Rector en Raad van Bestuur gaan door met draconisch besparingsplan – Vakbonden UGent kondigen actieplan aan: jouw deelname is nodig

Submitted by ACOD UGent on di, 03/28/2023 - 21:10

Zonet heeft de Raad van Bestuur haar goedkeuring gegeven aan het zware besparingsplan van de rector, waarover de voorbije weken al heel wat berichtgeving verscheen. De inhoud van dit plan kan u nog steeds vinden op de website van nieuwssite Apache. Een groot deel van het plan werd effectief goedgekeurd door de Raad van Bestuur, enkel over de lijst met maatregelen in punt 4.2.3. werd beslist om dit pas op de volgende Raad van Bestuur te beslissen. We vrezen echter dat er ook daar maar weinig veranderingen zullen gebeuren aan de lijst met maatregelen.

De vakorganisaties aan de UGent hebben zich van bij het begin verzet tegen dit plan, én tegen de ondemocratische manier waarop het tot stand kwam: geen ernstige inspraak, geen sociaal overleg. Wij zien dan ook geen andere mogelijkheid dan het opstarten van een actieplan, en dit in gemeenschappelijk vakbondsfront.

Als eerste stap roepen wij alle personeelsleden van de UGent op voor een personeelsvergadering op donderdag 20 april 2023 van 13u tot 15u in Auditorium 2 Franz Cumont, Blandijnberg 2 te 9000 Gent. De vakorganisaties zullen meer uitleg geven bij de besparingsplannen en de gevolgen voor jou, en we zullen een actieplan voorleggen om daar tegenin te gaan.

Lees meer in dit artikel

Uitbetaling syndicale premie 2022

Submitted by ACOD UGent on wo, 03/22/2023 - 12:05

(Read this article in English)

UPDATE: eind maart 2023 ontvingen wij bericht van de bevoegde instanties dat de ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren syndicale premie eindelijk ook digitaal mogen worden ingediend.
Let op: het dient te gaan om een bestand in pdf-formaat, bvb een scan of een digitaal ingevuld en digitaal ondertekend formulier. Een foto nemen met de smartphone van het formulier en dit zo doormailen is niet toegestaan, daar bij formulieren op een foto de QR codes niet kunnen gelezen worden bij de automatische verwerking.

Leden van ACOD mogen dit aanvraagformulier doormailen naar ACOD@UGent.be

--

Op woensdag 22 maart 2023 bezorgde de Universiteit Gent het aanvraagformulier voor de syndicale premie 2022 aan iedereen die in de loop van 2022 voor de UGent heeft gewerkt. Zoals ieder jaar dien je als ACOD-lid dit formulier in te vullen en aan ons terug te bezorgen.

In dit artikel kan je meer info terugvinden over hoe je als lid van ACOD dit formulier afgedrukt, ingevuld en ondertekend aan ons kan terugbezorgen om zo de syndicale premie voor het referentiejaar 2022 te ontvangen.

Belangrijke informatie voor UGent-onderzoekers met een FWO aspirantenmandaat of een FWO postdoctoraal mandaat:
Als u aan UGent bent tewerkgesteld als onderzoeker met een aspirantenmandaat of postdoctoraal mandaat van het FWO, dan zal u geen aanvraagformulier hebben ontvangen.
Bent u lid van ACOD en bevindt u zich in deze situatie, stuur ons zo spoedig mogelijk een mail naar ACOD@UGent.be. Vermeld in deze mail dat u een FWO aspirantenmandaat of FWO postdoctoraal mandaat heeft en geen aanvraagformulier syndicale premie heeft ontvangen. Vermeld eveneens uw naam, rijksregisternummer en bankrekeningnummer. We doen daarna het nodige opdat u alsnog een premie ontvangt.

ACOD UGent verzet zich tegen draconische besparingsplannen, en roept op tot eerste acties

Submitted by ACOD UGent on di, 03/21/2023 - 09:35
Vorige week vrijdag kregen alle personeelsleden van de UGent een verontrustend mailbericht van de rector over aankomende besparingen. Gisteren raakte de inhoud van het besparingsplan bekend door een artikel op de nieuwssite Apache.

ACOD UGent verzet zich met klem tegen de asociale besparingen en het massale verlies aan arbeidsplaatsen die voorzien worden in dit plan: het afschaffen van de Jobdienst en de Green Office, nieuwe besparingen in de kinderopvang en bij de schoonmaak, het invoeren van betalend parkeren etc.

Bovenop die reeds uitgewerkte besparingen voorziet het bestuur bovendien om 11 miljoen te besparen door “efficiëntiewinsten en procesanalyses” bij de werking van de centrale administraties, waarbij “ingrijpen in het personeelseffectief onvermijdelijk is”. In de nota wordt duidelijk gemaakt wat dit wil zeggen: niet alleen het al dan niet gedwongen heroriënteren van mensen naar andere functies, maar ook het invoeren van een aanwervingsstop, en onvrijwillige (“naakte”) ontslagen, ook bij statutairen.

Zo’n besparing komt neer op het verlies van meer dan 200 arbeidsplaatsen. Dit is een sociaal bloedbad, dat bovendien een enorme impact zal hebben op de dienstverlening naar de faculteiten en de studenten.

Daarom roept ACOD UGent alvast op om deel te nemen aan de acties tegen de besparingen die nu al gepland werden: een protest op Dies Natalis, op vrijdag 24 maart 2023 vanaf 14u30 aan de Aula in de Voldersstraat.
We zullen de stoet van togati opwachten en hen duidelijk maken wat we van de besparingen vinden.

Daarnaast roepen we op voor een protest aan de Raad van Bestuur op dinsdag 28 maart 2023 vanaf 13u30. Indien het universiteitsbestuur op die dag toch doorzet met de besparingsplannen, zullen we samen met de andere vakbonden een actieplan uitwerken over de komende weken.

Lees verder in dit artikel.

ACOD UGent roept iedereen op om deel te nemen aan de algemene staking van de openbare diensten op vrijdag 10 maart 2023

Submitted by ACOD UGent on ma, 03/06/2023 - 09:14

Van maandag 6 tot vrijdag 10 maart 2023 vindt een actieweek plaats van de openbare diensten. Op vrijdag 10 maart 2023 wordt deze actieweek afgesloten met een algemene staking van alle openbare diensten.

ACOD UGent roept op om massaal deel te nemen aan deze stakingsdag!

Niet alleen onderschrijven wij de algemene eisen van de openbare diensten, ook aan UGent blijft syndicale actie meer dan ooit nodig. Getuige hiervan zijn de talrijke lopende dossiers met een ernstige impact op het personeel.

De algemene staking van vrijdag 10 maart 2023 is het moment om samen onze stem te laten horen: wij zeggen NEEN tegen de asociale afbraakmaatregelen van het UGent-bestuur! Wij willen een sociale universiteit waar echt wordt geluisterd naar de UGent-ers in plaats van hen tegen elkaar op te zetten. Daarnaast moet de overheid haar verantwoordelijkheid opnemen en eindelijk de financiering toekennen waar het hoger onderwijs recht op heeft!

Lees meer over deze actie, over de eisen, en over de praktische afspraken in dit artikel.

We hopen jullie allen zo talrijk mogelijk te mogen verwelkomen op ons piket aan het rectoraat vrijdagmorgen 10/3 vanaf 7u! (ontbijtkoeken worden voorzien)

Ondersteun de acties op Internationale Vrouwendag op woensdag 8 maart 2023

Submitted by ACOD UGent on ma, 03/06/2023 - 08:51

Op woensdag 8 maart 2023 vindt Internationale Vrouwendag plaats. Zoals elk jaar organiseert de UGent Vrouwenstaking die dag een actie aan onze universiteit, met steun van ACOD UGent.

Daarnaast wordt die avond ook een Betoging voor vrouwen*rechten gehouden.

In dit artikel vind je de gegevens van deze beide acties.

We roepen alle UGent-ers warm op om samen met ons deze acties te komen ondersteunen!

Koopkrachtverlies voor het UGent-personeel onder het mom van de toekenning van maaltijdcheques

Submitted by ACOD UGent on do, 01/26/2023 - 15:39

Op donderdag 19 januari 2023 werd op het personeelsonderhandelingscomité (POC) van UGent onderhandeld over een sociale correctie op de hogere maaltijdprijzen die het bestuur wil doorvoeren voor de UGent-personeelsleden.

ACOD heeft een niet akkoord gegeven op het voorliggende voorstel omdat dit voorstel voor ons een aantal zware negatieven gevolgen heeft zowel voor de vele collega's die momenteel gebruik maken van de UGent-maaltijden als voor de collega's binnen de Maaltijdvoorzieningen zelf: de prijzen in de resto’s zullen voor personeel nóg meer stijgen dan de 50% die al is aangekondigd, en de compensatie in maaltijdcheques is maar een fractie van het verlies. In de praktijk betekent dit voorstel een verdere afbouw van de maaltijdvoorzieningen, met negatieve gevolgen voor de collega’s die hier tewerkgesteld zijn.
Lees meer hierover in dit artikel.

Aanpassing ledenbijdragen vanaf januari 2023

Submitted by ACOD UGent on wo, 01/04/2023 - 13:42

De algemene forse prijsstijgingen van de voorbije periode laten zich overal voelen. Ook ACOD ziet zich genoodzaakt om haar ledenbijdragen aan te passen om zo de toegenomen kosten op te vangen en onze nationale en lokale vakbondswerking te vrijwaren. De nieuwe ledenbijdragen die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2023 kan je terugvinden via deze link.

Ondertussen proberen onze nationale onderhandelaars om bij de federale eerste minister te bekomen dat de jaarlijkse syndicale premie - een door de werkgever toegekende compensatie voor de syndicale ledenbijdrage - eindelijk ook fors zou worden opgetrokken. Deze jaarlijkse syndicale premie - die voor het onderwijs en bij de overheid wordt vastgelegd in de wetgeving - zit immers al jarenlang geblokkeerd op 90 euro (voor een voltijds jaar lidmaatschap), terwijl deze bij andere werkgevers kan oplopen tot 145 euro. Voorlopig is het nog niet duidelijk of de overheid zal ingaan op deze eis. Wanneer het bedrag van de syndicale premie wordt opgetrokken brengen we onze leden zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Tot slot werd sinds de actie van 9 november 2022 de stakingsvergoeding voor een volledige dag loonverlies wegens stakingsdeelname opgetrokken van 30 euro naar 40 euro, om zo ook de toenemende impact van het inkomensverlies van onze leden die deelnemen aan een staking te beperken.

Neem samen met ACOD deel aan de nationale betoging op vrijdag 16 december 2022

Submitted by ACOD UGent on di, 12/13/2022 - 08:14

Op vrijdag 16 december 2022 gaan de drie vakbonden ABVV, ACLVB en ACV de straat op om een aantal heel actuele en prangende eisen onder de aandacht te brengen, o.a. de vraag naar een bevriezing van de energieprijzen, en het absolute behoud van de automatische loonindexering.

Ook ACOD neemt deel aan deze nationale actie voor de bescherming van onze koopkracht. Wij roepen iedereen op om samen met ons mee te stappen in deze betoging en zo onze stem te laten horen!

Lees meer over deze actie in dit artikel.