleidingen en de lerarenopleiding om naar contractueel ATP (taallector of onderwijsdidacticus)

Submitted by ACOD UGent on vr, 01/11/2019 - 18:52

In de loop van 2018 werd de keuze gemaakt om een aantal bestaande posities van praktijkassistent binnen de taalopleidingen en de lerarenopleiding aan UGent om te zetten naar een tewerkstelling als contractueel ATP. Het gaat hier om een afwijking op de nieuwe aanpak die in 2014 werd ingevoerd waarbij structureel nodige onderwijsondersteunende functies voortaan zouden worden ingevuld als vast benoemd onderwijsbegeleider, met slechts nog een mogelijkheid tot het inzetten van praktijkassistentschappen voor kleinere percentages (hoogstens 30%). In dit artikel lees je meer over wat er precies is gebeurd.