links-progressief@ugent: 'De universiteit in 2030' (prof. dr. Dirk Van Damme)

Submitted by ACOD UGent on do, 03/02/2017 - 09:57

Zoals reeds aangekondigd in onze vorige nieuwsbrief zal prof. dr. Dirk Van Damme op maandag 27 maart 2017 een lezing geven met de titel "De universiteit in 2030".

Het evenement vindt plaats in de Foyer van Kunstencentrum Vooruit (Sint-Pietersnieuwstraat 23 – 9000 Gent). De lezing start om 12u30 – einde rond 14u00.

De toegang is gratis. Iedereen die zich aangesproken voelt is welkom. Om organisatorische redenen wordt wel gevraagd om je komst te melden via progressief_links@outlook.com

Deze activiteit wordt georganiseerd door "links-progressief @ ugent" i.s.m. Samenleving en Politiek (Sampol), het August Vermeylenfonds, en het Masereelfonds.

Belangrijke informatie rond de nieuwe hospitalisatieverzekering aan UGent

Submitted by ACOD UGent on wo, 03/01/2017 - 15:55

Sinds begin dit jaar wordt de hospitalisatieverzekering voor de personeelsleden van de UGent aangeboden door Belfius. In dit artikel vestigen we de aandacht op volgende belangrijke informatie in verband met de overgang naar deze nieuwe hospitalisatieverzekering:

  • Wat te doen indien ik als verzekerde nu nog geen AssurCard heb ontvangen van Belfius?
  • Het vrijwillig kiezen voor een eenpersoonskamer wordt ontmoedigd.
  • Er is een uitzonderlijke mogelijkheid voor facultatief verzekerbare personeelsleden en gezinsleden om onder gunstige voorwaarden alsnog aan te sluiten op voorwaarde dat dit gebeurt voor 31 maart 2017

We raden iedereen aan om dit artikel evenals de UGent-webpagina's waarnaar verwezen wordt aandachtig door te nemen.

Telewerken aan UGent: hoe verloopt de invoering van het recht op telewerken bij jou op de dienst?

Submitted by ACOD UGent on wo, 03/01/2017 - 15:30

Sinds 1 januari 2017 werd het recht op telewerken universiteitsbreed ingevoerd. Dit houdt in dat alle UGent-personeelsleden die dit wensen, en die telewerkbare taken in hun takenpakket hebben, het recht hebben om een gedeelte van hun werk van thuis uit of vanuit een andere locatie kunnen uitvoeren.

Voor vele vakgroepen en diensten is dit nieuwe telewerkkader nog maar twee maanden geleden opgestart en dus nog relatief nieuw. Toch kunnen we reeds hier en daar enkele signalen opvangen, zowel van plaatsen waar alles heel vlot en goed verloopt, als van diensten en groepen waar het wat stroever gaat en bvb leidinggevenden negatief reageren op collega's die aan telewerk wensen te doen.

Graag zouden we de stand van zaken rond de praktische uitrol van het nieuwe telewerkbeleid op de werkvloer in kaart willen brengen. Daarvoor willen we graag beroep doen op jouw input. Lees dan ook zeker dit artikel en laat ons weten hoe de invoering van telewerk bij jou op de dienst verloopt, en wat jouw opmerkingen zijn.

UGent Women's strike op woensdag 8 maart 2017

Submitted by ACOD UGent on ma, 02/27/2017 - 12:54

Op 8 maart vindt de internationale vrouwendag plaats. Dit jaar staat deze dag in het teken van de internationale campagne ‘International Women’s Strike’ waaraan meer dan 30 landen deelnemen, waaronder België. Deze ‘International Women’s Strike’ vindt plaats precies honderd jaar na de grote vrouwenstaking en -demonstratie in Sint-Petersburg. Op 8 maart 1917 kwamen vrouwen er massaal in opstand tegen de verschrikkingen van de oorlog en het voedseltekort. Hun stakingen en demonstraties liepen uit op een algemene werkstaking.

Ook aan de UGent zetten een aantal personeelsleden, onder wie heel wat ACOD-militanten en afgevaardigden, hun schouders mee onder deze internationale campagne, en werd 'UGent Women's Strike' in het leven geroepen. In dit artikel lees je hier meer over.

Verslag van de ZAP-personeelsvergadering die ACOD organiseerde op 17 januari 2017

Submitted by ACOD UGent on ma, 02/20/2017 - 16:19

Op 17 januari organiseerde ACOD een personeelsvergadering specifiek gericht naar het ZAP en het OP3 (de geleding van de professoren binnen het integratiekader dat uit de hogescholen is overgekomen). Het is duidelijk dat er ook bij de proffen veel ongenoegen heerst, vooral over het huidige loopbaanmodel, maar ook over de werkdruk en de verhouding tussen werk en privéleven. In dit artikel lees je het verslag van deze bijeenkomst.

links-progressief@ugent: 'GRAAILAND. Kroniek van de hypocrisie van de elites' (Peter Mertens)

Submitted by ACOD UGent on zo, 02/05/2017 - 15:34

Op vrijdag 24 februari 2017 geeft Peter Mertens een lezing met de titel “GRAAILAND. Kroniek van de hypocrisie van de elites”.

Het evenement vindt plaats in de Foyer van Kunstencentrum Vooruit (Sint-Pietersnieuwstraat 23 – 9000 Gent). De lezing start om 12u30 – einde rond 14u00.

De toegang is gratis. Iedereen die zich aangesproken voelt is welkom. Om organisatorische redenen vragen we wel om je komst te melden via progressief_links@outlook.com

Deze activiteit wordt georganiseerd door "links-progressief @ ugent" i.s.m. Samenleving en Politiek (Sampol), het August Vermeylenfonds, en het Masereelfonds.

links-progressief@ugent: 'Met grossieren in groteske gedachten zetten we geen stap vooruit' (Hind Fraihi)

Submitted by ACOD UGent on wo, 01/18/2017 - 15:23

Op vrijdag 27 januari 2017 geeft Hind Fraihi een lezing met de titel “Met grossieren in groteske gedachten zetten we geen stap vooruit”.

Het evenement vindt plaats in het Geuzenhuis (Kantienberg 9 – 9000 Gent). De lezing start om 12u30 – einde rond 14u00.

De toegang is gratis. Iedereen die zich aangesproken voelt is welkom. Om organisatorische redenen vragen we wel om je komst te melden via progressief_links@outlook.com

Deze activiteit wordt georganiseerd door "links-progressief @ ugent" i.s.m. Samenleving en Politiek (Sampol).

Aanpak grensoverschrijdend gedrag aan UGent: vaststellingen van de externe commissie

Submitted by ACOD UGent on vr, 12/23/2016 - 14:06

De voorbije dagen kwam de UGent herhaaldelijk in de media met de discussie over de adviezen die de "Externe commissie grensoverschrijdend gedrag" had uitgebracht. Deze commissie werd vlak voor de zomer opgericht om adviezen te formuleren over op welke manier de UGent zou kunnen omgaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag aan de UGent, nadat een aantal incidenten hierover in de media waren gekomen. We hebben toen reeds een bericht verspreid waarin we onze visie op deze materie hebben toegelicht. Ook in onze editie van "ACOD Informeert" van september 2016 gingen we hier dieper op in. De visie die we toen naar voren brachten was dat "de vernoemde problemen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk slechts de ergste manifestatie zijn van een veel breder probleem: een context van een sterk hiërarchische structuur waarbij bepaalde leidinggevenden een te grote macht hebben over het hele verdere verloop van de carrière van bepaalde van hun medewerkers, soms zelfs tot buiten de UGent."

We deden daarom een aantal suggesties om in te zetten "op een vergaande mentaliteitswijziging nodig over de manier van leidinggeven aan de UGent," iets waarover we als vakbond al verschillende voorstellen hebben gelanceerd in de overlegorganen waarin we betrokken zijn. Want hoewel slechts een minderheid van leidinggevenden en personeelsleden van de UGent zich bezondigen aan grensoverschrijdend gedrag, laat staan seksueel grensoverschrijdend gedrag, heerst er aan onze instelling nog steeds een cultuur waarin deze problematiek te moeilijk bespreekbaar is. Bovendien hebben personeelsleden die geconfronteerd worden met dergelijk gedrag soms het gevoel dat ze nergens in vertrouwen met hun verhaal terechtkunnen, zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor hun verdere carrière aan de UGent of daarbuiten.

Een aantal van de vaststellingen die de commissie deed zijn interessant genoeg om verder op te volgen. Uiteraard zijn de meeste van die vaststellingen niet nieuw. We verwijzen hier naar de conclusie dat welzijn en respect op de werkvloer een essentieel onderdeel moet vormen van het HR-beleid, en centraal moet worden in de visie op "leiderschap" die aan de UGent heerst.
ACOD pleit al langere tijd voor er een goede opleiding voor leidinggevenden waarin deze elementen cruciaal staan. Dit sluit hier naadloos bij aan. Dit idee werd al verschillende keren opgepikt in het Globaal Preventieplan (GPP) en de Jaaractieplannen (JAP) rond welzijn aan de UGent. Helaas bleven deze onderdelen tot nu toe dode letter, omwille van onvoldoende investering in personeel om dit in de praktijk te brengen. We hopen dat het verslag van de commissie dan ook zal aangegrepen worden om hier eindelijk werk van te maken.

ACOD wil opnieuw het belang van de positie van de vertrouwenspersonen benadrukken. Een vertrouwenspersoon heeft de expertise om dergelijke problemen vroegtijdig te detecteren, in de hoop dat erger kan vermeden worden. Bovendien zorgt het statuut van de vertrouwenspersoon ervoor dat personeelsleden in alle discretie contact kunnen opnemen, zonder dat ze bang moeten zijn dat leidinggevenden of het bestuur op de hoogte worden gebracht. Deze discretie en dat vertrouwen zijn van fundamenteel belang. Daarnaast herhalen we dat personeelsleden die liever met iemand van ACOD over dergelijke problemen spreken, altijd welkom zijn. Je kan met ons contact opnemen via ACOD@UGent.be, of via één van onze afgevaardigden (zie het overzicht rechts van dit artikel). Wij kunnen je dan advies geven over eventuele verdere stappen. Belangrijk is echter dat ACOD nooit verdere stappen zal ondernemen indien je dat niet zelf wenst: je kan dus ook altijd bij ons terecht voor een vrijblijvend vertrouwelijk gesprek.

Dinsdag 17 januari 2017: ACOD personeelsvergadering over het loopbaanmodel voor ZAP en OP3

Submitted by ACOD UGent on do, 12/15/2016 - 12:52

Aansluitend bij de inhoud van de recentste editie van ACOD informeert, organiseert onze vakbond ook een personeelsvergadering over het onderwerp "Welk loopbaanmodel voor ZAP en OP3?"

Deze personeelsvergadering gaat door op dinsdag 17 januari 2017 om 12u (tot 14u) in Auditorium I van de Plateau (Campus Boekentoren, Plateaustraat 22, 9000 Gent).

Deze personeelsvergadering is toegankelijk voor iedereen die werkzaam is aan de UGent, ongeacht of je lid bent van een vakbond of niet.