Er is een akkoord over het nieuwe UGent-beleid en -reglement voor doctoraatsbursalen

Submitted by ACOD UGent on ma, 12/21/2020 - 09:00

Op donderdag 17 december 2020 hebben de drie vakorganisaties unaniem hun akkoord gegeven aan het nieuwe UGent-beleid en -reglement voor doctoraatsbursalen dat – na finale goedkeuring door de raad van bestuur – van toepassing is vanaf het academiejaar 2021-2022.
Het nieuw onderhandelde reglement is terug te vinden via deze link.

(Update 27 januari 2021: het bestand is nu ook terug te vinden in bijlage bij dit artikel.
Update 30 januari 2021: het definitief door de raad van bestuur van 8 januari 2021 goedgekeurde nieuwe reglement is terug te vinden via deze link en in bijlage bij dit artikel.)

Het was ACOD UGent die in dit dossier het voortouw heeft genomen. Wij komen immers al jaren op voor de verbetering van de situatie van onze doctorandi. Rector Rik Van de Walle en het bestuur zijn hun belofte nagekomen en zo zorgen de sociale partners voor een aanzienlijke verbetering van het statuut van de doctoraatsbursalen.

De belangrijkste verwezenlijking is dat wie als bursaal een doctoraatsonderzoek start de garantie heeft op een volledige beursperiode van vier jaar, indien dat onderzoek natuurlijk jaarlijks positief wordt geëvalueerd. Lees meer hierover in dit artikel.

Hiermee hebben we ook nogmaals aangetoond waarom een vakbond nodig is, en dat we er als vakbond ook zijn voor jou als bursaal!

Als je je aansluit bij onze vakbond (of reeds lid bent) kan je rekenen op individuele bijstand. Aansluiten bij ACOD UGent kan online via deze pagina

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen over dit nieuwe reglement, of algemeen over je statuut als doctoraatsbursaal? Je kan steeds bij ons terecht via ACOD@UGent.be

Verderzetting campagne schoonmaak UGent: Faculteiten voor een Propere Schoonmaak

Submitted by ACOD UGent on di, 11/24/2020 - 16:34

Met ACOD willen we een initiatief nemen in de faculteiten om het bestuur van de UGent te bewegen om de beloftes voor betere arbeidsvoorwaarden voor het schoonmaakpersoneel aan de UGent waar te maken.

We roepen op om facultaire actiecomités op te zetten die tot doel hebben binnen de faculteiten actie te voeren en te sensibiliseren rond dit thema, en de decanen aan te zetten om de eisen voor betere werkomstandigheden voor het schoonmaakpersoneel te onderschrijven.

Om dit alles op te starten roepen we op voor een startvergadering (digitaal via MSTeams) op maandag 30 november 2020 van 12u tot 13u30. Interesse? Contacteer ons per mail naar ACOD@UGent.be

Lees meer over het initiatief in dit artikel

De ACOD-verlofkalender 2021 is beschikbaar!

Submitted by ACOD UGent on ma, 11/23/2020 - 08:52

Een geplastificeerd exemplaar wordt met de binnenpost naar al onze leden opgestuurd. Ook de verschillende vakgroepen en diensten krijgen een verlofkalender toegestuurd. Een digitale versie van de kalender kan je downloaden via de link rechtsboven op deze pagina.

Merk op: vanaf 2021 wordt 15 november (Koningsdag) geschrapt als reglementaire feestdag, en wordt in plaats hiervan een extra vakantiedag toegekend die kan worden opgenomen zoals de overige vakantiedagen.

Daarnaast herinneren we je ook graag aan de tijdelijke wijziging van de regels rond overdracht van vakantiedagen naar aanleiding van de coronacrisis.

Lees verder in dit artikel voor meer informatie over de vakantieregeling voor 2021.

ACOD gaat voor een duurzaam en sociaal mobiliteitsbeleid aan UGent

Submitted by ACOD UGent on vr, 10/30/2020 - 16:49

Op donderdag 22 oktober 2020 werd op het POC een voorstel onderhandeld over de invoering van een duurzaam mobiliteitsbeleid aan UGent. Je kan de tekst van dit onderhandelde voorstel terugvinden via deze link en ook in bijlage bij dit artikel.

Er waren de voorbije jaren al meermaals gesprekken gevoerd tussen de vakorganisaties en het universiteitsbestuur om tot een concreet en evenwichtig plan te komen dat zowel efficiënt als sociaal is. Wij zijn trots te kunnen zeggen dat het finale voorstel dat donderdag werd onderhandeld, en waarvoor ACOD (als enige van de drie erkende vakbonden) een protocol van akkoord heeft afgesloten, er mede is gekomen op initiatief van onze vakorganisatie.

In lijn met ons programma rond het klimaat hebben wij vorig jaar stappen gezet en concrete nieuwe voorstellen gedaan om tot een doorstart te komen van de gesprekken, die nu eindelijk en met positief resultaat zijn geland.

In dit artikel gaan we wat dieper in op de volgende punten:

 • Wat houdt het nieuwe mobiliteitsbeleid in?
  • Een centraal, duurzaam en sociaal parkeerbeleid waarbij geen parkeerplaats meer wordt toegekend aan wie op minder dan 5 km van het werk woont, maar met voldoende alternatieven en sociale correcties
  • Een duurzame verplaatsingsvergoeding voor woon-werkverkeer, niet alleen voor de fiets maar ook voor wie te voet, met een step, met een kano, … naar het werk komt
  • Dienstverplaatsingen gebeuren met een dienstfiets of ander dienstvoertuig van UGent. Uitzonderlijk gebruik van de eigen fiets of wagen wordt op een gelijke manier behandeld.
  • Vergelijkbare regels voor partnerinstellingen of bedrijven die zich op UGent terreinen komen vestigen
  • Een duurzamere en efficiëntere levering van bestelde goederen
  • Strengere milieucriteria bij de aankoop van dienstwagens
  • Geen bedrijfswagens meer
 • Met ACOD willen we verder gaan na de invoering van dit nieuwe beleid: we vragen dat UGent het professioneel en privaat gebruik van (elektrische) fietsen door haar personeel financieel ondersteunt
 • Geen privileges aan onze universiteit: een parkeerplaats mag geen statussymbool zijn!

Bij vragen, aarzel niet om ons te contacteren via ACOD@UGent.be

ACOD eist een bijsturing van de maatregelen voor de heropstart van de practica

Submitted by ACOD UGent on wo, 09/16/2020 - 16:12

Vorige woensdag 9/9/2020 lagen op het subcomité PBW de coronamaatregelen bij heropstart van het academiejaar voor. In het algemeen is het een zeer evenwichtig en adequaat plan, waarbij de nadruk ligt op de veiligheid van de studenten en werknemers. Bij de organisatie van de practica stelt er zich wél een fundamenteel probleem: wij beschouwen de richtlijnen bij practica bij code oranje en rood als onveilig voor studenten en medewerkers. ACOD vraagt het bestuur dringend om deze richtlijnen bij te sturen, en zal actie ondernemen indien dit niet gebeurt. Lees meer hierover in dit artikel.

Insourcing schoonmaak: samen blijven we gaan voor gelijke arbeidsvoorwaarden voor het schoonmaakpersoneel aan ugent

Submitted by ACOD UGent on wo, 09/16/2020 - 11:45

Na een marathonvergadering van 9u nam de Raad van Bestuur van de UGent op vrijdag 11 september 2020 een beslissing in het dossier rond de schoonmaak. Voor een voorstel tot insourcing werd geen meerderheid gevonden.
Vanuit het rectoraal team werd een voorstel gedaan waarbij men zou vertrekken van een nieuwe uitbesteding, maar wel op basis van een duidelijk dossier met vergaande sociale voorwaarden, om daarmee zo veel mogelijk de werkcondities aan de UGent te benaderen. Dit voorstel werd wel goedgekeurd.

Als ACOD zijn we in de eerste plaats teleurgesteld dat de insourcing het niet haalde. We blijven er van overtuigd dat dit de beste manier was geweest om de arbeidscondities van het personeel in de schoonmaak te verbeteren. Maar we zullen het rectorale team de kans geven hun tegenvoorstel uit te werken, en het beoordelen op de resultaten.

De eerstvolgende weken zullen we in de eerste plaats terugkeren naar de collega’s van de schoonmaak. We zullen de situatie met hen bespreken, en kijken welke conclusies zij trekken. We menen echter dat er in de private schoonmaaksector geen enkel bedrijf zal zijn dat zal willen werken aan deze voorwaarden, zeker niet zonder een meerprijs die substantieel hoger is dan de kostprijs van insourcing. Als dit ook zou blijken is het van fundamenteel belang dat de gestelde voorwaarden niet opnieuw worden afgezwakt, maar dat insourcing opnieuw wordt overwogen.

We denken daarom dat we ons hier rond moeten blijven organiseren, en dat dit in de eerste plaats in de faculteiten moet gebeuren. We rekenen daarvoor ook op jouw steun. Lees meer hierover in dit artikel.

PERSBERICHT: Draag zorg voor de coronahelden in de schoonmaak: ACOD UGent voert actie aan Raad van Bestuur UGent voor insourcing schoonmaak

Submitted by ACOD UGent on wo, 09/09/2020 - 17:45

Op 11 september 2020 wordt op de Raad van Bestuur van de Universiteit Gent gediscussieerd over de mogelijke insourcing van de schoonmaakdiensten aan de UGent. Ook ACOD is absolute voorstander van deze insourcing: de poetscollega’s zorgden er ook tijdens de Corona-periode voor dat de UGent-activiteiten op een hygiënische en veilige manier konden plaatsvinden. Insourcing zou voor hen een serieuze verbetering van hun loon-en arbeidsvoorwaarden betekenen.

Om de eis tot insourcing kracht bij te zetten, roept de vakbond op om deel te nemen aan een coronaproof solidariteitsactie aan deze Raad van Bestuur, en wordt meteen ook een campagne voor de insourcing van de schoonmaak gelanceerd in de faculteiten van de UGent. Het Comité van de UGent Vrouwenstaking, die op 9 maart al een succesvolle stakingsactie mee organiseerde rond dezelfde eis, zal mee mobiliseren naar de actie, en ook verschillende andere UGent’ers komen hun solidariteit betuigen.

Lees in dit artikel ons persbericht naar aanleiding van deze actie

Insourcing schoonmaak: geef de collega’s die onze gebouwen schoonmaken een volwaardige UGent-tewerkstelling

Submitted by ACOD UGent on wo, 09/02/2020 - 16:17

Op 11 september 2020 wordt op de Raad van Bestuur gediscussieerd over de mogelijke insourcing van de schoonmaakdiensten aan de UGent. Ook ACOD is absolute voorstander van deze insourcing. Om deze eis kracht bij te zetten, roepen wij op om deel te nemen aan een solidariteitsactie aan deze Raad van Bestuur, en lanceren we een campagne voor de insourcing van de schoonmaak.

Lees meer hierover in dit artikel.

ACOD informeert over het lopende sociaal overleg (POC van 27/08/2020)

Submitted by ACOD UGent on wo, 09/02/2020 - 11:11

Op 27 augustus 2020 vond het eerste PersoneelsOnderhandelingsComité (POC) na de vakantie plaats. Op dit POC kwamen onder meer de nieuwe regeling rond telewerk aan bod, alsook de manier van werken bij de heropstart van de UGent-resto’s en cafetaria’s. Zoals steeds kan je de volledige agenda online terugvinden via deze link.

In dit artikel brengen we verslag uit over deze vergadering. Wil je meer weten over één van deze onderwerpen, of heb je zelf vragen of suggesties, laat het ons weten via acod@ugent.be

Tijdelijke aanpassing vakantieregeling wegens coronacrisis

Submitted by ACOD UGent on di, 07/14/2020 - 11:57

(Update: deze regeling werd in 2021 verlengd. Lees meer hierover via deze link.)

Op vrijdag 10 juli 2020 keurde het bestuurscollege een tijdelijke wijziging goed aan de vakantieregeling voor het UGent-personeel, nadat hierover in de syndicale onderhandelingen een unaniem akkoord was bereikt met de vakorganisaties.

Deze tijdelijke aanpassing is nodig om de gevolgen op te vangen die de coronacrisis heeft gehad voor de opname van het vakantieverlof in 2020.

Concreet wordt het aantal niet opgenomen vakantiedagen dat kan worden overgenomen naar het volgende jaar tijdelijk verhoogd, en worden naast de jaarlijks vastgelegde brugdagen en de week van de Gentse Feesten nog een aantal verlofdagen bijkomend vastgelegd voor 2020. Lees meer hierover in dit artikel.