links-progressief@ugent: 'De Afkoopwet: een wet op maat van de economische elite' (Dirk Van der Maelen)

Submitted by ACOD UGent on di, 10/17/2017 - 10:34

Op vrijdag 27 oktober 2017 geeft Dirk Van der Maelen een lezing met de titel “De Afkoopwet: een wet op maat van de economische elite”.

Het evenement vindt plaats in het Geuzenhuis (Kantienberg 9 – 9000 Gent). De lezing start om 12u15 – einde rond 14u00.

De toegang is gratis. Iedereen die zich aangesproken voelt is welkom. Om organisatorische redenen wordt wel gevraagd om je komst te melden via progressief_links@outlook.com

Deze activiteit wordt georganiseerd door "links-progressief @ ugent" i.s.m. Samenleving en Politiek (Sampol), het August Vermeylenfonds, en het Masereelfonds.

Blokkeer ook reeds volgende datum in uw agenda:

  • 24 november: Heleen Debruyne (o.a.) over feminisme (de Krook - het aantal plaatsen is beperkt)

"links-progressief @ ugent" is ook te vinden op Facebook

Infovergadering ACOD UGent naar aanleiding van reactiedag dinsdag 10 oktober 2017

Submitted by ACOD UGent on wo, 10/04/2017 - 09:15

Op 10 oktober 2017 organiseert ACOD een "reactiedag" tegen het asociale beleid van de Federale en Vlaamse regering. Die dag zal in de Kamer de regeerverklaring worden voorgelezen voor het komende jaar. Vermoedelijk zal de regering ook het komende jaar verder gaan met haar asociale beleid: besparingen op openbare diensten, aanvallen op het statuut van het overheidspersoneel, verlagingen van de pensioenen,…

Voor velen is het intussen moeilijk om nog het overzicht te bewaren van alle besparingen en asociale maatregelen die de regering al nam. Nog moeilijker is te weten wat het effect kan zijn voor jouw situatie. Daarom heeft ACOD UGent besloten om tijdens de reactiedag op 10 oktober 2017 een infovergadering te organiseren die openstaat voor alle leden van onze vakbond. Je leest er meer over in dit bericht.

Breng opnieuw je stem uit in de nieuwe stemcyclus van de rectorverkiezingen

Submitted by ACOD UGent on vr, 09/15/2017 - 07:31

Zoals de UGent op dinsdag 19 september 2017 bekendgemaakt heeft, wordt de eerste stemronde van de derde stemcyclus van de rectorverkiezingen op donderdag 21 september 2017 hernomen.

We herhalen dus onze oproep ivm deze verkiezing.

De vorige stemrondes heeft ACOD opgeroepen om voor het kandidatenduo Rik Van de Walle (kandidaat-rector) en Mieke Van Herreweghe (kandidaat-vicerector) te stemmen. Wij doen dat nu opnieuw. We doen dit op basis van een analyse van de visie die beide kandidatenduo's hebben gepubliceerd.

ACOD blijft overtuigd dat het programma van Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe nauw aansluit bij de prioriteiten die we als vakbond zelf naar voren brachten, en als een goede basis kan dienen voor de toekomst van onze universiteit. We deden enkele maanden geleden een uitgebreide analyse van hun antwoord op onze vragen. Je kan deze terugvinden op onze website.

Het andere duo, Karin Raeymaeckers (kandidaat-rector) en Patrick De Baets (kandidaat-vicerector), beperkt zich expliciet tot een korte visietekst en neemt geen gedetailleerde standpunten in over o.m. hun prioriteiten in het personeelsbeleid. Ze nemen wel een expliciet standpunt in rond de financiering van de universiteit. Het aanpassen van het financeringsmodel is voor hen geen prioriteit. Hun voorstel komt neer op meer competitieve financiering. ACOD pleit daarentegen al geruime tijd voor een grotere basisfinanciering omdat de huidige financieringsmechanismen mee verantwoordelijk zijn voor de concurrentiedruk op de onderzoekers.

ACOD roept op om een stem uit te brengen voor Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe zodat zij de vereiste meerderheid kunnen behalen die nodig is om voorgedragen te worden om onze instelling gedurende de komende 4 jaar te leiden.

Deze oproep betekent natuurlijk niet dat we hen, als zij verkozen zouden worden, onvoorwaardelijk zullen steunen. Er zullen zeker discussies zijn waar we een verschillende positie zullen hebben. Daarbij zullen we als ACOD uiteraard het belang van het personeel blijven verdedigen. We hebben er echter vertrouwen in dat deze discussies met Rik en Mieke op een duidelijke en inhoudelijke manier zullen kunnen worden gevoerd.

Net als tijdens de vorige rondes kan u stemmen via de verkiezingsapplicatie op https://verkiezingen.ugent.be (u dient hiervoor in te loggen met uw UGent-account).
Stemmen kan van donderdagochtend 21 september 2017 om 8u tot vrijdagochtend 22 september 2017 om 8u.

links-progressief@ugent: 'Academische (on)vrijheid in de 21e eeuw' (Caroline Pauwels)

Submitted by ACOD UGent on ma, 08/21/2017 - 12:12

Op vrijdag 29 september 2017 geeft Caroline Pauwels een lezing met de titel “Academische (on)vrijheid in de 21e eeuw”.

Het evenement vindt plaats in de Foyer (Theaterzaal) van de Vooruit (Sint-Pietersnieuwstraat 23 – 9000 Gent). De lezing start om 12u15 – einde rond 14u00.

De toegang is gratis. Iedereen die zich aangesproken voelt is welkom. Om organisatorische redenen wordt wel gevraagd om je komst te melden via progressief_links@outlook.com

Deze activiteit wordt georganiseerd door "links-progressief @ ugent" i.s.m. Samenleving en Politiek (Sampol), het August Vermeylenfonds, en het Masereelfonds.

Blokkeer reeds volgende data in uw agenda:

  • 27 oktober : Dirk Van der Maelen over Kazachgate (Geuzenhuis)
  • 24 november: Heleen Debruyne (o.a.) over feminisme (de Krook - het aantal plaatsen is beperkt)

"links-progressief @ ugent" is ook te vinden op Facebook

Breng opnieuw je stem uit in de eerste ronde van de tweede stemcyclus voor de rectorverkiezingen

Submitted by ACOD UGent on wo, 06/14/2017 - 16:55

Komende maandag vindt de eerste ronde van de tweede stemcyclus van de rectorverkiezingen plaats.

In deze cyclus is er slechts 1 kandidatenduo: Rik Van de Walle (kandidaat-rector) en Mieke Van Herreweghe (kandidaat-vicerector), die in de vijf ronden van de vorige cyclus telkens een ruime meerderheid van ongeveer 58 procent van de stemmen behaalden. Bovendien behaalden zij ook steeds een duidelijke meerderheid bij alle kiezersgroepen: ZAP, AAP, ATP, en studenten.

De vorige stemrondes heeft ook ACOD opgeroepen om voor dit duo te stemmen. We deden dit op basis van een analyse van de antwoorden die dit duo heeft gegeven op onze eigen eisenbundel voor de rectorverkiezingen.

Naar aanleiding van deze tweede stemcyclus werd het programma door de kandidaten bijgewerkt. Ook van dit bijgewerkte programma publiceerden we ondertussen een analyse.

ACOD blijft overtuigd dat dit programma nauw aansluit bij de prioriteiten die we als vakbond zelf naar voren brachten, en als een goede basis kan dienen voor de toekomst van onze universiteit. We willen iedereen aanraden om dit programma na te lezen (zie link onderaan de mail), om een geïnformeerde keuze te kunnen maken.

Tegelijkertijd blijft ACOD absoluut gekant tegen de creatie van extra vicerectorposities. Er dienen geen posities te worden toegewezen op basis van een politiek akkoord. Daarnaast is het niet opportuun om hiervoor extra middelen te voorzien in tijden van besparing. Tenslotte ziet ACOD geen soelaas in het toevoegen van 4 extra vicerectoren aan de bestaande 2 beheerders en 10 directeurs. We zullen ons hier ten sterkste tegen blijven verzetten.

Wijzigingen in het bestuursmodel van de UGent moeten uitgaan van een totaalvisie, en resulteren in een betere werking van de universiteit. Een nieuw model kan maar ingevoerd worden als hiervoor een brede consensus bestaat. ACOD stelt echter vast dat er voor dit voorstel van de extra vicerectoren geen draagvlak is binnen de universiteit.

Het kandidatenduo heeft in recente stellingnames en infosessies te kennen gegeven dat zij niet van plan zijn om een dergelijk voorstel door te drukken tegen de wil van de universitaire gemeenschap in. ACOD beschouwt dit als een belangrijk signaal.

Op basis van al deze afwegingen wil ACOD toch het vertrouwen geven aan dit kandidatenduo. Daarom roept ACOD op om een stem uit te brengen voor Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe zodat zij de vereiste 2/3 meerderheid kunnen behalen die nodig is om voorgedragen te worden om onze instelling gedurende de komende 4 jaar te leiden. Enkel op deze manier kunnen we uit de huidige impasse geraken en verder werken aan een sociale toekomst voor onze universiteit.

Net als tijdens de vorige rondes kan u stemmen via de verkiezingsapplicatie op https://verkiezingen.ugent.be (u dient hiervoor in te loggen met uw UGent-account).
Stemmen kan van maandagochtend 19 juni 2017 om 8u tot dinsdagochtend 20 juni 2017 om 8u.

Nieuwe ronde rectorverkiezingen

Submitted by ACOD UGent on do, 06/08/2017 - 15:34

Zoals iedereen intussen wel weet mogen we binnenkort opnieuw stemmen in de rectorverkiezingen. In de volgende ronde is er slechts één kandidatenduo: Rik Van de Walle als kandidaat rector, en Mieke Van Herreweghe als kandidaat vice-rector. Voor deze ronde publiceerden zij een aangepast programma.

Naar aanleiding van de rectorverkiezingen publiceerde ACOD een programma waarin de prioriteiten staan die de komende jaren moeten gerealiseerd worden aan de UGent. Dit programma is nog steeds terug te vinden op deze webpagina.

In de eerste ronde hebben we aan Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe gevraagd om een reactie te geven op dit programma. Deze reactie kan je hier terugvinden. Ondertussen kregen we de bevestiging dat zij nog steeds integraal achter deze antwoorden staan.

Daarnaast willen we wat dieper ingaan op het nieuwe programma dat zij voorgesteld hebben. We willen iedereen aanraden om dit programma na te lezen op deze webpagina, om een geïnformeerde keuze te kunnen maken. Je kan ook naar een van de geplande infosessies gaan.

We kozen enkele thema's uit die nauw aansluiten bij de prioriteiten die we als vakbond zelf naar voren brachten.

Lees er meer over in dit artikel.

links-progressief@ugent: 'Niet minder, maar méér Unia' (Els Keytsman)

Submitted by ACOD UGent on vr, 05/12/2017 - 14:21

Op vrijdag 19 mei 2017 geeft Els Keytsman een lezing met de titel “Niet minder, maar méér Unia”.

Het evenement vindt plaats in het Geuzenhuis (Kantienberg 9 – 9000 Gent). De lezing start om 12u30 – einde rond 14u00.

De toegang is gratis. Iedereen die zich aangesproken voelt is welkom. Om organisatorische redenen wordt wel gevraagd om je komst te melden via progressief_links@outlook.com

Deze activiteit wordt georganiseerd door "links-progressief @ ugent" i.s.m. Samenleving en Politiek (Sampol), het August Vermeylenfonds, en het Masereelfonds.

Breng zeker ook voor de 2e ronde opnieuw je stem uit voor de rectorverkiezingen

Submitted by ACOD UGent on wo, 04/26/2017 - 18:00

We willen jullie opnieuw oproepen om je stem uit te brengen voor de rectorverkiezingen.

De tweede verkiezingsronde gaat door van woensdag 26 april om 9u tot vrijdag 28 april om 12u. Je kan je stem dus nu onmiddellijk uitbrengen.

Net als vorige week kan je stemmen via de verkiezingsapplicatie op https://verkiezingen.ugent.be (je dient hiervoor in te loggen met je UGent-account).

Op wie je stemt is een persoonlijke keuze. Het is niet onze gewoonte om als vakbond stemadvies te geven, maar deze keer willen we dat wel doen.

We roepen iedereen op om zijn stem uit te brengen voor het kandidatenduo Rik Van de Walle (kandidaat-rector) en Mieke Van Herreweghe (kandidaat-vicerector).

In de eerste ronde behaalden zij een resultaat van 57.76 procent. Belangrijk is dat zij hierbij ook een duidelijke meerderheid behaalden bij alle kiezersgroepen zonder uitzondering, zowel bij ZAP, AAP, ATP, en studenten.

Om verkozen te worden moeten de nieuwe recto en vicerector minstens 2/3 of dus 67 procent van de stemmen behalen. Dit resultaat werd niet bereikt in de eerste ronde en daarom is een tweede verkiezingsronde nodig.

We zijn van mening dat het belangrijk is voor onze universiteit dat er snel duidelijkheid komt in deze verkiezingen. Het personeel is niet gebaat bij verdere aanvallen op de UGent.

Daarnaast komen de antwoorden van Rik en Mieke in redelijke mate tegemoet aan de vragen die we gesteld hebben in het programma van ACOD voor de rectorverkiezingen.

Dat betekent natuurlijk niet dat we hen, als zij verkozen zouden worden, onvoorwaardelijk zullen steunen. Er zullen zeker discussies zijn waar we een verschillende positie zullen hebben. Daarbij zullen we als ACOD uiteraard het belang van het personeel blijven verdedigen. We hebben er echter vertrouwen in dat deze discussies met Rik en Mieke op een duidelijke en inhoudelijke manier zullen kunnen worden gevoerd.

We hopen dan ook dat alle kiezers zich spoedig zullen verenigen om deze nieuwe rector en vicerector met (ten minste) de vereiste 2/3 meerderheid voor te dragen om onze instelling gedurende de komende 4 jaar te leiden. Een dergelijk duidelijk en eendrachtig signaal kan onze instelling alleen maar ten goede komen.

Twijfel je nog over je stem, dan kan je via deze link het programma vinden van ACOD UGent voor de rectorverkiezingen, evenals de antwoorden die de kandidaten ons hierop bezorgden. We maakten eveneens een analyse van deze antwoorden waarbij we willen aangeven waar de verschillen liggen, en hoe deze antwoorden zich verhouden tot de positie van ACOD.

De opsplitsing van de stemresultaten per kiezersgroep van de eerste ronde evenals de deelnamecijfers kan je terugvinden op de website van UGent.

We roepen iedereen op om zeker een stem uit te brengen.

Programma ACOD voor rectorverkiezingen: antwoord van de kandidaten

Submitted by ACOD UGent on ma, 04/10/2017 - 14:22

Enkele weken geleden hebben we het programma van ACOD UGent voor de rectorverkiezingen gepubliceerd. We hebben dit programma ook doorgestuurd naar beide kandidatenduo’s met de vraag hun reacties hierop door te geven. Ondertussen hebben we deze reacties gekregen. Beide duo’s hebben zeer uitgebreid gereageerd, waarvoor onze dank.

Omdat we vinden dat de komende rectorverkiezingen best over inhoud gaan, geven we hier per thema een kort overzicht van de antwoorden waarbij we willen aangeven waar de verschillen liggen, en hoe deze antwoorden zich verhouden tot de positie van ACOD. De beide antwoordteksten zelf kan je terugvinden onderaan dit artikel.