links-progressief@ugent: 'Met grossieren in groteske gedachten zetten we geen stap vooruit' (Hind Fraihi)

Submitted by ACOD UGent on wo, 01/18/2017 - 15:23

Op vrijdag 27 januari 2017 geeft Hind Fraihi een lezing met de titel “Met grossieren in groteske gedachten zetten we geen stap vooruit”.

Het evenement vindt plaats in het Geuzenhuis (Kantienberg 9 – 9000 Gent). De lezing start om 12u30 – einde rond 14u00.

De toegang is gratis. Iedereen die zich aangesproken voelt is welkom. Om organisatorische redenen vragen we wel om je komst te melden via progressief_links@outlook.com

Deze activiteit wordt georganiseerd door "links-progressief @ ugent" i.s.m. Samenleving en Politiek (Sampol).

Aanpak grensoverschrijdend gedrag aan UGent: vaststellingen van de externe commissie

Submitted by ACOD UGent on vr, 12/23/2016 - 14:06

De voorbije dagen kwam de UGent herhaaldelijk in de media met de discussie over de adviezen die de "Externe commissie grensoverschrijdend gedrag" had uitgebracht. Deze commissie werd vlak voor de zomer opgericht om adviezen te formuleren over op welke manier de UGent zou kunnen omgaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag aan de UGent, nadat een aantal incidenten hierover in de media waren gekomen. We hebben toen reeds een bericht verspreid waarin we onze visie op deze materie hebben toegelicht. Ook in onze editie van "ACOD Informeert" van september 2016 gingen we hier dieper op in. De visie die we toen naar voren brachten was dat "de vernoemde problemen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk slechts de ergste manifestatie zijn van een veel breder probleem: een context van een sterk hiërarchische structuur waarbij bepaalde leidinggevenden een te grote macht hebben over het hele verdere verloop van de carrière van bepaalde van hun medewerkers, soms zelfs tot buiten de UGent."

We deden daarom een aantal suggesties om in te zetten "op een vergaande mentaliteitswijziging nodig over de manier van leidinggeven aan de UGent," iets waarover we als vakbond al verschillende voorstellen hebben gelanceerd in de overlegorganen waarin we betrokken zijn. Want hoewel slechts een minderheid van leidinggevenden en personeelsleden van de UGent zich bezondigen aan grensoverschrijdend gedrag, laat staan seksueel grensoverschrijdend gedrag, heerst er aan onze instelling nog steeds een cultuur waarin deze problematiek te moeilijk bespreekbaar is. Bovendien hebben personeelsleden die geconfronteerd worden met dergelijk gedrag soms het gevoel dat ze nergens in vertrouwen met hun verhaal terechtkunnen, zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor hun verdere carrière aan de UGent of daarbuiten.

Een aantal van de vaststellingen die de commissie deed zijn interessant genoeg om verder op te volgen. Uiteraard zijn de meeste van die vaststellingen niet nieuw. We verwijzen hier naar de conclusie dat welzijn en respect op de werkvloer een essentieel onderdeel moet vormen van het HR-beleid, en centraal moet worden in de visie op "leiderschap" die aan de UGent heerst.
ACOD pleit al langere tijd voor er een goede opleiding voor leidinggevenden waarin deze elementen cruciaal staan. Dit sluit hier naadloos bij aan. Dit idee werd al verschillende keren opgepikt in het Globaal Preventieplan (GPP) en de Jaaractieplannen (JAP) rond welzijn aan de UGent. Helaas bleven deze onderdelen tot nu toe dode letter, omwille van onvoldoende investering in personeel om dit in de praktijk te brengen. We hopen dat het verslag van de commissie dan ook zal aangegrepen worden om hier eindelijk werk van te maken.

ACOD wil opnieuw het belang van de positie van de vertrouwenspersonen benadrukken. Een vertrouwenspersoon heeft de expertise om dergelijke problemen vroegtijdig te detecteren, in de hoop dat erger kan vermeden worden. Bovendien zorgt het statuut van de vertrouwenspersoon ervoor dat personeelsleden in alle discretie contact kunnen opnemen, zonder dat ze bang moeten zijn dat leidinggevenden of het bestuur op de hoogte worden gebracht. Deze discretie en dat vertrouwen zijn van fundamenteel belang. Daarnaast herhalen we dat personeelsleden die liever met iemand van ACOD over dergelijke problemen spreken, altijd welkom zijn. Je kan met ons contact opnemen via ACOD@UGent.be, of via één van onze afgevaardigden (zie het overzicht rechts van dit artikel). Wij kunnen je dan advies geven over eventuele verdere stappen. Belangrijk is echter dat ACOD nooit verdere stappen zal ondernemen indien je dat niet zelf wenst: je kan dus ook altijd bij ons terecht voor een vrijblijvend vertrouwelijk gesprek.

Dinsdag 17 januari 2017: ACOD personeelsvergadering over het loopbaanmodel voor ZAP en OP3

Submitted by ACOD UGent on do, 12/15/2016 - 12:52

Aansluitend bij de inhoud van de recentste editie van ACOD informeert, organiseert onze vakbond ook een personeelsvergadering over het onderwerp "Welk loopbaanmodel voor ZAP en OP3?"

Deze personeelsvergadering gaat door op dinsdag 17 januari 2017 om 12u (tot 14u) in Auditorium I van de Plateau (Campus Boekentoren, Plateaustraat 22, 9000 Gent).

Deze personeelsvergadering is toegankelijk voor iedereen die werkzaam is aan de UGent, ongeacht of je lid bent van een vakbond of niet.

De rol en verwezenlijkingen van het sociaal overleg aan UGent onder de mat geveegd?

Submitted by ACOD UGent on vr, 12/02/2016 - 15:28

Op 25 november 2016 verscheen dit artikel online op de website van Jobat.

In dit artikel is de UGent (terecht) zeer fier op het nieuwe implacement-beleid dat voor ATP is ingevoerd. Ook op andere plaatsen worden lovende woorden gesproken over dit beleid.

Maar dat deze hele nieuwe regeling er voornamelijk op initiatief van de vakbonden kwam (en zeker ook in een constructief en sociaal overleg met de beheerders en personeelsdirecteur), dat is dan weer niet de moeite om te vermelden.

Dit past in een ruimer verspreide teneur waarbij vakbonden nu eenmaal altijd als conservatief en lastig worden voorgesteld, zodat de druk op ons sociaal model van onderhandelen kan worden opgevoerd. Bepaalde krachten vinden het nodig voortdurend te schieten op alles wat de vakbonden doen. De realiteit, die helemaal anders is, wordt daarbij handig vergeten. Aan de UGent loopt het overleg immers al jaren bijzonder constructief.

Er zijn een aantal akkoorden gesloten die realistische oplossingen bevatten voor zeer moeilijke problemen. De karikatuur die steevast gemaakt wordt van het sociaal overleg, op basis van insinuaties, halve waarheden en hele leugens, heeft enkel tot doel om ons model te ondermijnen. Het is tekenend dat daarbij lustig op de vakbonden geschoten wordt door mensen die zelf geen inhoudelijke dialoog hierover willen aangaan met de vakbonden. Zo'n dialoog zou immers snel duidelijk maken dat de onderhandelaars van het universiteitsbestuur, die wel alle aspecten bekeken hebben, allerminst lichtzinnig te werk zijn gegaan.

links-progressief@ugent: 'Naar een eerlijke economie' (Meryame Kitir)

Submitted by ACOD UGent on ma, 11/14/2016 - 15:38

Op vrijdag 25 november geeft Meryame Kitir een lezing met de titel “Naar een eerlijke economie”.

Het evenement vindt plaats in het Geuzenhuis (Kantienberg 9 – 9000 Gent). De lezing start om 12u30 – einde rond 14u00.

De toegang is gratis. Iedereen die zich aangesproken voelt is welkom. Om organisatorische redenen vragen we wel om je komst te melden via progressief_links@outlook.com

Deze activiteit wordt georganiseerd door "links-progressief @ ugent" i.s.m. Samenleving en Politiek (Sampol).

DPO is op maandag 24 oktober 2016 van start gegaan met de omzetting naar onbepaalde duur voor ATP

Submitted by ACOD UGent on do, 10/27/2016 - 14:54

In de periode van 24 oktober tot 1 december 2016 zal DPO de betrokken personeelsleden uitnodigen om een nieuw contract te gaan ondertekenen. Hiermee wordt de omzetting naar onbepaalde duur een feit. Ongeacht de eigenlijke datum waarop men het contract ondertekent, zullen al deze omzettingen naar onbepaalde duur ingaan op 1 november 2016.

Het modelcontract dat door de UGent wordt gebruikt bij deze omzetting naar onbepaalde duur is terug te vinden op onze website via deze link.

De persoonsgebonden contractgegevens (functieklasse, salarisschaal, ...) worden individueel per mail toegestuurd aan de betrokkenen vooraleer men het contract dient te gaan ondertekenen.

Heb je vragen over het contract dat UGent je aanbiedt voor deze omzetting, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren via ACOD@UGent.be

links-progressief@ugent: 'Valkuilen van de progressieve frontvorming' (Jos Geysels)

Submitted by ACOD UGent on do, 10/13/2016 - 16:31

Op vrijdag 28 oktober geeft Jos Geysels een lezing met de titel “Valkuilen van de progressieve frontvorming”.

Het evenement vindt plaats in het Geuzenhuis (Kantienberg 9 – 9000 Gent). Ontvangst vanaf 12u00 – start om 12u30 – einde rond 14u00.

De toegang is gratis. Iedereen die zich aangesproken voelt is welkom. Om organisatorische redenen vragen we wel om je komst te melden via progressief_links@outlook.com

Deze activiteit wordt georganiseerd door "links-progressief @ ugent" i.s.m. Samenleving en Politiek (Sampol).

Standaard modelcontracten voor de omzetting naar onbepaalde duur voor ATP

Submitted by ACOD UGent on do, 10/06/2016 - 14:20

Op vrijdag 7 oktober 2016 heeft de Raad van Bestuur van de UGent het pensioenreglement van het nieuw aanvullend pensioen voor contractuele ATP-leden goedgekeurd. Dit nieuw aanvullend pensioenplan zal ingaan op 1 januari 2017. Hiermee werden meteen de laatste stappen gezet om de omzetting naar contracten van onbepaalde duur van start te laten gaan.

Zoals reeds eerder beslist is het ATP-beleid grondig gewijzigd. Een volledig overzicht van deze wijzigingen kan je nalezen in onze recentste nieuwsbrief.

Dit nieuwe ATP-beleid is het resultaat van lange onderhandelingen tussen het bestuur en de vakorganisaties. Wij wensen de vertegenwoordigers van het bestuur die bijgedragen hebben tot dit resultaat te bedanken: de beide beheerders, de directeur DPO en de medewerkers van DPO die meegewerkt hebben aan het herschrijven van de reglementen.

ACOD organiseert extra personeelsvergaderingen om verdere toelichting te geven over de omzetting naar onbepaalde duur voor ATP. Deze personeelsvergaderingen zullen doorgaan:

  • op vrijdag 14 oktober om 12u in Auditorium P8, gebouw P8, Campus UZ, De Pintelaan 185, 9000 Gent
  • op maandag 17 oktober om 15u in Auditorium Soete -2.1, Technicum Blok 2, verdieping -2, Sint-Pietersnieuwstraat 41, 9000 Gent

In bijlage bij dit artikel kan je het modelcontract terugvinden dat door de UGent zal worden gebruikt bij de omzetting naar onbepaalde duur.