Actie tegen besparingen in het Hoger Onderwijs: vrijdag 18 maart 2016

Submitted by ACOD UGent on do, 03/10/2016 - 16:23

Op vrijdag 18 maart 2016 voeren de vakbonden in het Hoger Onderwijs in gemeenschappelijk vakbondsfront nogmaals actie tegen de besparingen in het hoger onderwijs. De actie gaat door vanaf 9u30 op het Martelarenplein in Brussel.

Praktisch: we vertrekken gezamenlijk met de UGent-delegatie en de delegaties uit de Gentse hogescholen met de trein vanuit het station Gent-Sint-Pieters, de afspraak daar is om 8u15, maar je kan uiteraard ook zelf naar Brussel gaan, en ons rechtstreeks op het Martelarenplein treffen. Op 18 maart 2016 is de UGent gesloten (Dies Natalis), dus je moet geen verlof voorzien om aan de actie deel te nemen. ACOD betaalt voor haar leden het treinticket, bezorg ons achteraf je treinticket en je rekeningnummer, en wij betalen je terug.

links-progressief@ugent: 'Werkorganisatie en welzijn binnen de academische muren' (dr. Katia Levecque)

Submitted by ACOD UGent on wo, 02/10/2016 - 14:40

De laatste tijd is er al veel gesproken over de werksituatie van onderzoekers aan de Vlaamse universiteiten (welzijn, loopbaanperspectieven, publicatiedruk, ...). Recent zijn de resultaten van een wetenschappelijk onderzoek over dit thema eindelijk beschikbaar geworden. Deze gegevens zullen worden toegelicht door dr. Katia Levecque, manager van ECOOM UGent, een expertisecentrum van de Vlaamse overheid dat focust op de loopbanen van onderzoekers.

De lezing gaat door op vrijdagmiddag 26 februari 2016 van 12u30 tot 14u in het Geuzenhuis, Kantienberg 9 in Gent. De toegang is gratis. Iedereen die zich aangesproken voelt is welkom. Om organisatorische redenen vragen we wel om je komst te melden via progressief_links@outlook.com

Deze activiteit wordt georganiseerd door "links-progressief@ugent" i.s.m. Samenleving en Politiek (Sampol).

Facebookgroep “Je rechten en loopbaan als onderzoeker”

Submitted by ACOD UGent on ma, 01/11/2016 - 11:04

Onderzoeker zijn in Vlaanderen is niet evident: er bestaan talloze verschillende statuten en posities, waardoor veel onderzoekers moeite hebben om te weten te komen wat hun rechten zijn, en welke loopbaanperspectieven ze hebben. Onderzoekers zijn vaak gepassioneerd door het werk dat ze doen, maar worden tegelijkertijd vaak geconfronteerd met problemen zoals stijgende werkdruk en publicatiedruk, gebrek aan carrièreperspectieven,… De facebookgroep “Je rechten en loopbaan als onderzoeker” wil een forum bieden aan onderzoekers om over deze thema’s van gedachten te wisselen. Is er een petitie rond de verbetering van het statuut van onderzoekers? Is er in de pers een artikel verschenen over de werkcondities van onderzoekers? Is er een onderzoek verschenen naar loopbaanperspectieven voor onderzoekers? Heb je een vraag rond je statuut, en weet je niet waar je ermee terecht kan? Voor al deze zaken kan je terecht in de facebookgroep.

De groep is een initiatief van ACOD Onderwijs, maar staat bewust open voor onderzoekers uit heel Vlaanderen, ongeacht hun achtergrond, de instelling waaraan ze verbonden zijn, hun statuut, politieke of syndicale overtuiging; dus ook voor niet-vakbondsleden. De bedoeling is het debat rond de positie van onderzoekers in onze maatschappij zo breed mogelijk te voeren. Word dus zeker lid van deze groep, en nodig al je collega’s en vrienden die mogelijks interesse kunnen hebben uit. De groep vind je op: https://www.facebook.com/groups/rechtenonderzoekers/ , of onder de naam “Je rechten en loopbaan als onderzoeker” via het zoekvenster van facebook.

ACOD start campagne rond rechten van doctoraatsbursalen

Submitted by ACOD UGent on ma, 01/11/2016 - 11:01

Bij de start van het nieuwe jaar lanceert ACOD een campagne rond de positie en rechten van bursalen. De doelstelling is om op termijn te komen tot een decretaal vastgelegde rechtspositie: een wettelijk statuut voor bursalen, waarin de rechten en plichten van deze steeds groter wordende groep onderzoekers vastgelegd worden.

UPDATE: ACOD UGent organiseert personeelsvergaderingen over de stand van zaken rond het aanvullend pensioen en de contracten van bepaalde duur

Submitted by ACOD UGent on di, 09/22/2015 - 09:27

Het universiteitsbestuur kondigde in juli aan dat het een doorstart wil voor de onderhandelingen over de problematiek van het pensioen en de contracten van bepaalde duur aan de UGent. Vele onzekerheden blijven echter bestaan en dit terwijl de tijd dringt. Daarom organiseert ACOD UGent nieuwe personeelsvergaderingen over de stand van zaken rond het aanvullend pensioen en de contracten van bepaalde duur.

Hier vind je ook de presentatie die op deze vergaderingen wordt gebracht.

Vakbondsactie bij de academische opening tegen de besparingen in het hoger onderwijs

Submitted by ACOD UGent on di, 09/15/2015 - 16:17

De vakbonden in het hoger onderwijs organiseren, telkens naar aanleiding van de academische openingszittingen, in de 5 universiteitssteden (Gent, Leuven, Brussel, Hasselt en Antwerpen) samen een sensibiliseringsactie om de besparingen in het hoger onderwijs aan te kaarten.