links-progressief@ugent: 'Mijmeringen van een afscheidnemende burgemeester' (Daniël Termont)

Submitted by ACOD UGent on vr, 01/11/2019 - 15:12

Op maandag 28 januari 2019 geeft Daniël Termont een lezing met de titel "Mijmeringen van een afscheidnemende burgemeester"

Het evenement, gevolgd door een nieuwjaarsdrink, vindt plaats in het vernieuwde AMSAB (Bagattenstraat 174 – 9000 Gent). De lezing start om 17u00.

De toegang is gratis. Iedereen die zich aangesproken voelt is welkom. Om organisatorische redenen wordt wel gevraagd om je komst te melden via progressief_links@outlook.com

Deze activiteit wordt georganiseerd door "links-progressief @ ugent" i.s.m. Samenleving en Politiek (Sampol), het August Vermeylenfonds, en het Masereelfonds.

"links-progressief @ ugent" is ook te vinden op Facebook

ACOD organiseert personeelsvergadering rond het nieuwe ZAP-loopbaanmodel

Submitted by ACOD UGent on vr, 12/07/2018 - 19:11

ACOD organiseert een personeelsvergadering waar uitgebreid zal worden ingegaan op het nieuwe ZAP-loopbaanmodel dat werd goedgekeurd door de Rad van Bestuur op 7 december 2018.

Deze personeelsvergadering gaat door op woensdag 16 januari 2019 om 13u in Auditorium 4 Jaap Kruithof in de Blandijn

Ondertussen kan u reeds een gedetailleerde uiteenzetting in vraag en antwoord terugvinden op onze website via deze link.

Mocht u ondertussen nog specifieke vragen hebben mag u ook steeds contact opnemen met ons via acod@ugent.be.

links-progressief@ugent: 'Onderwijs en migratie' (Mieke Van Houtte)

Submitted by ACOD UGent on do, 10/18/2018 - 13:31

Op vrijdag 26 oktober 2018 geeft Mieke Van Houtte een lezing met de titel “Onderwijs en migratie”

Het evenement vindt plaats in de Foyer van de Vooruit (Sint-Pietersnieuwstraat 23 – 9000 Gent). De lezing start om 12u15 – einde rond 14u00.

De toegang is gratis. Iedereen die zich aangesproken voelt is welkom. Om organisatorische redenen wordt wel gevraagd om je komst te melden via progressief_links@outlook.com

Deze activiteit wordt georganiseerd door "links-progressief @ ugent" i.s.m. Samenleving en Politiek (Sampol), het August Vermeylenfonds, en het Masereelfonds.

"links-progressief @ ugent" is ook te vinden op Facebook

Slides personeelsvergaderingen WP beschikbaar

Submitted by ACOD UGent on ma, 10/01/2018 - 17:14

De voorbije weken heeft ACOD een aantal personeelsvergaderingen georganiseerd rond het nieuwe WP-beleid.
De presentatie die op deze vergaderingen werd gegeven kan je hier terugvinden.

Ter herinnering: je kan eveneens een uitgebreide toelichting over het nieuwe WP-beleid terugvinden in dit artikel.

Aarzel zeker niet om contact met ons op te nemen bij verdere vragen. Dit kan via deze website, per e-mail, of telefonisch op het nummer 0494 99 10 49.

25/09 - 12u Rectoraat UGent: Actie tegen haat en geweld nav. PANO-reportage Schild en Vrienden: ACOD UGent roept het UGent-personeel op om massaal aanwezig te zijn

Submitted by ACOD UGent on ma, 09/17/2018 - 16:54

Wij verwijzen vooreerst naar onze vorige oproep in verband met deze zaak die we op 6 september 2018 reeds lanceerden.

Als vakbond komen we op voor een solidaire maatschappij waarin eenieder een plaats heeft, ongeacht geslacht, gender, religie, etnische afkomst of seksuele voorkeur. We vinden dan ook dat organisaties en individuen die op een dergelijke manier racisme, seksisme, homofobie en oproepen tot geweld verspreiden geen plaats hebben aan onze universiteit, laat staan in onze bestuursorganen.

Ondertussen is Dries Van Langenhove, de leider van Schild en Vrienden, geschorst als student aan de UGent. Hij kan voorlopig niet meer deelnemen aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur, waar hij studentenvertegenwoordiger was. Zijn opvolger Louis Destoop, ook prominent lid van Schild en Vrienden, nam intussen ontslag als raadslid. Hiermee is voorlopig een belangrijke stap gezet.

Toch is het probleem hiermee niet definitief opgelost. In de Sociale Raad van de UGent, en ook in andere bestuurs- en beleidsorganen van de UGent, zitten nog steeds leden van Schild en Vrienden. Daarnaast zijn er ook de extreemrechtse studentenorganisaties NSV en KVHV, waarmee Schild en Vrienden nauwe banden onderhoudt, en waarvan leden regelmatig aanwezig waren op acties van Schild en Vrienden. Zij hebben de voorbije jaren de activiteiten van Schild en Vrienden gefaciliteerd, en er actief aan deelgenomen. Wij zullen niet tolereren dat zij de tradities van Schild en Vrienden aan de UGent zouden verderzetten.

Onze oproep is dan ook:

  • Geen leden van Schild en Vrienden in de Sociale Raad, of andere bestuurs- en beleidsorganen van de UGent;
  • Een schorsing voor studentenorganisaties NSV en KVHV die Schild en Vrienden hebben gefaciliteerd en actief hebben ondersteund;
  • Een universiteit vrij van racisme, seksisme, antisemitisme, homofobie of extreemrechts geweld;
  • Voor een sociaal beleid, investeringen in onderwijs en andere openbare voorzieningen om de sociale voedingsbodem van extreemrechts weg te nemen.

ACOD roept daarom ook alle personeelsleden en studenten van de UGent op om aanwezig te zijn op de protestactie op dinsdag 25 september 2018 om 12u aan het rectoraat van de UGent (zie deze link). Een massale opkomst zal duidelijk maken dat er aan onze instelling geen plaats is voor oproepen tot racisme, seksisme, antisemitisme, homofobie of het gebruik van geweld.

Daarnaast kan u desgewenst ook nog de studentenpetitie ondertekenen op https://wijzijnmetmeer.weebly.com/

links-progressief@ugent: 'De verkiezingsmarathon 2018 - 2019' (Carl Devos)

Submitted by ACOD UGent on do, 09/13/2018 - 16:05

Op vrijdag 5 oktober 2018 geeft Carl Devos een lezing met de titel “De verkiezingsmarathon 2018 - 2019”

Het evenement vindt plaats in het Geuzenhuis (Kantienberg 9 – 9000 Gent). De lezing start om 12u15 – einde rond 14u00.

De toegang is gratis. Iedereen die zich aangesproken voelt is welkom. Om organisatorische redenen wordt wel gevraagd om je komst te melden via progressief_links@outlook.com

Deze activiteit wordt georganiseerd door "links-progressief @ ugent" i.s.m. Samenleving en Politiek (Sampol), het August Vermeylenfonds, en het Masereelfonds.

"links-progressief @ ugent" is ook te vinden op Facebook

PANO-reportage over Schild en Vrienden: ACOD roept op tot deelname aan de protestacties tegen haat en geweld

Submitted by ACOD UGent on do, 09/06/2018 - 16:53

De reportage van PANO over Schild en Vrienden die gisterenavond op de VRT werd vertoond heeft velen geschokt. Ook ACOD UGent wil haar afschuw uiten over het racisme, seksisme en de oproepen tot geweld die blijkbaar veelvuldig worden gedeeld en verspreid binnen deze extreemrechtse groep.

Jammer genoeg verbazen de feiten ons echter niet: de voorbije jaren waren er reeds verschillende incidenten die er op leken te wijzen dat Schild en Vrienden méér was dan zomaar een onschuldige rechtse groepering. Zo waren leden van deze organisatie betrokken bij agressies tegenover stakingspiketten, bijvoorbeeld aan het station Gent Sint-Pieters, en hebben ze ook geprobeerd de recente staking bij IVAGO te breken. Tijdens de jaarlijkse acties op Internationale Vrouwendag op 8 maart aan de UGent bestookten leden van Schild en Vrienden de organisatoren van deze acties met seksistische boodschappen, en met memes waarin het fascisme werd verheerlijkt. Tenslotte was er ook de schandalige manier waarop Dries Van Langenhove en Schild en Vrienden zich schuldig maakten aan transfobie naar aanleiding van de geslachtsverandering van VTM-journaliste Bo Van Spilbeeck.

ACOD nam herhaaldelijk deel aan protestacties naar aanleiding van deze incidenten, en riep hier ook het personeel van de UGent toe op. De feiten die naar voren kwamen in de PANO-reportage tonen echter aan dat binnen Schild en Vrienden niet alleen seksistische, racistische en homofobe ideeën nog prominenter en vulgairder verspreid worden dan we al vreesden, het blijkt ook dat deze groep oproept tot geweld tegen andersdenkenden. Hiermee is de ware aard van dergelijke extreemrechtse organisaties nu voor iedereen duidelijk.

Als vakbond komen we op voor een solidaire maatschappij waarin eenieder een plaats heeft, ongeacht geslacht, gender, religie, etnische afkomst of seksuele voorkeur. We vinden dan ook dat organisaties en individuen die op een dergelijke manier racisme, seksisme, homofobie en oproepen tot geweld verspreiden geen plaats hebben aan onze universiteit, laat staan in onze bestuursorganen. Wij steunen de rector dan ook volledig in zijn beslissing om een tuchtprocedure op te starten tegen Dries Van Langenhove.

Tegelijk wil ACOD er op wijzen dat er naast Dries Van Langenhove en Schild en Vrienden andere organisaties en individuen zijn die expliciet vermeld werden in de betrokken PANO-reportage, en die zich ook schuldig maken aan gelijkaardige feiten. We denken hierbij in de eerste plaats aan de plaatsvervanger van Dries Van Langenhove in de Raad van Bestuur, Louis Stoop, maar ook het NSV en KVHV, waarmee Schild en Vrienden nauwe banden onderhoudt, en waarvan leden regelmatig aanwezig waren op acties van Schild en Vrienden. Wij zullen niet tolereren dat zij de tradities van Schild en Vrienden aan de UGent zouden verderzetten.

ACOD roept daarom ook alle personeelsleden en studenten van de UGent op om aanwezig te zijn op de protestacties vanavond donderdag 6 september 2018 om 18u aan de Stadshal in het centrum van Gent, en op dinsdag 25 september 2018 om 12u aan het rectoraat van de UGent. Een massale opkomst zal duidelijk maken dat er aan onze instelling geen plaats is voor oproepen tot racisme, seksisme, antisemitisme, homofobie of het gebruik van geweld.