links-progressief@ugent: 'Sloopt sociale dumping Europa?' (Frank Moreels)

Submitted by ACOD UGent on wo, 05/09/2018 - 08:15

Op vrijdag 18 mei 2018 geeft Frank Moreels een lezing met de titel “Sloopt sociale dumping Europa?”

Het evenement vindt plaats in de Krook (Miriam Makebaplein 1 – 9000 Gent). De lezing start om 12u15 – einde rond 14u00.

De toegang is gratis. Iedereen die zich aangesproken voelt is welkom. Om organisatorische redenen wordt wel gevraagd om je komst te melden via progressief_links@outlook.com

Deze activiteit wordt georganiseerd door "links-progressief @ ugent" i.s.m. Samenleving en Politiek (Sampol), het August Vermeylenfonds, en het Masereelfonds.

"links-progressief @ ugent" is ook te vinden op Facebook

ACOD organiseert een infovergadering rond de hervorming van de loopbaan van ZAP-leden

Submitted by ACOD UGent on do, 03/15/2018 - 18:25

Op donderdagmiddag 29 maart 2018 om 12u30 organiseert ACOD een infovergadering in het ACOD-gebouw in de Bagattenstraat 158 in Gent. Op deze bijeenkomst zal de herziening van de ZAP-loopbaan aan bod komen.

Vooraf verwittigen is niet nodig om aanwezig te zijn op de vergadering, maar als je ons een seintje geeft zullen we een broodje voorzien.

Discussie rond nieuwe indeling academiejaar

Submitted by ACOD UGent on do, 03/15/2018 - 16:05

Binnen de UGent wordt er op dit moment gediscussieerd over de eventuele hervorming van het academiejaar. Enkele weken geleden kwam een deel van deze discussie ook in de pers. Hoewel alle besprekingen zich nog steeds in een vroeg stadium bevinden, en er nog geen beslissingen genomen zijn, hebben we verschillende reacties en vragen gekregen over dit thema. We willen onze leden dan ook informeren over de stand van zaken in deze discussie.

In bijlage bij dit bericht vind je de discussienota over deze hervorming die onlangs op de Onderwijsraad is gebracht. Daarin geeft het bestuur de redenen waarom er over een eventuele hervorming van het academiejaar wordt nagedacht, de argumenten voor zo’n hervorming, en een mogelijke nieuwe indeling van het academiejaar.

De grote lijnen zijn:

  • een vroegere start van het academiejaar op 1 september,
  • het afronden van het eerste semester, inclusief de examens, voor het kerstverlof,
  • en het afronden van de tweede zit voor de Gentse feesten.

Bedoeling is daarom om twee periodes van echte rustmomenten voor personeel en studenten te voorzien tijdens de kerstvakantie, en tussen de Gentse feesten en 1 september.

Er zijn uiteraard een aantal voordelen en een aantal nadelen aan zo’n hervorming. De voordelen van de rustperiodes moeten afgewogen worden tegen mogelijke drukkere periodes op andere momenten, en de haalbaarheid van de nieuwe indeling. Omdat de impact hiervan op verschillende categorieën van personeelsleden anders is, is het in deze fase belangrijk om zoveel mogelijk input te verzamelen over voor- en nadelen van een eventuele hervorming bij een zo groot en divers mogelijke groep personeelsleden van de UGent. Wij hebben intussen begrepen dat het bestuur dit van plan is, en dat de komende weken informatie zal verspreid worden over deze hervorming. Tegelijk zal ook de mogelijkheid geboden worden om feedback te geven die zal meegenomen worden bij verdere stappen. Wij roepen onze leden uiteraard op om van deze mogelijkheden volop gebruik te maken.

In afwachting van deze publicatie door het bestuur willen wij onze leden alvast informeren over de grote lijnen van de hervorming, en over de documenten waar wij nu al over beschikken. Op die manier kunnen leden die dit wensen ook alvast bij ons terecht met hun opmerkingen en vragen. Wij zullen die uiteraard dan meenemen in het sociaal overleg dat over deze hervorming zal gebeuren.

Uitbetaling syndicale premie 2017

Submitted by ACOD UGent on do, 03/15/2018 - 15:22

Begin april 2018 bezorgt de Universiteit Gent het aanvraagformulier voor de syndicale premie 2017 per post aan iedereen die in de loop van 2017 voor de UGent heeft gewerkt. Zoals ieder jaar dien je als ACOD-lid dit formulier in te vullen en aan ons terug te bezorgen.

Het aanvraagformulier bestaat uit vier delen. Controleer in deel A ’Vak bestemd voor de afgiftedienst’ of de gegevens juist zijn.

Het deel B ’Vak aan te vullen door het bovenvermeld personeelslid enkel indien er onvolledigheden en/of fouten werden vastgesteld in vak A’ moet enkel worden ingevuld als er bepaalde gegevens in deel A niet correct zijn weergegeven.

In het deel C 'Vak in te vullen door het bovenvermeld personeelslid' moet verplicht het IBAN bankrekeningnummer worden ingevuld. Daarnaast is er ook nog een vak waar u uw ACOD-lidnummer kan invullen, maar dit is niet verplicht.

Vergeet tot slot niet om deel D aan te vullen met, in de daarvoor bestemde vakken, de vermelding "gelezen en goedgekeurd", de datum en je handtekening!

Stuur het ingevulde en ondertekende originele formulier per binnenpost op naar ACOD - Universiteit Gent, Technicum, Sint-Pietersnieuwstraat 41, 9000 Gent of geef het af aan een ACOD-afgevaardigde (zie hiervoor de lijst met afgevaardigden in het kadertje aan de rechterkant van deze pagina).

Merk op: het hierboven vermelde adres is niet het adres van ons vakbondslokaal aan het Woodrow Wilsonplein, maar het adres waarop onze binnenpost kan worden bezorgd.
Heb je het formulier opgestuurd naar een ander adres, laat het ons dan weten via ACOD@UGent.be zodat we ervoor kunnen zorgen dat het zeker terecht komt.

Bezorg ons het formulier zo snel mogelijk, maar zeker vóór 1 juli 2018! Hoe sneller het formulier in ons bezit is, hoe sneller de premie 2017 wordt uitbetaald.

De volle premie bedraagt 90 euro. De premie kan lager zijn voor wie pas in de loop van 2017 lid is geworden, en daardoor in dat jaar een lager totaalbedrag aan lidgelden heeft betaald.

Ter herinnering: voor eenzelfde refertejaar mag je slechts één aanvraagformulier indienen, ook al heb je meerdere formulieren ontvangen (bijvoorbeeld van verschillende werkgevers). De syndicale premie wordt slechts 1 maal uitbetaald.

Belangrijk:

De Directie Personeel en Organisatie kan je geen kopie bezorgen van het formulier, zelfs niet wanneer je het formulier kwijtgeraakt bent, je het nooit ontvangen hebt of het structurele vergissingen bevat. In dit geval meld je dit zo snel mogelijk per mail naar ACOD@UGent.be of rechtstreeks aan een van onze afgevaardigden. Je dient hierbij je naam, rijksregisternummer en bankrekeningnummer door te geven. We vragen dan zo spoedig mogelijk een vervangingsformulier voor je aan bij de bevoegde diensten. Dit vervangingsformulier, dat je op je thuisadres zal worden toegestuurd, dien je vervolgens ingevuld en ondertekend aan ons terug te bezorgen. Wij zorgen er vervolgens voor dat de premie kan worden betaald.

UPDATE: links-progressief@ugent: '1 jaar circulatieplan: wat zijn de effecten?' (Filip Watteeuw)

Submitted by ACOD UGent on ma, 03/12/2018 - 15:15

Op vrijdag 30 maart 2018 geeft Filip Watteeuw een lezing met de titel “1 jaar circulatieplan: wat zijn de effecten?”

Het evenement vindt plaats in vergaderzaal De Verwondering in de Krook (Miriam Makebaplein 1 – 9000 Gent, tweede verdieping). De lezing start om 12u15 – einde rond 14u00.

De toegang is gratis. Iedereen die zich aangesproken voelt is welkom. Om organisatorische redenen wordt wel gevraagd om je komst te melden via progressief_links@outlook.com

Deze activiteit wordt georganiseerd door "links-progressief @ ugent" i.s.m. Samenleving en Politiek (Sampol), het August Vermeylenfonds, en het Masereelfonds.

"links-progressief @ ugent" is ook te vinden op Facebook

Hier vind je de presentatie van de meeting rond de rechten van doctoraatsbursalen op 6 maart 2018

Submitted by ACOD UGent on ma, 03/12/2018 - 13:57

In bijlage bij dit artikel vind je een Nederlandstalige en Engelstalige versie van de presentatie die werd gebruikt op de meeting rond de rechten van doctoraatsbursalen die ACOD organiseerde aan UGent op 6 maart 2018.

Aarzel niet om ons te contacteren op ACOD@UGent.be als je vragen hebt bij je situatie en/of je rechten als bursaal.

--

In attachment to this article you can find a Dutch and an English version of the presentation that was used on the meeting concerning the rights of researchers with a PhD-scholarship organised by ACOD at Ghent University on March 6th 2018.

Do not hesitate to contact us on ACOD@UGent.be should you have any questions concerning your situation and/or rights as PhD-researcher with a scholarship.

UGent Women's Strike op donderdag 8 maart 2018

Submitted by ACOD UGent on ma, 03/05/2018 - 15:05

Ook dit jaar organiseert UGent Women's Strike opnieuw een actie naar aanleiding van Vrouwendag. Deze actie gaat door op donderdag 8 maart 2018 om 15u27 aan het rectoraat van de UGent.
Dit bijzondere aanvangsuur symboliseert de algemene "gender pay gap": gemiddeld worden vrouwen per werkdag maar verloond van 8u tot 15u27 in vergelijking met een volledig betaalde werkdag van een man.

ACOD UGent steunt deze actie. Wij roepen dan ook iedereen op om aanwezig te zijn!

De facebookpagina van de Universiteit Gent Women's Strike 2018 kan je hier terugvinden.
De website van de organisatie met o.a. het eisenplatform en de bijhorende petitie kan je hier vinden.

Meeting UGent op dinsdagmiddag 6 maart 2018: doctoraatsbursalen: wat zijn hun rechten?

Submitted by ACOD UGent on wo, 02/21/2018 - 16:15

ACOD organiseert een meeting rond het statuut en de rechten van doctoraatsbursalen. Deze bijeenkomst gaat door op dinsdagmiddag 6 maart 2018 van 12u tot 14u in Filmzaal Plateau, Paddenhoek 1-3, 9000 Gent.

In het eerste gedeelte van de meeting wordt een uitgebreide uiteenzetting gegeven over wat nu precies de rechten en mogelijkheden van doctoraatsbursalen zijn, onder andere over welke rechten je opbouwt binnen de sociale zekerheid, of wat je kan doen in geval van een conflict met je promotor. Je verneemt er ook hoe ACOD de rechten van bursalen beter wil beschermen.

Daarna volgt er een tweede luik onder de vorm van een panelgesprek met o.m. rector Rik Van De Walle.

Alle doctoraatsbursalen en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom!

De facebookpagina van dit event kan je hier terugvinden.

Oproep deelname stakingsactie ACOD op dinsdag 27 februari 2018

Submitted by ACOD UGent on ma, 02/19/2018 - 22:41

ACOD heeft een stakingsaanzegging ingediend voor dinsdag 27 februari 2018 uit protest tegen de pensioenplannen van de regering en de negatieve gevolgen die deze zullen hebben voor onder meer het personeel in openbare diensten (zie ook de affiches onderaan dit bericht).

Op deze dag zal ACOD op een centrale actieplaats verzamelen, namelijk aan Balkonrotonde (Expressweg N31) te Brugge Sint-Michiels van 11u30 tot 13u30. Aangezien de manifestatie rond het middaguur is worden er friettrucks voorzien om de honger te spijzen.

Vanuit Oost-Vlaanderen zullen vanop volgende plaatsen autobussen ingelegd worden:

Vertrekplaats Vertrekuur
Aalst (Houtmarkt) vertrek om 10u00
Dendermonde (Station) vertrek om 09u45
Eeklo (Station) vertrek om 10u15
Gent (Sint-Pietersplein) vertrek om 10u15
Ronse (Station) vertrek om 09u45
Sint-Niklaas (Station) vertrek om 09u45

Inschrijven kan via deze link

Als je met ACOD UGent wil meegaan kan je ons vinden op dinsdagmorgen om 10u00 aan het Sint-Pietersplein in Gent.

Wie op deze dag afwezig is op het werk is gedekt door de stakingsaanzegging. Als lid van ACOD heb je in dat geval recht op een stakersvergoeding om het loonverlies voor deze dag gedeeltelijk te compenseren. Om deze stakersvergoeding te ontvangen dien je de digitale versie van je loonbrief (terug te vinden in Apollo) door te mailen naar ACOD@UGent.be met vermelding van je rijksregisternummer en je bankrekeningnummer. De stakersvergoeding wordt dan zo spoedig mogelijk op je rekening gestort.

ACOD rekent alvast ook op jouw deelname om samen een vuist te maken tegen de pensioenplannen van deze regering voor het personeel in de openbare diensten. Samen Sterk!