Een eerste overwinning voor de campagne voor het schoonmaakpersoneel aan UGent

Submitted by ACOD UGent on vr, 05/21/2021 - 13:57

De voorbije maanden voerden we als vakbond onder meer actie rond betere arbeidsvoorwaarden voor het schoonmaakpersoneel aan de UGent. Samen met de collega’s van de Vrouwenstaking UGent voerden we een campagne waarin we vroegen naar een insourcing van het schoonmaakpersoneel: zo zouden ook zij kunnen genieten van de arbeidsvoorwaarden die aan de UGent een stuk beter zijn dan in de schoonmaaksector. Onder druk van deze campagne besliste de Raad van Bestuur in september 2020 om weliswaar niet te insourcen, maar wel betere arbeidsvoorwaarden te bepleiten in de nieuwe aanbesteding.

Deze ochtend heeft het Bestuurscollege van de UGent beslist tot toekenning van dit nieuwe aanbestedingscontract. Lees meer hierover in dit artikel.

Statement in solidariteit met het Palestijnse volk

Submitted by ACOD UGent on do, 05/20/2021 - 10:55

We kregen als vakbond de vraag om een statement mee te ondertekenen in solidariteit met het Palestijnse volk. Wij denken inderdaad dat het nuttig is dat er rond dit thema een standpunt komt vanuit de UGent-gemeenschap, en waren dan ook bereid dit statement te ondertekenen.

Wij volgen de stelling dat een “neutraliteit” in dit conflict helaas betekent dat de fundamenteel ongelijke krachtsverhoudingen tussen de Israëlische staat en het Palestijnse volk in stand wordt gehouden: er is een wezenlijk verschil tussen het geweld van de bezetter, en het verzet van de onderdrukte. Dit statement mag echter in geen geval gelezen worden als enige vorm van steun voor Hamas.

Als vakbond zijn wij duidelijk: Hamas is een reactionaire organisatie, die een verschrikkelijke track record heeft op het gebied van mensenrechten, de positie van de vrouw of LGTBQI in Palestina, en van geweld tegenover vakbonden en de georganiseerde arbeidersbeweging. Wij denken niet dat deze organisatie een duurzame toekomst biedt voor het Palestijnse volk.
Tegelijk hebben we veel begrip voor de woede en onmacht van de Palestijnse bevolking, die zich verzet tegen een gewelddadige bezetting door de Israëlische staat.

We gaan in grote lijnen akkoord met het statement dat we ondertekenden, maar stellen toch een aantal kanttekeningen bij de oproep naar een boycot.
We moeten hierbij zeer goed opletten dat zo’n boycot ook de Israëlische bevolking niet verder in de handen drijft van haar rechtse regering. Die bevolking kan en moet immers een cruciale rol spelen in het beëindigen van het conflict.

Als vakbond roepen wij dan ook op tot actieve solidariteit tussen de arbeidersbeweging in Israël en in Palestina om dit conflict te stoppen. De vakbondsbeweging in Israël zou standpunt moeten innemen tegen de bezettingspolitiek van de Israëlische staat, en tegen de voortdurende militaire agressie. Ze moet dit koppelen aan een sociaal plan voor de Israëlische bevolking, gebaseerd op vrede en sociale rechtvaardigheid, en daarmee de strijd aanbinden tegen de rechtse Israëlische regering.
Indien ze dat doet, kan ze de hand reiken aan de Palestijnse arbeidersbeweging om samen een duurzame en sociale vrede te bewerkstelligen.

De tekst van het ondertekende statement kunnen jullie terugvinden in dit artikel.

Programma ACOD voor rectorverkiezingen 2021: antwoord van de kandidaten - Thema: Financiering, maatschappelijke rol, strijd tegen discriminatie, duurzaam beleid

Submitted by ACOD UGent on ma, 05/03/2021 - 11:27

In dit artikel gaan we dieper in op het laatste deel van het ACOD-programma voor de rectorverkiezingen: over de financiering van het hoger onderwijs, de maatschappelijke rol van de universiteit, de strijd tegen alle vormen van discriminatie, en de uitbouw van een duurzaam beleid.

Ook deze voorstellen van ACOD legden we voor voor aan het kandidatenduo Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe. In dit artikel citeren we uit hun antwoord.

Wil je hun hele reactie nalezen, kan dat via deze link.

De voorgaande artikels met reeds besproken thema's kan je hier terugvinden: structuur en organisatie, toekomst personeelsbeleid deel 1 en deel 2, en welzijn op het werk.

Programma ACOD voor rectorverkiezingen 2021: antwoord van de kandidaten - Thema: Welzijn op het werk

Submitted by ACOD UGent on vr, 04/30/2021 - 10:40

We zijn intussen aangekomen aan het voorlaatste hoofdstuk van het ACOD-programma voor de rectorverkiezingen: het stuk over welzijn op het werk.

Ook ditmaal legden we de voorstellen van ACOD voor aan het kandidatenduo Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe. In dit artikel citeren we uit dit antwoord.

Wil je hun hele reactie nalezen, kan dat via deze link.

De voorgaande artikels met reeds besproken thema's kan je hier terugvinden: structuur en organisatie, toekomst personeelsbeleid deel 1 en deel 2.

Programma ACOD voor rectorverkiezingen 2021: antwoord van de kandidaten - Thema: De toekomst van het personeelsbeleid aan de UGent: statutarisering, insourcing, en telewerkvergoeding

Submitted by ACOD UGent on wo, 04/28/2021 - 12:26

Ondertussen zijn we toe aan het derde deel uit onze reeks naar aanleiding van de rectorverkiezingen. (Via deze links kan je deel 1 en deel 2 nog eens nalezen.)

Dit keer behandelen we de drie laatste puntjes uit het hoofdstuk personeelsbeleid, met drie actuele dossiers: de statutarisering, insourcing en de discussie rond een telewerkvergoeding.

Reactie van rector en vicerector op de vragen van de vakorganisaties nav de besparingsdiscussie aan UGent

Submitted by ACOD UGent on di, 04/27/2021 - 09:38

Op maandag 29 maart stuurden de vakorganisaties gezamenlijk een bericht naar alle UGent-personeelsleden: Besparingen aan de UGent: realiteit of fictie? - Savings at Ghent University: fact or fiction?

De tekst van deze mail kan je terugvinden via deze link.

Naar aanleiding van het personeelsonderhandelingscomité van donderdag 22 april herhaalden de vakorganisaties de vragen die wij in deze mail hadden gesteld. Rector en vicerector bezorgden ons hun antwoorden, die je integraal kan terugvinden in dit artikel.

We onthouden hieruit vooral dat personeelsbesparingen op dit moment niet aan de orde zijn. Wat betreft het aangekondigde kerntakendebat: vanzelfsprekend zal ACOD dit van zeer nabij opvolgen.

Er zijn zeker verbeteringen mogelijk aan de organisatie van UGent (zie onder meer ons programma voor de rectorverkiezingen 2021).
Dat bepaalde taken of opdrachten die minder zinvol blijken niet meer zouden worden opgenomen, kan de nodige tijd en mogelijkheden vrijmaken om de bestaande hoge werkdruk op vele plaatsen te verlichten, en in te zetten op andere nieuwe zinvolle taken of verdere verbeteringen aan bestaande opdrachten.

ACOD zal echter in geen geval toelaten dat een dergelijk debat zou leiden tot een uitbesteding van structurele taken, of een uitholling van de arbeidsvoorwaarden van diegenen die deze taken uitvoeren aan UGent.

Neem ook deel aan het grootschalig onderzoek over werkbaar werk en arbeidsbeleving in het Vlaamse onderwijs

Submitted by ACOD UGent on di, 04/27/2021 - 08:37

De KU Leuven, Vrije Universiteit Brussel en Odisee Hogeschool slaan de handen in elkaar en voeren een grootschalig onderzoek uit over werkbaar werk en arbeidsbeleving in het Vlaamse onderwijs, in samenwerking met het ACOD Onderwijs. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in hoe u uw job ervaart, wat er goed loopt en wat er nog verbeterd kan worden. Deze bevindingen zullen dan samengebracht worden, zodat er gerichte voorstellen kunnen worden geformuleerd aan beleidsmakers.

De integrale tekst van de oproep, samen met de link naar de online bevraging, kan u terugvinden in dit artikel.

ACOD UGent nodigt al haar leden uit om mee deze bevraging in te vullen en zo aan te geven naar het beleid wat er goed gaat en wat er beter kan!

Aarzel ook niet om deze bevraging verder te verspreiden onder uw collega's! Om dit onderzoek te laten slagen is een groot aantal deelnemers nodig.

ACOD herhaalt haar standpunt rond de invoering van een telewerkvergoeding aan UGent

Submitted by ACOD UGent on vr, 04/23/2021 - 10:43

Recent laaide binnen bestuurskringen de discussie rond een telewerkvergoeding en de vergoeding van kosten voor telewerk opnieuw op. We kregen ook weer heel wat vragen over ons standpunt, dat we hierbij graag nog eens herhalen.

Voor ons is het duidelijk: de kosten die mensen maken om hun werk te doen moeten vergoed worden door de UGent. Dit gaat zowel om onkosten voor bureaumateriaal, een headset om op een professionele manier les te kunnen geven, een apart toetsenbord of scherm om ook thuis ergonomisch te kunnen werken,... De terugbetaling van die kosten is aan de UGent vaak een probleem, en is administratief te zwaar. Er moet meer duidelijkheid komen over welke kosten vlot kunnen terugbetaald worden, en welke kosten deel zullen uitmaken van een forfaitaire telewerkvergoeding.

Daarnaast mogen we de collega’s niet vergeten die omwille van de inhoud van hun functie niet kunnen telewerken. We vragen ook voor hen een tegemoetkoming, bijvoorbeeld in de vorm van extra verlofdagen. Zo krijgen ook zij de kans om de combinatie werk en privéleven makkelijker te maken.

Tenslotte is er recent een debat ontstaan over het toekennen van een éénmalige vergoeding voor de afgelopen Corona-periode. Wij menen dat deze er inderdaad moet komen. Enerzijds moet deze vergoeding de extra kosten dekken die personeelsleden tijdens de periode van verplicht telewerk gemaakt hebben, anderzijds willen we dat er ook een tegemoetkoming komt voor diegenen die tijdens de coronaperiode toch op post moesten blijven in de gebouwen van de UGent.

We vragen dus:

  • Een voldoende hoge forfaitaire telewerkvergoeding voor iedereen die telewerkt
  • Het vlotter en effectiever terugbetalen van kosten voor bureaumateriaal dat gebruikt wordt voor het telewerk
  • Een vlottere procedure voor terugbetaling en minder administratieve overlast
  • Een compensatie voor die collega's die niet minstens twee dagen per week kunnen of mogen telewerken (bvb. een extra halve dag verlof per maand, zoals aan de VUB)
  • Een eenmalige tegemoetkoming voor alle personeelsleden voor de voorbije periode: zowel voor telewerkers als voor diegenen die on campus moesten blijven werken

Programma ACOD voor rectorverkiezingen 2021: antwoord van de kandidaten - Thema: Structuur en organisatie van de Universiteit Gent

Submitted by ACOD UGent on wo, 04/21/2021 - 11:14

Een goede week geleden publiceerden we vanuit ACOD ons eigen programma naar aanleiding van de rectorverkiezingen. We lieten daarbij weten dat we de komende weken de verschillende onderdelen van dat programma één voor één zouden publiceren, om het debat te stimuleren.

We maakten ons programma intussen ook over aan het enige kandidatenduo: rector Rik Van de Walle en vicerector Mieke Van Herreweghe. Zij stuurden ons intussen ook een reactie toe, die je integraal kan terugvinden in bijlage bij dit artikel.

Verder gaan we in dit artikel wat dieper in op de reactie van de kandidaten op een eerste thema uit het programma: Structuur en organisatie van de Universiteit Gent.