links-progressief@ugent: 'Naar een eerlijke economie' (Meryame Kitir)

Submitted by ACOD UGent on ma, 11/14/2016 - 15:38

Op vrijdag 25 november geeft Meryame Kitir een lezing met de titel “Naar een eerlijke economie”.

Het evenement vindt plaats in het Geuzenhuis (Kantienberg 9 – 9000 Gent). De lezing start om 12u30 – einde rond 14u00.

De toegang is gratis. Iedereen die zich aangesproken voelt is welkom. Om organisatorische redenen vragen we wel om je komst te melden via progressief_links@outlook.com

Deze activiteit wordt georganiseerd door "links-progressief @ ugent" i.s.m. Samenleving en Politiek (Sampol).

DPO is op maandag 24 oktober 2016 van start gegaan met de omzetting naar onbepaalde duur voor ATP

Submitted by ACOD UGent on do, 10/27/2016 - 14:54

In de periode van 24 oktober tot 1 december 2016 zal DPO de betrokken personeelsleden uitnodigen om een nieuw contract te gaan ondertekenen. Hiermee wordt de omzetting naar onbepaalde duur een feit. Ongeacht de eigenlijke datum waarop men het contract ondertekent, zullen al deze omzettingen naar onbepaalde duur ingaan op 1 november 2016.

Het modelcontract dat door de UGent wordt gebruikt bij deze omzetting naar onbepaalde duur is terug te vinden op onze website via deze link.

De persoonsgebonden contractgegevens (functieklasse, salarisschaal, ...) worden individueel per mail toegestuurd aan de betrokkenen vooraleer men het contract dient te gaan ondertekenen.

Heb je vragen over het contract dat UGent je aanbiedt voor deze omzetting, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren via ACOD@UGent.be

links-progressief@ugent: 'Valkuilen van de progressieve frontvorming' (Jos Geysels)

Submitted by ACOD UGent on do, 10/13/2016 - 16:31

Op vrijdag 28 oktober geeft Jos Geysels een lezing met de titel “Valkuilen van de progressieve frontvorming”.

Het evenement vindt plaats in het Geuzenhuis (Kantienberg 9 – 9000 Gent). Ontvangst vanaf 12u00 – start om 12u30 – einde rond 14u00.

De toegang is gratis. Iedereen die zich aangesproken voelt is welkom. Om organisatorische redenen vragen we wel om je komst te melden via progressief_links@outlook.com

Deze activiteit wordt georganiseerd door "links-progressief @ ugent" i.s.m. Samenleving en Politiek (Sampol).

Standaard modelcontracten voor de omzetting naar onbepaalde duur voor ATP

Submitted by ACOD UGent on do, 10/06/2016 - 14:20

Op vrijdag 7 oktober 2016 heeft de Raad van Bestuur van de UGent het pensioenreglement van het nieuw aanvullend pensioen voor contractuele ATP-leden goedgekeurd. Dit nieuw aanvullend pensioenplan zal ingaan op 1 januari 2017. Hiermee werden meteen de laatste stappen gezet om de omzetting naar contracten van onbepaalde duur van start te laten gaan.

Zoals reeds eerder beslist is het ATP-beleid grondig gewijzigd. Een volledig overzicht van deze wijzigingen kan je nalezen in onze recentste nieuwsbrief.

Dit nieuwe ATP-beleid is het resultaat van lange onderhandelingen tussen het bestuur en de vakorganisaties. Wij wensen de vertegenwoordigers van het bestuur die bijgedragen hebben tot dit resultaat te bedanken: de beide beheerders, de directeur DPO en de medewerkers van DPO die meegewerkt hebben aan het herschrijven van de reglementen.

ACOD organiseert extra personeelsvergaderingen om verdere toelichting te geven over de omzetting naar onbepaalde duur voor ATP. Deze personeelsvergaderingen zullen doorgaan:

  • op vrijdag 14 oktober om 12u in Auditorium P8, gebouw P8, Campus UZ, De Pintelaan 185, 9000 Gent
  • op maandag 17 oktober om 15u in Auditorium Soete -2.1, Technicum Blok 2, verdieping -2, Sint-Pietersnieuwstraat 41, 9000 Gent

In bijlage bij dit artikel kan je het modelcontract terugvinden dat door de UGent zal worden gebruikt bij de omzetting naar onbepaalde duur.

Functieklassen en functionele loopbaan aan de UGent: vragen en antwoorden

Submitted by ACOD UGent on do, 10/06/2016 - 14:14

In dit artikel geven we een toelichting bij het systeem van functieclassificatie dat aan de UGent wordt gebruikt, en aan de hand waarvan wordt bepaald welke loopbaan een ATP-lid kan doorlopen aan de UGent.

Deze informatie is in het bijzonder nuttig voor die huidige ATP-leden met een contract van bepaalde duur die op basis van het nieuwe ATP personeelsbeleid een contract van onbepaalde duur zullen krijgen, waarbij tegelijk ook hun functieklasse, en dus hun salarisschaal en verdere loopbaan zullen worden bepaald.

ACOD UGent organiseert personeelsvergaderingen rond het nieuw ATP-beleid aan de UGent: aanvullende pensioenen en vaste contracten

Submitted by ACOD UGent on di, 09/13/2016 - 14:27

ACOD UGent organiseert personeelsvergaderingen rond het nieuw ATP-beleid aan de UGent, meer bepaald rond de aanvullende pensioenen en de vaste contracten.

Deze personeelsvergaderingen gaan door op:

  • Maandag 19 september 2016 om 12u in Auditorium M van Plateau-Rozier (Plateaustraat)
  • Maandag 19 september 2016 om 15u in de Jozef Plateauzaal van Plateau-Rozier (Plateaustraat)
  • Vrijdag 23 september 2016 om 12u in Auditorium B van gebouw S4 aan de Sterre (Krijgslaan 281)

Iedereen die werkzaam is aan de UGent heeft het recht om deel te nemen aan deze personeelsvergaderingen, ook tijdens de werkuren. Je hoeft hiervoor geen verlof te nemen.

Deze personeelsvergadering is toegankelijk voor iedereen die werkzaam is aan de UGent, ongeacht of je lid bent van een vakbond of niet.

Je kan alvast verdere toelichting terugvinden over het nieuwe ATP-beleid in onze recentste editie van ACOD informeert ...

Nationale vakbondsmanifestatie op donderdag 29 september 2016

Submitted by ACOD UGent on di, 09/13/2016 - 14:18

Op donderdag 29 september organiseert het gemeenschappelijk vakbondsfront een nationale manifestatie te Brussel tegen de asociale maatregelen die de regering neemt tegenover werknemers en de bevolking, met vertrek aan het Noordstation om 11u00. Lees er meer over in dit bericht.

Wij roepen alle personeelsleden op om aan deze manifestatie deel te nemen zodat we massaal een duidelijke reactie kunnen geven naar de regering dat het beleid anders moet!

Er werd een stakingsaanzegging ingediend om alle personeelsleden de mogelijkheid te geven om deel te nemen aan deze manifestatie. Je hoeft dus geen verlofdag aan te vragen hiervoor. Als je op die dag afwezig bent zonder andere verantwoording, dan ben je sowieso gedekt door deze stakingsaanzegging.
Als lid van ACOD mag je in dat geval je loonbrief aan ons bezorgen waarop het afgehouden loon voor deze stakingsdag staat vermeld, en zal je voor die dag een stakingsvergoeding ontvangen.

links-progressief@ugent: 'Heeft de vakbond nog een toekomst?' (Rudy De Leeuw)

Submitted by ACOD UGent on di, 09/13/2016 - 14:15

Op vrijdag 30 september geeft Rudy De Leeuw een lezing met de titel “Heeft de vakbond nog een toekomst?”.

Het evenement heeft plaats in de zaal Rector Blancquaert van Het Pand (Onderbergen 1 – 9000 Gent). Ontvangst vanaf 12u00 – start om 12u30 – einde rond 14u00.

De toegang is gratis. Iedereen die zich aangesproken voelt is welkom. Om organisatorische redenen vragen we wel om je komst te melden via progressief_links@outlook.com

Deze activiteit wordt georganiseerd door "links-progressief @ ugent" i.s.m. Samenleving en Politiek (Sampol).

Drastische hervorming loopbaanonderbrekingen vanaf 2 september 2016 (update augustus 2016)

Submitted by ACOD UGent on di, 08/23/2016 - 16:22

De Vlaamse Regering heeft een drastische hervorming doorgevoerd van het stelsel van loopbaanonderbrekingen waarvoor zij recent bevoegd is geworden in het kader van de federale staatshervorming. Deze hervorming houdt onder meer de afschaffing in van de mogelijkheid tot gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het einde loopbaanstelsel, en meer algemeen de afschaffing van de mogelijkheid om een loopbaanonderbreking te nemen die niet verantwoordbaar is op basis van een specifieke lijst van motieven die in de regelgeving werden voorzien.