ACOD organiseert personeelsvergadering rond concrete modaliteiten van nieuw loopbaanbeleid voor WP aan UGent

Submitted by ACOD UGent on vr, 02/01/2019 - 16:51

(English here)

Begin juli 2018 informeerde ACOD reeds over de algemene principes van het nieuwe WP-beleid aan de UGent die toen door de Raad van Bestuur waren goedgekeurd. Ondertussen werden in het najaar 2018 de concrete modaliteiten van dit nieuwe beleid verder uitgewerkt. Het intense en constructieve overleg hierover tussen het universiteitsbestuur en de vakorganisaties heeft geleid tot een unaniem akkoord rond het nieuw WP-reglement dat, zoals ons in het Personeelsonderhandelingscomité werd bevestigd, door de Raad van Bestuur werd goedgekeurd op vrijdag 1 februari 2019.

Naar aanleiding hiervan organiseert ACOD een personeelsvergadering op vrijdagmiddag 8 februari 2019 om toelichting te geven bij de precieze modaliteiten van het nieuwe WP-beleid en bij de concrete afspraken die werden gemaakt rond de omzetting van de huidige WP-leden naar dit nieuwe beleid. Deze infosessie begint om 12u en gaat door op de Campus Sterre, gebouw S9, Leslokaal 3.1.

Lees meer hierover in dit artikel.

UGent zet de praktijkassistenten van de taalopleidingen en de lerarenopleiding om naar contractueel ATP (taallector of onderwijsdidacticus)

Submitted by ACOD UGent on vr, 01/11/2019 - 18:52

In de loop van 2018 werd de keuze gemaakt om een aantal bestaande posities van praktijkassistent binnen de taalopleidingen en de lerarenopleiding aan UGent om te zetten naar een tewerkstelling als contractueel ATP. Het gaat hier om een afwijking op de nieuwe aanpak die in 2014 werd ingevoerd waarbij structureel nodige onderwijsondersteunende functies voortaan zouden worden ingevuld als vast benoemd onderwijsbegeleider, met slechts nog een mogelijkheid tot het inzetten van praktijkassistentschappen voor kleinere percentages (hoogstens 30%). In dit artikel lees je meer over wat er precies is gebeurd.

links-progressief@ugent: 'Mijmeringen van een afscheidnemende burgemeester' (Daniël Termont)

Submitted by ACOD UGent on vr, 01/11/2019 - 15:12

Op maandag 28 januari 2019 geeft Daniël Termont een lezing met de titel "Mijmeringen van een afscheidnemende burgemeester"

Het evenement, gevolgd door een nieuwjaarsdrink, vindt plaats in het vernieuwde AMSAB (Bagattenstraat 174 – 9000 Gent). De lezing start om 17u00.

De toegang is gratis. Iedereen die zich aangesproken voelt is welkom. Om organisatorische redenen wordt wel gevraagd om je komst te melden via progressief_links@outlook.com

Deze activiteit wordt georganiseerd door "links-progressief @ ugent" i.s.m. Samenleving en Politiek (Sampol), het August Vermeylenfonds, en het Masereelfonds.

"links-progressief @ ugent" is ook te vinden op Facebook

ACOD organiseert personeelsvergadering rond het nieuwe ZAP-loopbaanmodel

Submitted by ACOD UGent on vr, 12/07/2018 - 19:11

ACOD organiseert een personeelsvergadering waar uitgebreid zal worden ingegaan op het nieuwe ZAP-loopbaanmodel dat werd goedgekeurd door de Rad van Bestuur op 7 december 2018.

Deze personeelsvergadering gaat door op woensdag 16 januari 2019 om 13u in Auditorium 4 Jaap Kruithof in de Blandijn

Ondertussen kan u reeds een gedetailleerde uiteenzetting in vraag en antwoord terugvinden op onze website via deze link.

Mocht u ondertussen nog specifieke vragen hebben mag u ook steeds contact opnemen met ons via acod@ugent.be.

links-progressief@ugent: 'Onderwijs en migratie' (Mieke Van Houtte)

Submitted by ACOD UGent on do, 10/18/2018 - 13:31

Op vrijdag 26 oktober 2018 geeft Mieke Van Houtte een lezing met de titel “Onderwijs en migratie”

Het evenement vindt plaats in de Foyer van de Vooruit (Sint-Pietersnieuwstraat 23 – 9000 Gent). De lezing start om 12u15 – einde rond 14u00.

De toegang is gratis. Iedereen die zich aangesproken voelt is welkom. Om organisatorische redenen wordt wel gevraagd om je komst te melden via progressief_links@outlook.com

Deze activiteit wordt georganiseerd door "links-progressief @ ugent" i.s.m. Samenleving en Politiek (Sampol), het August Vermeylenfonds, en het Masereelfonds.

"links-progressief @ ugent" is ook te vinden op Facebook

Slides personeelsvergaderingen WP beschikbaar

Submitted by ACOD UGent on ma, 10/01/2018 - 17:14

De voorbije weken heeft ACOD een aantal personeelsvergaderingen georganiseerd rond het nieuwe WP-beleid.
De presentatie die op deze vergaderingen werd gegeven kan je hier terugvinden.

Ter herinnering: je kan eveneens een uitgebreide toelichting over het nieuwe WP-beleid terugvinden in dit artikel.

Aarzel zeker niet om contact met ons op te nemen bij verdere vragen. Dit kan via deze website, per e-mail, of telefonisch op het nummer 0494 99 10 49.

25/09 - 12u Rectoraat UGent: Actie tegen haat en geweld nav. PANO-reportage Schild en Vrienden: ACOD UGent roept het UGent-personeel op om massaal aanwezig te zijn

Submitted by ACOD UGent on ma, 09/17/2018 - 16:54

Wij verwijzen vooreerst naar onze vorige oproep in verband met deze zaak die we op 6 september 2018 reeds lanceerden.

Als vakbond komen we op voor een solidaire maatschappij waarin eenieder een plaats heeft, ongeacht geslacht, gender, religie, etnische afkomst of seksuele voorkeur. We vinden dan ook dat organisaties en individuen die op een dergelijke manier racisme, seksisme, homofobie en oproepen tot geweld verspreiden geen plaats hebben aan onze universiteit, laat staan in onze bestuursorganen.

Ondertussen is Dries Van Langenhove, de leider van Schild en Vrienden, geschorst als student aan de UGent. Hij kan voorlopig niet meer deelnemen aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur, waar hij studentenvertegenwoordiger was. Zijn opvolger Louis Destoop, ook prominent lid van Schild en Vrienden, nam intussen ontslag als raadslid. Hiermee is voorlopig een belangrijke stap gezet.

Toch is het probleem hiermee niet definitief opgelost. In de Sociale Raad van de UGent, en ook in andere bestuurs- en beleidsorganen van de UGent, zitten nog steeds leden van Schild en Vrienden. Daarnaast zijn er ook de extreemrechtse studentenorganisaties NSV en KVHV, waarmee Schild en Vrienden nauwe banden onderhoudt, en waarvan leden regelmatig aanwezig waren op acties van Schild en Vrienden. Zij hebben de voorbije jaren de activiteiten van Schild en Vrienden gefaciliteerd, en er actief aan deelgenomen. Wij zullen niet tolereren dat zij de tradities van Schild en Vrienden aan de UGent zouden verderzetten.

Onze oproep is dan ook:

  • Geen leden van Schild en Vrienden in de Sociale Raad, of andere bestuurs- en beleidsorganen van de UGent;
  • Een schorsing voor studentenorganisaties NSV en KVHV die Schild en Vrienden hebben gefaciliteerd en actief hebben ondersteund;
  • Een universiteit vrij van racisme, seksisme, antisemitisme, homofobie of extreemrechts geweld;
  • Voor een sociaal beleid, investeringen in onderwijs en andere openbare voorzieningen om de sociale voedingsbodem van extreemrechts weg te nemen.

ACOD roept daarom ook alle personeelsleden en studenten van de UGent op om aanwezig te zijn op de protestactie op dinsdag 25 september 2018 om 12u aan het rectoraat van de UGent (zie deze link). Een massale opkomst zal duidelijk maken dat er aan onze instelling geen plaats is voor oproepen tot racisme, seksisme, antisemitisme, homofobie of het gebruik van geweld.

Daarnaast kan u desgewenst ook nog de studentenpetitie ondertekenen op https://wijzijnmetmeer.weebly.com/