Beleidsplannen praktijkassistenten

Submitted by ACOD UGent on di, 03/03/2015 - 12:22

De ACOD strijdt tegen elke vorm van precaire statuten aan de universiteit.

ACOD UGent neemt al jaren het voortouw in de onderhandelingen voor een beter statuut voor de praktijkassistenten. We hebben hier ook over gecommuniceerd naar de praktijkassistenten in meerdere personeelsvergaderingen.

Het statuut van vast benoemd onderwijsbegeleider werd aan de UGent ingevoerd op 1 oktober 2014 met akkoord van de drie representatieve vakorganisaties. Dit statuut biedt een oplossing voor de positie van praktijkassistent. ACOD pleit voor het maximaal gebruik van dit statuut van vast benoemd onderwijsbegeleider.

Sinds januari worden onderhandelingen gevoerd over de concrete toepassing van dit statuut binnen de verschillende faculteiten.
Door middel van overgangsmaatregelen moet deze omslag op een sociale manier worden doorgevoerd.

In het personeelsonderhandelingscomité (POC) van 25 februari is reeds afgesproken om overgangsmaatregelen in te voeren tot 2018. In dat POC heeft ACOD duidelijk gemaakt dat de huidige voorstellen niet volstaan, en werd op vraag van ACOD al bedongen dat de faculteiten in hun beleidsplan voor 2016 meer posities van vast benoemd onderwijsbegeleider moeten voorzien.

ACOD wil verder blijven onderhandelen om ook in dit dossier de beste resultaten te behalen in het belang van alle werknemers van de UGent.

Personeelsvergadering praktijkassistenten FLW en FWE op maandag 2 maart 2015

Submitted by ACOD UGent on ma, 03/02/2015 - 10:56

Het universiteitsbestuur gaf op het personeelsonderhandelingscomité van woensdag 25 februari 2015 verdere toelichting over de huidige stand van zaken van de facultaire beleidsplannen voor de praktijkassistenten. De onderhandelingen over de facultaire beleidsplannen voor de praktijkassistenten zullen plaatsvinden op dinsdag 3 maart 2015.

Omdat in het bijzonder de plannen van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte en de Faculteit Wetenschappen sterk werden bijgestuurd in vergelijking met het oorspronkelijke voorstel, organiseert ACOD een bijzondere personeelsvergadering voor de praktijkassistenten van deze twee faculteiten waar de nieuwe voorstellen zullen worden toegelicht.

Heb jij je ecocheques al ontvangen?

Submitted by ACOD UGent on ma, 02/16/2015 - 09:25

Met uitzondering van wie tot het integratiekader behoort, hebben alle personeelsleden die aan de UGent hebben gewerkt in de periode oktober 2013 - september 2014, normaal in de loop van januari per post op hun thuisadres ecocheques ontvangen. Wie een buitenlands adres heeft, ontvangt de cheques niet per post maar kan deze afhalen bij de directie Financiën op het Rectoraat na voorafgaandelijke afspraak via secretariaat.dfin@UGent.be

Aankondiging seminarie Centrum voor Turkse Studies op 19 februari 2015: Stan de Spiegelaere over Vakbonden in Turkije

Submitted by ACOD UGent on ma, 02/16/2015 - 09:23

Wat: Maandelijks seminarie georganiseerd door het Centrum voor Turkse Studies, Universiteit Gent

Wanneer en waar: Donderdag 19 februari 2015, 19h00, UFO-gebouw Universiteit Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 35, Gent, Vakgroep Geschiedenis, 1ste verdieping (Henri Pirenne Zaal)

Spreker: Stan De Spiegelaere: Vakbonden in Turkije: sterke groei, onder hevige druk

Stand van zaken in het dossier van de praktijkassistenten

Submitted by ACOD UGent on di, 12/02/2014 - 13:21

Naar aanleiding van de nieuwe reglementering voor praktijkassistenten en onderwijsbegeleiders werd aan de faculteiten gevraagd om tegen uiterlijk 15 december 2014 een beleidsplan in te dienen, waarin zij aangeven hoe zij de nieuwe regelgeving zullen toepassen binnen de faculteit. Concreet betekent dit dat zij dienen te verduidelijken in welke omstandigheden een bepaalde positie binnen de faculteit met het tijdelijke statuut van praktijkassistent zal worden ingevuld, en wanneer dit zal gebeuren met het vaste statuut van onderwijsbegeleider.

Hoe vraag ik de stakersvergoeding aan?

Submitted by ACOD UGent on di, 12/02/2014 - 10:24

Indien je hebt deelgenomen aan de nationale betoging van 6 november 2014 en de UGent heeft jou hiervoor een dag loon afgehouden omdat je deze dag hebt gestaakt, dan kan je, als lid van ACOD, een stakersvergoeding krijgen van onze vakbond. Wanneer de UGent loon heeft ingehouden voor een stakingsdag, dan staat dit expliciet vermeld op jouw loonbrief voor die maand.

De stakersvergoeding bedraagt 30 EUR. Dit vormt een gedeeltelijke compensatie voor het loonverlies.

Om deze stakersvergoeding te ontvangen, dien je de digitale versie van je loonbrief (terug te vinden in Apollo) door te mailen naar ACOD@UGent.be met vermelding van je rijksregisternummer en je bankrekeningnummer. De stakersvergoeding wordt dan zo spoedig mogelijk op je rekening gestort.

Ook voor de stakingen op 1 en 15 december 2014 geldt dezelfde regeling. Hiervoor dien je dan eind deze maand jouw loonbrief voor de maand december te bezorgen, samen met je rijksregisternummer en je bankrekeningnummer.

Indien je verdere vragen hebt hierover, mag je ons steeds contacteren via ACOD@UGent.be

Regionale staking op maandag 1 december 2014

Submitted by ACOD UGent on do, 11/27/2014 - 18:57

Op maandag 1 december 2014 zal in Oost- en West-Vlaanderen een regionale staking doorgaan. Op maandag 15 december volgt een nationale staking. Ook de vakbonden aan de Universiteit Gent (ACOD, ACV en VSOA) roepen die dag op om het werk neer te leggen, als protest tegen de geplande besparingsmaatregelen van de regering.

Op beide actiedagen zal vanaf 7u30 aan het rectoraat van de Universiteit Gent een stakingspost worden opgesteld waaraan de verschillende vakbonden zullen deelnemen. We nodigen alle stakende personeelsleden uit om ons te vervoegen. Er zal een tent voorzien worden waarin warme dranken en ontbijt zullen aangeboden worden. Ook personeelsleden die toch aan het werk gaan, maar hun solidariteit wensen te tonen met hun stakende collega’s zijn van harte welkom. Tenslotte komen wij met onze staking die dag ook op voor uw lonen, pensioenen, openbare diensten, en voor een betere publieke financiering van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Staken is een individueel recht, en elk personeelslid heeft het recht deel te nemen aan de staking. Uiteraard mag je altijd je collega’s of diensthoofd op de hoogte brengen van je afwezigheid, maar je bent wettelijk niet verplicht om te melden dat je staakt.

Voor meer informatie kan je ons altijd contacteren via ACOD@UGent.be

Voor een actuele stand van zaken tijdens de acties kan je ook terecht op twitter: @ACOD_UGent