ACOD vraagt het universiteitsbestuur om de collega’s in de schoonmaak niet op economische werkloosheid te laten plaatsen, maar hen dienstvrijstelling te geven wanneer het schoonmaakprogramma wordt afgebouwd

Submitted by ACOD UGent on wo, 03/18/2020 - 16:41

Gisteren brachten we jullie al bericht over hoe we ons als vakbond engageren om ervoor te zorgen dat alle beschermingsmaatregelen rond Corona die worden genomen op een sociaal correcte manier worden uitgevoerd, zodat ook diegenen die het zwakst staan in deze maatschappij de bescherming krijgen die ze nodig hebben. Dat bericht vind je hier.

Vandaag kregen we het bericht dat schoonmaakbedrijf ISS zich klaarmaakt om ook voor het poetspersoneel van ISS economische werkloosheid aan te vragen. Zij wachten daarvoor op een beslissing van de UGent over wat er moet gebeuren met de schoonmaak binnen onze gebouwen.

Als vakbond verzetten we ons heel duidelijk tegen het op economische werkloosheid plaatsen van de collega’s in de schoonmaak.

Op het moment dat heel wat collega’s de mogelijkheid kregen om thuis te werken, werd aan deze mensen gevraagd om er extra veel aandacht aan te besteden dat onze gebouwen proper gemaakt werden, en gedesinfecteerd werden. Zij zorgden daarmee voor de veiligheid van ons allemaal.

Economische werkloosheid zou betekenen dat zij nu een inkomensverlies van 30% zouden lijden, terwijl het hier gaat om enkele van de minst betaalde jobs aan de UGent. Voor velen zou dit een grote financiële kater zijn.

Telewerken is voor deze mensen uiteraard geen optie. UGent-personeelsleden die in deze situatie zitten (bvb. het personeel van de studentenresto’s) kregen daarom ook dienstvrijstelling.

Wij willen dat de UGent ook haar sociale verantwoordelijkheid opneemt tegenover de collega’s die elke dag onze lokalen kuisen, en ook hen dienstvrijstelling geeft. Dit betekent geen meerkost voor de UGent: zij zou gewoon de onderaannemer kunnen doorbetalen, ook als er geen diensten kunnen geleverd worden.

Deze mensen toch op economische werkloosheid plaatsen zou in de feiten betekenen dat de UGent naar aanleiding van deze coronacrisis bespaart op deze personeelsleden. Dit is voor ons onaanvaardbaar.

Wij herhalen daarom onze dringende vraag om ook deze collega’s dienstvrijstelling te geven, indien het schoonmaakprogramma de komende dagen zou worden afgebouwd.

ACOD UGent wenst iedereen veel moed en solidariteit voor de komende weken

Submitted by ACOD UGent on di, 03/17/2020 - 18:00

De gebeurtenissen van de afgelopen dagen zijn voor iedereen een beproeving geweest. We hebben ons op korte tijd radicaal anders moeten organiseren: zowel op het werk als in ons privéleven.

Velen van ons zitten met bezorgdheden, maar tegelijkertijd hebben we gezien hoe velen zich op een positieve en solidaire manier organiseren om er het beste van te maken. We willen dan ook beginnen met iedereen veel moed te wensen voor de komende weken. Bescherm jezelf en je naasten en volg de noodzakelijke richtlijnen op.

Mocht je de komende dagen met vragen of problemen zitten, kan je ook bij ons terecht als vakbond. Onze lokalen blijven voorlopig gesloten, maar je kan ons bereiken via acod@ugent.be of telefonisch op het nummer 0494 99 10 49.

Ondertussen hebben we als vakbond niet stilgezeten, en engageren we ons om ervoor te zorgen dat alle maatregelen die worden genomen op een sociaal correcte manier worden uitgevoerd, zodat ook diegenen die het zwakst staan in deze maatschappij de bescherming krijgen die ze nodig hebben. Lees er meer over in dit artikel.

Kom jij ook naar de actie op maandagmiddag 9 maart 2020 aan het rectoraat om onze collega's van de resto's, de kinderopvang en de schoonmaak te steunen?

Submitted by ACOD UGent on vr, 03/06/2020 - 06:57

Nu maandag 9 maart 2020 gaat de UGent Vrouwenstaking door. Omdat de Vrouwenstaking dit jaar draait rond de drie eisen die wij als ACOD naar voren hebben gebracht tijdens onze Fight For 14€-campagne, heeft ACOD voor die dag een stakingsaanzegging ingediend, en ook bij onderaannemer ISS (schoonmaak) wordt die dag gestaakt. Ter herinnering, de drie eisen van de staking zijn:

  • Voor alle UGent-personeelsleden en voor de personeelsleden van de onderaannemers de invoering van een minimumloon van €14 bruto per uur
  • De maximale statutarisering van contractuele personeelsleden, in het bijzonder van de personeelsleden van de resto’s, cafetaria’s, en kinderopvang aan UGent
  • De insourcing van de schoonmaak aan UGent, waarbij de personeelsleden die thans via onderaanneming voor UGent werken opnieuw als eigen (statutaire) personeelsleden worden aangeworven

We roepen onze leden op om tussen 12u en 14u deel te nemen aan de actie aan het rectoraat. We zullen die dag in het bijzonder de collega’s van de schoonmaak, de resto’s en de kinderdagverblijven in de bloemetjes zetten, maar vragen ook steun van andere collega’s voor hun terechte eisen naar betere werkomstandigheden. Volg het laatste nieuws over de actie op https://www.facebook.com/events/527330224606760/

In dit bericht antwoorden wij kort nog op enkele vragen die we recent kregen.

links-progressief@ugent: Middaglezing van Christophe Busch

Submitted by ACOD UGent on wo, 02/12/2020 - 11:46

Op vrijdag 21 februari 2020 geeft Christophe Busch een middaglezing voor links-progressief.

"In deze lezing zoekt Christophe Busch een verklaring voor zulke wederkerige radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot conflict en zelfs massageweld, zowel in historische voorbeelden als in de actualiteit en in de dagelijkse leefwereld van jongeren op school, in de metro of het winkelcentrum."

Het evenement vindt plaats in de Vooruit (Sint-Pietersnieuwstraat 23 – 9000 Gent). De lezing start om 12u15 – einde voorzien rond 14u00.

De toegang is gratis. Iedereen die zich aangesproken voelt is welkom. Om organisatorische redenen wordt wel gevraagd om je komst te melden via progressief_links@outlook.com

Deze activiteit wordt georganiseerd door "links-progressief @ ugent" i.s.m. Samenleving en Politiek (Sampol), het August Vermeylenfonds, en het Masereelfonds.

Actiedag UGent Fight for €14 op maandag 9 maart 2020

Submitted by ACOD UGent on ma, 02/10/2020 - 17:40

Op maandag 9 maart 2020 organiseert ACOD UGent een actiedag in het kader van onze lopende UGent Fight for €14-campagne (UGent FF14) voor een degelijk minimumloon aan UGent.

Deze actiedag sluit naadloos aan bij de traditionele sensibiliseringsactie voor vrouwenrechten die reeds een aantal jaren wordt georganiseerd aan UGent (met steun van ACOD) naar aanleiding van Internationale Vrouwendag. Vaak zijn vrouwen immers heel sterk vertegenwoordigd in de personeelsgroepen met lagere lonen en slechtere arbeidsomstandigheden. Deze sensibiliseringsactie zal dit jaar dan ook in het teken staan van een aantal centrale eisen uit de UGent FF14-campagne.

De eisen van de UGent FF14-campagne zijn terug te vinden op deze pagina

Specifiek voor de actiedag op 9 maart wordt er gefocust op volgende drie punten:

  • Voor alle UGent-personeelsleden en voor de personeelsleden van de onderaannemers de invoering van een minimumloon van €14 bruto per uur
  • De maximale statutarisering van contractuele personeelsleden, in het bijzonder van de personeelsleden van de resto’s, cafetaria’s, en kinderopvang aan UGent
  • De insourcing van de schoonmaak aan UGent, waarbij de personeelsleden die thans via onderaanneming voor UGent werken opnieuw als eigen (statutaire) personeelsleden worden aangeworven

Aansluitend bij de eis tot insourcing van de schoonmaak brengen we op 9 maart ook de huidige werkomstandigheden onder de aandacht van de collega's die momenteel via onderaanneming deze taken uitvoeren.

De afgevaardigden van ACOD en ABVV zijn de voorbije weken in gesprek gegaan met de collega’s die instaan voor de schoonmaak op de verschillende sites van UGent. Bij deze rondgang hoorden wij de meest onthutsende zaken waarmee zij dagdagelijks worden geconfronteerd. Op basis daarvan konden wij vaststellen dat hun werkomstandigheden aanzienlijk slechter zijn dan deze van het eigen UGent-personeel. ACOD UGent eist dat UGent haar verantwoordelijkheid opneemt voor deze collega's die elke dag opnieuw het beste van zichzelf geven om onze werk- en leslokalen proper te houden. Wij gaan eerstdaags in overleg met het universiteitsbestuur om de vastgestelde problemen aan te pakken.
De enige echte structurele oplossing is en blijft echter dat de schoonmaak terug in eigen beheer wordt genomen door UGent zodat voor alle betrokkenen hetzelfde statuut en dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor andere UGent-personeelsleden.

ACOD UGent roept alvast alle UGent-personeelsleden en alle collega's van de schoonmaak op om naar het centrale actiemoment te komen dat op maandag 9 maart 2020 over de middag zal doorgaan aan het rectoraat.

ACOD en ABVV zullen voor deze dag ook een stakingsaanzegging indienen voor zowel het UGent-personeel als de collega's van de schoonmaak aan UGent zodat iedereen sowieso de mogelijkheid heeft om deel te nemen aan de actie.

Meer details over de actie volgen binnenkort, samen met de start van onze communicatiecampagne om van deze actiedag een succes te maken!

ACOD UGent roept iedereen op om deel te nemen aan de nationale Manifestatie voor een sterke Sociale zekerheid op dinsdag 28 januari 2020 in Brussel

Submitted by ACOD UGent on wo, 01/08/2020 - 20:54

Op 28 januari organiseert het ABVV een 'Manifestatie voor een sterke Sociale zekerheid.' Met deze betoging komt het ABVV samen met het maatschappelijke middenveld op voor een sterke en correct gefinancierde sociale zekerheid.

Wij roepen al onze leden op om massaal deel te nemen aan deze manifestatie!

Om iedereen de mogelijkheid te geven om mee te gaan naar de betoging werd er een stakingsaanzegging ingediend voor deze datum.

Lees meer in dit bericht

links-progressief@ugent: "Beter een investeringsparadijs dan een belastingparadijs" (Gert Peersman)

Submitted by ACOD UGent on wo, 01/08/2020 - 20:42

Op vrijdag 31 januari 2020 geeft Gert Peersman een lezing met als titel "Beter een investeringsparadijs dan een belastingparadijs".

"Onze sociale zekerheid en begroting staan serieus onder druk door de jaarlijks stijgende vergrijzingskosten. Blijft onze welvaartstaat betaalbaar? Wat is de uitdaging precies? Hoe moeten we dit aanpakken, en in welke mate komt het beleid van de voorbije jaren daar aan tegemoet?"

Het evenement vindt plaats in het Geuzenhuis (Kantienberg 9 – 9000 Gent). De lezing start om 12u15 – einde voorzien rond 13u30. Daarna volgt nog een kleine nieuwjaarsreceptie.

De toegang is gratis. Iedereen die zich aangesproken voelt is welkom. Om organisatorische redenen wordt wel gevraagd om je komst te melden via progressief_links@outlook.com

Deze activiteit wordt georganiseerd door "links-progressief @ ugent" i.s.m. Samenleving en Politiek (Sampol), het August Vermeylenfonds, en het Masereelfonds.

Reactie ACOD op aankondiging besparingen in personeelsnieuwsbrief UGent

Submitted by ACOD UGent on di, 11/26/2019 - 15:01

De personeelsnieuwsbrief die op maandag 25 november 2019 werd rondgestuurd opent met een artikel met de titel “Begroting in evenwicht maar Vlaams regeerakkoord zet die de komende jaren op scherp”.

In dit artikel geeft het universiteitsbestuur – bij monde van logistiek beheerder Jeroen Vanden Berghe en financieel directeur Geert Van de Gucht aan dat er de komende jaren structurele besparingen zullen nodig zijn om een begroting in evenwicht te behouden.

Omdat dit bericht voor heel wat ongerustheid zorgde onder het personeel van deze instelling, vonden we het als ACOD nodig om te reageren op deze berichtgeving. Je kan onze reactie terugvinden in dit bericht.